Titler på gravstøtter: yrkestitler, sivil status etc.

I våre dager er det svært uvanlig å ta med yrkestittel, sivilstand o.l. over navnet på gravsteiner, men det var det ikke i gamle dager. Når vi ser slike titler i dag, er det lett å trekke på smilebåndet, særlig når det brukes ord som har fått en annen betydning eller rett og slett oppleves merkelig. Her har jeg samlet bilder av gravsteiner som har titler som enten er interessante (for noen) eller morsomme.

Gravstøtte jomfru Enebakk

Det er vel tvilsomt om noen vil tituleres som ‘jomfru’ i våre dager.

 

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

varmjomfru

Varmjomfru søkes. Fra en stillingsannonse i Aftenposten 1916.

 

 

gravstein med tittel poståpner

En poståpner var ansvarlig for å åpne postvesken på et poståpneri (en eldre betegnelse på et lite postkontor på landsbygda i Norge). Poståpneren tok så ut det som skulle leveres til stedet, og la ned post som skulle andre steder. Det var poståpneren som ledet poståpneriet. Bildet er fra Enebakk kirkegård.

 

gravstein

«Jordmoren Iulia Pieris ligger her, ikke til bry for noen.» Iulia Pieris obstetrix hic iacet nulli gravis. 1. årh. e.Kr. Rheinisches Landesmuseum Trier

Flere romerske gravminner finner du her!

 

Sandleverandør - gravstøtte

Sandleverandør.

 

Kirker, kirkegårder og gravminner i Norge

Vår Frelsers gravlund Enebakk kirkegård Skedsmo kirkegård Lørenskog kirke og kirkegård Fet kirkegård Krist kirkegård Nes kirke Demonveggen (Sauherad) Sauherad kirke Seljord kirkegård Tanum kirke Kviteseid gamle kirke

 

 

Fyrmästarehustrun, gravstøtte

Fyrmästarehustrun. Gravlunden ved Sundre kirke på Gotland.

 

 

titler på gravstøtter: reisende

Tittel: reisende. Synonymer: handelsreisende.

I Riksmålsordboken står det at handelsreisende er en «person som for et fabrikkfirma ell. et handelsfirma (en grossist) reiser rundt til detaljhandlere for å opta bestillinger (jvf. byselger, agent): store handelsreisende med kufferter i jernbeslag (Hams.: Segelf. I, 132)»

Gravstøtte på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

 

handelsreisende, Stavanger Aftenblad

Stillingsannonse i Stavanger Aftenblad 27. april 1903.

 

 

Carl Wilhelm Krafft var skogsassistent.

 

 

enkefru - gravminne støpejern

Enkefru. Legg merke til sommerfuglen som symbol på sjelen som forlater vår jordiske tilværelse. Gravminne av støpejern på Skedsmo kirkegård.

Se flere bilder av gravminner av støpejern her!

 

 

Gravminnene av jern - Skedsmo kirkegård: Tøger Ludvog Raugtvedt Ingier

Graven til Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier (1849-1889) på Skedsmo kirkegård. Gravmæle av jern.

 

 

Graven til «provstinde» Sara Charlotte Ingier, født Ording, på Skedsmo kirkegård

Graven til «provstinde» Sara Charlotte Ingier, født Ording, på Skedsmo kirkegård.

 

 

Jernbanerevisor. Ser man det.

Mobilfoto: Gravgaver.no

 

 

Udskiftningsformand - hva kan nå det ha vært, tro?

Mobilfoto: Gravgaver.no

 

 

hovedarsenalforvalter

A.O. Wiig var hovedarsenalforvalter.

 

 

Magnus Andreas Thulstrup var Generalchirurg.

 

 

Johannes Eriksen var fiskeriopsynsbetjent. Gravstøtte på Krist kirkegård i Oslo.

 

 

Herunder hviler Skovfoged Nils Knudsen. Legg merke til den buete skriften øverst. Bildet er tatt på Seljord gravlund.

 

 

Flere titler på gravstøtter

  • bileier
  • enkefru
  • husejer (Danmark)
  • jomfru
  • poståpner
  • provstinde
  • sagfører (sakfører). «Juridisk kandidat som har fått bevilling ell. autorisasjon til å yde juridisk bistand i rettssaker ved under- og overrettene […] og ved lagmannsrettene.» (Riksmålsordboken, bd. 3.) Alle fans av filmklassikeren Tante Pose husker godt sakfører Plum, spilt av Joachim Holst-Jensen.
  • sandleverandør

Videre lesning

Titler på Møllendal kirkegård: Blogginnlegg av Sverre A. Fekjan på bloggen Trolldom, gravminner og ymist anna

 

Albertus Pictor Kalkmalerier Døpefonter Gotland Krusifikser Abraham og Isak Adam og Eva Anna Selvtredje Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Dødsdansen Gravgaver Gravminner med dødningehoder Skipssetninger på Gotland Gålrums gravfelt De 14 nødhjelperne Helvetesmonster Løven

 

 

Til toppen av siden