Runestener og runeinnskrifter

«Unna lot reise denne sten etter sønnen Östen, som døde i sine dåpsklær. Gud hjelpe hans sjel.» Hugget av runemesteren Visäte. Halvparten av de 2500 runesteinene som finnes i Sverige, er fra Uppland.

Historiska museet, Stockholm.

 

Albertus Pictor Kalkmalerier Døpefonter Gotland Krusifikser Maria Runesteiner Dødsdansen Gravgaver Gravminner med dødningehoder

 

 

Runesten fra Botkyrka i Sverige

Runesten fra Botkyrka i Sverige. Foto: Harald Faith-Ell (Public Domain)

Inskripsjonen lyder: «Sibbe og Tjarve reiste denne sten til minne om Torkel, deres far.»

Via Riksantikvarieämbetet. Tilhørende informasjon: Sö305 Söderby Foto: Harald Faith-Ell - 1930-07-05 RAÄ-nummer Botkyrka 481:1 (ursprunglig plats), Botkyrka 58:1 (nuvarande plats). Flicka med nallebjörn bredvid runstenen. Inskriften lyder: Sibbe och Tjarve lät resa denna sten efter Torkel, sin fader.

 

Runesten fra Nordre Dynna i Oppland. «Gunnvor gjorde bro, Trydriks datter, etter Astrid, sin datter. Hun var hendigste mø på Hadeland.» Dynna-steinen ble laget 1040–1050. Historisk museum i Oslo.

 

Runestein: Dynna-steinen

Detalj av Dynna-steinen.

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonheims kyrka. Gotlands Museum i Visby.

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Runesten murt inn i veggen i Täby kyrka utenfor Stockholm

«Gudlög lot reise stenene etter sønnen Holme og etter seg selv. Han døde i Langbardaland.» Langbardaland var regionen Lombardia i Nord-Italia. Runesten fra 1000-tallet e.Kr. Opprinnelig har stenen stått ved Fittja, men den ble murt inn i Täby kirkes våpenhus etter at den ble ødelagt. Kirken i Täby ligger et par mil nord for Stockholm og er ellers mest kjent for takmaleriene til Albertus Pictor, spesielt motivet med døden som spiller sjakk.

 

Bildestein med runer. Öland i Sverige

Bildestein med runer. Öland i Sverige. Uten år. Nå i Historiska Museet i Stockholm.
"Ina fikk reist denne stein til minne om ektemannen Sveina."
Fargeleggingen er moderne, et forsøk på å visualisere hvorledes steinen opprinnelig kan ha sett ut.

 

runestein

Runestein fra Ed i Sverige fra ca. 1100. Den ble laget til minne om far, mor og bror. Stenen står utstilt i Ashmolean Museum i Oxford.

Se Schleugerhard.com for oversettelse av runesteiner!

 

Runesten Rute kyrka Gotland

Detalj av runesten i Rute kirke på Gotland.

 

Runestein: Alstadsteinen

Alstadsteinen (Alstad på Toten), tidlig 1000-tall. «Engle reiste denne steinen, etter Torvald, sin sønn, som fant døden i Vitaholm, mellom Ulstaholm og Gardar.» Gardar var det gammelnorske navnet på Russland, men ifølge informasjonen på Kulturhistorisk Museum, menes her sannsynligvis Kiev.

 

Pappan och himmelriket: Historiska museet, Stockholm

Pappan och himmelriket: Informasjonen ved denne stenen sier at runene på baksiden av denne stenen forteller at Nicolaus fikk reist denne stenen etter faren Syhsa. Siden Nicolaus er et kristent navn, og en av figurene i tillegg har et kors i hånden, kan bildet være en visjon av farens inntreden i himmelen. (Runesten i Historiska museet, Stockholm. Uten år eller sted. 1000-tallet???)

 

 

Bildesten fra Sanda på Gotland

Bildesten fra Sanda på Gotland. Den ble brukt som gavl i en gravkiste. Øvre del av bildet kan vise et offer til Odin: En stående mann rekker et spyd til en sittende figur. Vandringsmennene i nedre del av bildet er sannsynligvis Odin, Tor og Frøy. Runeteksten lyder: «Rodvisl och Farbjörn och Gunbjörn.»
Uten år.

Historiska museet, Stockholm.

 

Runesten Halla kyrka, Gotland

Fragment av en runesten fra 1000-tallet som er murt inn i korveggen på Halla kirke på Gotland.

Runestein i Lärbro kirke, Gotland

Runestein i Lärbro kirke på Gotland.

 

Runestein i Fårö kirke (Gotland)

Runestein som oppbevares i Fårö kirke.

 

Til toppen av siden