Kirker på Gotland

Eke kyrka (Gotland)

Eke kyrka (Gotland)

Eke kirke ligger sør på Gotland, ca. 63 km fra Visby. Den første kirken som sto her, var en stavkirke.

Koret og skipet er bygget på midten av 1200-tallet; tårnet kom ca. 1300.

 

Den hellige Brigida av Irland

Sankta Brigida av Kildare/Irland. Skulptur (tidlig 1400-tall) fra Eke kirke på Gotland, nå i Gotlands Museum i Visby. Brigida er i den katolske kirken skytshelgen for Irland og Essen; dessuten for poeter, smeder, leger, jordmødre, alle som arbeider med meierivarer, nyfødte barn og flyktninger; for kveg og fugler.

Den hellige Brigida omtales ved mange forskjellige navn: Hun kalles Brigida av Irland, Brigida av Kildare, men også: Birgitta (noe som har ført til sammenblanding med den svenske helgenen Birgitta), Brigid, Brighid, Brigit, Bridget, Bríd, Bride, Briege, Ffraid; Naomh Bríghde, ifølge Katolsk.no.

Les mer om den hellige Brigida på Katolsk.no

 

Eke stavkirke, Gotland

Dekorerte veggplanker fra Eke stavkirke befinner seg nå i Historisk Museum i Stockholm. Bildet viser en detalj. Opprinnelig sto planken vertikalt i kirkerommet, men det er gjengitt horisontalt her av praktiske grunner. Påvirket bysantisk kunst, jf. de bysantiske helgenene i Garde kirke.

 

Eke kyrka (Gotland)

Triumfbuen.

 

Madonna, Eke kirke, Gotland

Madonna-skulpturen i eik er fra 1500-tallet. Den står på det gjenoppbygde Maria-alteret.

Se flere Maria-fremstillinger her!

Døpefonten i Eke kirke (Sigraiv / Sighraf)

Døpefont i Eke kirke (Gotland), laget av Sigraiv / Sighraf / Sigraf.

Døpefonten i Eke kirke er fra 1100-tallet. Den er laget av stenmesteren som går under navnet Sigraiv / Sighraf / Sigraf. Bildeserien på kummen viser de tre vise menn liggende i en trippelseng når de får beskjed om å dra til Betlehem.

 

Døpefonter på Gotland laget av Sigraf (også skrevet Sigraf (Sighraf, Sighrafr etc., ca.1175–1210)

Bro, Eke, Grötlingbo, Lau, Silte

Vi kjenner Sigrafs navn fordi han signerte en av døpefontene, som står i Aa kirke på Bornholm. Han synes å ha konsentrert sin døpefontproduksjon om eksport.

 

 

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Døpefont i Eke kirke (Gotland), laget av Sigraiv / Sighraf / Sigraf.

Detalj av døpefonten i Eke kirke. En av de tre vise menn på vei til Betlehem.

 

Døpefont i Eke kirke (Gotland), laget av Sigraiv / Sighraf / Sigraf.

De tre vise menn spooner i en stor seng når de får besøk av en engel. De hellige tre konger var et av Sighrafs favorittmotiv. Detalj av døpefonten i Eke kirke.

Matteus 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. 5 «I Betlehem i Judea,» svarte de, «for slik er det skrevet hos profeten: 6 Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en høvding, som skal være hyrde for Israel, mitt folk.» 7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

Kalkmalerier i Eke kirke

Pasjonsmesterens kalkmalerier stammer fra midten av 1400-tallet.

Pasjonsmesterens versjon av brodermordet.

Brodermordet (historien om Kain og Abel): «Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. 4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig? 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den. 8 Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror? 10 Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. 11 Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd!» (1 Mos 4,3-11)

 

Pasjonsmesteren: Detalj av pasjonsfrisen.

Judaskysset. Detalj av pasjonsfrisen.

 

Pasjonsmesteren: Detalj av pasjonsfrisen.

Nattverden. Detalj av pasjonsfrisen.

 

Pasjonsmesteren: Detalj av pasjonsfrisen.

Detalj av pasjonsfrisen.

 

Veggmaleri, Eke kirke

Flukten til Egypt. Veggmaleri i Eke kirke.

 

Pasjonsmesteren: Detalj av pasjonsfrisen.

Veggmaleri i Eke kirke.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Rekonstruksjon av Hemse stavkirke

Rekonstruksjon av Hemse stavkirke. Plankene som er brukt her stammer fra Hemse, Guldrupe og Eke kirke. Triumfkrusifikset er fra sent 1100-tall. Det har stått i Hangvar kirke. Rekonstruksjonen står i Gotlands Museum.

Se bilder fra Gotlands Museum her

Se stavkirker fra Norge her!

 

Runer i kirkeveggen.

Se flere runestener her!

 

Merkelige steiner på kirkegården.

 

Flere merkelige steiner på kirkegården.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan