Alskog kyrka (Gotland)

Alskog kyrka, Gotland

Sørsiden av Alskog kirke med to fine portaler. Kirken ligger sørøst på Gotland, omtrent 49 km fra Visby. Kirken i Alskog er en såkalt kløvsadelkirke.

Skipet er kirkens eldste del. Det ble oppført på begynnelsen av 1200-tallet.

Et par tiår senere kom tårnet (muligens 1239).

Ca. 1300 ble det opprinnelige koret revet og et stort, gotisk kor bygget. Planen var sannsynligvis å utvide både skip og tårn, men det ble det – uvisst av hvilken grunn – aldri noe av.

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Follingbo

Fröjel kirke

Källunge kirke

Lye kirke

 

 

Alskog kyrka, Gotland

Nordsiden av Alskog kirke. Det lille bygget - sakristiet - ble sannsynligvis begget samtidig med koret, det vil si ca. 1300.

Skipets portal på sørsiden

Skipets portal, Alskog kirke, Gotland

Sørsidens skipsportal har kapiteler med flotte figurer (se nedenfor).

 

Kapitel på portal (Alskog kirke, Gotland)

Til høyre ser du (muligens) evangelisten Markus og løven. Kapitel på skipets portal. Mannen trykker en bok til sitt bryst. Til venstre kneler en adorant med en engel over seg. Lengst til venstre er en drage.

 

Kapitel på portal (Alskog kirke, Gotland)

Dette skal muligens forestille evangelisten Markus med løven, som er hans symbol. Kapitel på skipets portal.

 

Kapitel Alskog kirke

Kapitel på skipets søndre portal.

 

Kapitel på skipets søndre portal som viser en ørn med fire bein. Den biter på vulsten.

Korets søndre portal

Portal Alskog kirke

Korportalen på sørsiden.

 

Portalfrise Alskog kirke

Portalfrise med vekstornamenter på korportalen (sørsiden).

 

Portalfrise Alskog kirke

Vekstornamentikk på korportalen.

 

krusifiks Alskog kirke

Krusifikset i Alskog kirke er fra ca. 1200.

 

Kollekttavle fra Alskog kirke (nå i Gotlands Museum)

Kollekttavle fra Alskog kirke (nå i Gotlands Museum). Den er 24 cm høy, stammer fra 1400-tallet og er laget av eik.

 

Bildestein fra Alskog

Bildestein fra 700-tallet e.Kr. Funnet ved Tjängvide (Alskog) på Gotland.

Se flere bildesteiner fra Gotland her!

 

P.A. Säve: Tegning av Alskog kirke (1842)

P.A. Säves tegning av Alskog kirke fra 1842.

 

Faksimile fra Strelow, som har 1160 som innvielsesår for Alskog

Strelow har 1160 som innvielsesår for Alskog. Lagerlöf kommenterer ikke dette, men man har funnet rester etter en stavkirke, som Lagerlöf mener kan stamme fra tidlig 1100-tall.

 

Kilder

Erland Lagerlöf: Sveriges kyrkor: Alskogs kyrka (Stockholm, 1968)

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Endre kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan