Kirker på Gotland

Rute kyrka (Gotland)

Rute kyrka, Gotland

Rute kirke ligger ca 50 km nord for Visby. Ifølge Strelow ble kirken innviet i 1050, «vartill ingen motsvarande del i nuvarande kyrkan kan påvisas» (S. Hedlund i Sveriges kyrkor).

 

 

 

 

 

 

Krusifikset

Krusifiks Rute kirke på Gotland (1200-tallet)

Krusifikset i Rute kirke er fra 1200-tallet. Det hang lenge på veggen, men ble plassert i triumfbuen (som det opprinnelig ble laget for) i 1950.

Se flere krusifikser på Gotland her

Se flere krusifikser fra flere land her

Se krusifikser på Sicilia her

 

Krusifiks Rute kirke på Gotland

Krusifiks i Rute kirke på Gotland. I bakgrunnen kan du se litt av hvelvmaleriet i koret. «Desse valvmålningar synes ha tillkommit under 1200-talets senare hälft.»

 

Nærbilde av føttene.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Gravminner

Epitaf.

 

Maleri på epitaf.

 

Epitaf over Nils Börgeson (død 1648), Rute kyrka, Gotland

Epitaf over Nils Börgeson (død 1648), laget av hustruen «Maren Jörgens Datter» i 1650.

 

«Sigtryggs(?) arvingar läto göra stenen över Audvald(?), sin broder, som dog i Finland…»

Detalj av runesten i Rute kirke på Gotland, visstnok den eneste runesten på Gotland som nevner Finland. Når det gjelder det eiendommelige korset og mulig datering, skriver Thorgunn Snædal i Gotlands runinskrifter 3 Rute socken G 319 – G 326:

«Hällen har konsthistoriskt daterats till 1200-talet. Korsformen har inga paralleller i det gotländska gravstensmaterialet. Märkligt nog förekommer denna korsform och korsformen pâ gravhällen G 322 på ett par engelska gravhällar från 1100-talet i Bakewell kyrka i Peak district, ett par mil söder om Sheffield. Något samband borde det finnas mellan dessa och hällarna i Rute.»

Se flere runestener her!

 

Kalkmalerier

Pasjonsmesteren: den hellige Katarina av Alexandria. Rute kyrka

Pasjonsmesterens bilder av den hellige Katarina av Alexandria (en av de 14 «nødhjelperne») står på skipets (langhusets) sørvegg. På Gotland finnes fremstillinger av den hellige Katarina i blant andre Norrlanda kirke og Rute kirke. På nordveggen er fragmenter av en pasjonsfrise bevart.

 

Katarina betrakter et martyrbål.

 

Døpefonten

Døpefonten er laget av kalkstein. Marmoreringen skyldes en senere maling. I bakgrunnen til høyre ser du gamle gravminner som står oppstilt opp mot veggen.

 

Alteroppsats

Alteroppsatsen fra 1600-tallet har en fremstilling av Abraham og sønnen Isak.

Legg merke til Christian IVs monogram.

Barokke alteroppsatser av sandstein med Christian IVs monogram – en politisk manifestasjon av Gotlands danskhet – finnes i følgende kirker på Gotland:

Rute (uten år, men den er fra 1627-33; i 1681 ble den overført fra Visby slottskirke til Rute)

Hogrän (1634)

Fröjel kirke (1638)

Västergarn (1641)

Klinte (1643)

Hablingbo (1643)

Öja (1643)

Alteroppsatsene ble laget av steinhuggere i Burgsvik. Christian IVs monogram finnes dessuten på søylen i kirkerommet i Fleringe kirke.

 

 

 

Rute kyrka, Gotland

Fire skippere bekostet i 1730 utsmykningen du ser en detalj av her.

Rute kirke har øyas største votivskip.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Detalj av seierskrusifikset (1200-tallet) i Rute kirke.

 

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Minnekors med hjerter i korsarmene

Minnekors med hjerter i korsarmene. Fra 1400-tallet. Funnet i Rute, nå i Gotlands Museum i Visby.

Se bilder fra Gotlands Museum her