Kirker på Gotland

Follingbo kyrka (Gotland)

Follingbo kirke, Gotland

Follingbo kirke (innviet 1222) er en såkalt kløvsadelkirke – med større kor enn skip.

På et eller annet tidspunkt (før 1607) må kirken ha brent. Nesten alt inventaret ble da ødelagt.

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Follingbo kirke

Fröjel kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Hejde kirke

Källunge kirke

Lummelunda kirke

Lye kirke

 

 

Sørportalen.

 

Detalj av sørportalen.

 

Interiøret i Follingbo kirke. Benkene ble malt av Abraham Beck i 1707.1682: Prekestolen kom i 1682.

 

Takmaleri i Follingbo kirke.

På slutten av 1600-tallet ble kirken restaurert i «stormaktsstil» med et praktfullt tak malt av Abraham Beck, jamfør takmaleriet i Halla kirke.

 

Takmaleri Follingbo kirke

Takdekorasjoner i Follingbo kirke.

I 1956 ble takmaleriet restaurert. Konservator Erik Olsson ga da englene sitt eget og et par kollegaers ansikter.

 

Takmaleri i Follingbo kirke

Takmaleri i Follingbo kirke.

 

Takdekorasjon i Follingbo kirke.

 

Døpefont Follingbo kyrka, Gotland

Den enkle døpefonten Follingbo kirke er fra middelalderen.

Se flere døpefonter på Gotland her

 

Døpefont Follingbo kirke

Malt dekorasjon på døpefonten i Follingbo kirke.

 

Altertavle Follingbo kyrka. Johan Hernell

1746: Altertavlen lages av Johan Hernell.

 

Benkinnredning i Follingbo kirke

Benkene ble malt av Abraham Beck i 1707.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan