Glassmalerier på Gotland

Av glassmalerier som er bevart i Nord-Europa, finnes hele 90 prosent av disse fra kirker på Gotland. Gotlands Museum har et par glassmalerier fra Hörsne kirke.

De fleste glassmaleriene på Gotland ble laget på 1200- eller 1300-tallet.

Glassmalerier fra Hörsne kirke

Glassmaleriet av apostelen Bartolomeus stammer fra 1300-tallet. Han fremstilles med kniv fordi han som martyr ble flådd levende. De fleste andre glassmalerier og treskulpturer fra middelalderen ble solgt til Fornsalen.

 

Glassmaleri 1300-tallet. Hörsne kirke, Gotland

Glassmaleri fra begynnelsen av 1300-tallet. Opprinnelig sto det i Hörsne kirke – nå befinner det seg på Gotlands Museum.

 

Glassmaleri Hörsne kyrka, Gotland

Glassmaleri som viser St. Olav fra begynnelsen av 1300-tallet. Opprinnelig sto det i Hörsne kirke – nå befinner det seg på Gotlands Museum.

 

Jakob Lindblad fra Gotlands Museum forteller om de fantastiske glassmaleriene fra Gotlands kirker.

 

Glassmalerier i Lau kirke

Glassmaleri, Lau kyrka

Det eldste glassmaleriet har sannsynligvis stått i den romanske kirken. Det viser en velsignende engel.

 

Glassmaleri, Lau kyrka

Glassmaleri, senromansk stil. Engel.

 

Glassmaleri i Gerum kirke

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige. Det var mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige (Sankt Olof) i koret. Det er mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen.

 

 

 

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne Erkebispegården museum

 

 

 

Til toppen av siden