Krusifikser på Gotland

Seierskrusifiks fra Hall kyrka (1100 – tidlig 1200-tall), nå i Gotlands Museum.

Se flere bilder av seierskrusifikser her

 

Krusifikset i Ekeby kirke er fra sent 1100-tall. Det er muligens laget av den som laget Viklaumadonnaen. Kristusfiguren er laget av ett trestykke (av eik).

 

Triumfkrusifikset i Viklau kirke

Triumfkrusifikset i Viklau kirke (1100-tallet) ble laget omtrent samtidig med Viklau-madonnaen (da skipet var ferdigbygget), men Lagerlöf og Svahnström antar at det stammer fra et annet treskjærerverksted.

 

Krusifikset i Ganthem kirke er fra 1200-tallet. Føttene er spikret til korset på en noe uvanlig måte: med en spiker mellom føttene.

 

Krusifikset i Endre kirke er fra tidlig 1200-tall.

 

Krusifiks 1200-tallet i Björke kirke på Gotland

Krusifiks fra 1200-tallet i Björke kirke.

 

Krusifiks i Björke kirke

Dette krusifikset i Björke kirke ble laget i forbindelse med utvidelsen av kirken på 1300-tallet.

 

Triumfkrusifiks (sent på 1100-tallet) fra Hangvar kyrka, nå i Gotlands Museum. Til venstre ser du en gotlandsk stavkirkeportal.

 

krusifiks Bro kyrka

Krusifiks i Bro kirke fra andre halvdel av 1100-tallet. Malingen er fra 1700-tallet og selve korset er av nyere dato.

 

Krusifikset i Lokrume kirke

Krusifikset i Lokrume kirke (12.-13. årh.).

 

Triumfkrusifikset i Lye kirke er laget på 1400-tallet en gang.

 

 

triumfkrusifiks, Lye kyrka

Detalj av triumfkrusifikset i Lye kirke.

 

 

Lye-krusifikset

Foten av det restaurerte Lye-krusifikset.

 

 

Krusifikset i Öja kirke (sent på 1200-tallet) er et av de mest berømte kunstverk på Gotland. Ringkorset er plassert i triumfbuen mellom koret og skipet, hvor det også opprinnelig var plassert.

Man vet ikke om krusifikset ble laget på Gotland eller om det er importert fra Tyskland eller Frankrike. Det har særtrekk som peker i retning av import.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

 

Detalj av triumfkrusifikset i koråpningen i Hamra kyrka.

 

Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Krusifikset i Rone kirke er fra ca. 1400.

 

 

krusifiks, Lau kirke

Det enorme krusifikset i Lau kirke.

 

Triumfkrusifikset i Sundre kirke

Triumfkrusifikset i Sundre kirke er fra 1400-tallet.

 

 

 

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Det ble laget på slutten av 1200-tallet.

 

Triumfkrusifikset i Tingstäde kirke er fra ca 1300. Det henger ikke lenger i triumfbuen.

 

Fakta om krusifikser

Fra ca. 1210 ble det standard med tre nagler i krusifiksene.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan