Kirker på Gotland

Sproge kyrka (Gotland)

Man har funnet spor av en gammel trekirke – muligens en stavkirke – fra tiden før den første steinkirken ble bygget. Trekirken må ha blitt bygget på 1000-tallet.

I første halvdel av 1200-tallet ble apsis, kor og skip bygget. Senere samme århundre ble tårnet reist.

 

 

→ Krusifiks

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

 

Krusifiks

Krusifikset i Sproge kirke er fra første halvdel av 1300-tallet.

 

Krusifikset i Sproge kirke er fra første halvdel av 1300-tallet.

Krusifiks, første halvdel av 1300-tallet. Tornekronen er forsvunnet. Korset er fra samme tid som Kristus-figuren.

Portaler

Tårnportalen

Tårnportalen, ca. 1300.

Døpefonten

Døpefonten ble laget omtrent samtidig med altertavlen, som er fra 1669.

Bildestein

Bildsten Sproge kyrka, Gotland

Bildestein fra 1000-tallet i tårnbuen. Runeinnskriften forteller om mennene Gairvatr og Audvatr som har gjort «kummel» over sin mor, noe som antakelig betyr (?) at de har gravlagt moren i en steinrøys (?). Svenska Akademiens ordlista definerer ‘kummel’ som hög av stenar; gravröse.

 

Bildsten med runer, Sproge kyrka, Gotland

Avdøde rir på en slede til dødsriket.

 

Gravminner

Det finnes tre gravheller fra middelalderen i korgulvet. To av dem er laget av Botvid i Snoder, for henholdsvis faren og barna.

En av gravsteinene er blitt kalt peststeinen. Ifølge tradisjonen var det så få overlevende igjen etter pesten i 1710-11 at alle fikk plass på den steinen.

 

Detalj av gravhelle fra 1200-tallet.

 

Detalj av den såkalte peststenen. Runene oversettes til «Botvid (?) i Snoder lät göra gravvälv over sin fader och sin moder. Gud väre nådig alla deras själar, som vila här under. Audvald göte (?) gjorde tva likstenar (?)» 1200-tallet.

 

Gravhelle fra 1200-tallet.

 

Gravhelle fra 1200-tallet.

«Rudvid pa Burg lät göra stenen over sin fader Botulv på Burg. Gud väre nådig alla deras själar, som vila här under. Bedjen Pater noster alla de som …» (G67)

 

Detalj av runer på gravhelle.

 

Gravhelle som står oppstilt mot kirkeveggen. Runene oversettes med «Airik lät göra stenen över sin dotter. Gud vare (hennes] själ nådig».

Alteroppsatsen

Altertavlen i Sproge kirke er fra 1669. Den er malt av Johan Bartsch d.y. Hovedfeltet viser nattverden.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan