Kirker på Gotland

Rute kyrka (Gotland)

Rute kyrka, Gotland

Rute kirke på Gotland.

 

Krusifiks Rute kirke på Gotland (1200-tallet)

Krusifikset i Rute kirke hang lenge på veggen, men ble plassert i triumfbuen i 1950.

 

 

«Sigtryggs(?) arvingar läto göra stenen över Audvald(?), sin broder, som dog i Finland…»

Detalj av runesten i Rute kirke på Gotland. Når det gjelder det eiendommelige korset og mulig datering, skriver Thorgunn Snædal i Gotlands runinskrifter 3 Rute socken G 319 – G 326:

«Hällen har konsthistoriskt daterats till 1200-talet. Korsformen har inga paralleller i det gotländska gravstensmaterialet. Märkligt nog förekommer denna korsform och korsformen pâ gravhällen G 322 på ett par engelska gravhällar från 1100-talet i Bakewell kyrka i Peak district, ett par mil söder om Sheffield. Något samband borde det finnas mellan dessa och hällarna i Rute.»

Se bilder av runestener her

 

Pasjonsmesteren: den hellige Katarina av Alexandria. Rute kyrka

Pasjonsmesterens bilder av den hellige Katarina av Alexandria står på langhusets nordre vegg.

 

Epitaf over Nils Börgeson (død 1648), Rute kyrka, Gotland

Epitaf over Nils Börgeson (død 1648), laget av hustruen «Maren Jörgens Datter» i 1650.

 

Rute kyrka, Gotland

Fire skippere bekostet i 1730 utsmykningen du ser en detalj av her.

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin Öja kyrka Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Detalj av seierskrusifikset (1200-tallet) i Rute kirke.

 

Se flere krusifikser på Gotland her!