Rone kyrka (Gotland)

Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Krusifikset i Rone kirke er fra ca. 1400.

 

Den sørgende Maria under krusifikset i Rone kirke på Gotland

Den sørgende Maria under krusifikset.

 

På tårnportalens venstre side sees en mann med en øks og en kvinne med en vinkanne. De seiler i et skip med dragehoder.

 

Plageånder trekker ut tennene til Sankta Appollonia i et kalkmaleri på veggen.

 

Detalj av pasjonsfrisen fra 1400-tallet.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga kyrka

Boge kirke

Fide kirke

Hamra kirke

Källunge kirke

Rone kirke

Sundre kirke

Öja kirke

 

Altertavlen i Rone kirke

Altertavlen i Rone kirke.

 

«Har De noen gang sett en tribune bakfra? Jeg er av den oppfatning at alle mennesker burde gjøre seg fortrolig med tribunens bakside før de samlet seg foran tribunen. Den som en gang har sett, virkelig sett, en tribune bakfra, er fra det øyeblikk av immun mot alle de trolldomskunster, som i en eller annen form blir drevet på tribuner. Noe lignende kan man si om baksiden av alteret i en kirke.» (Fortelleren Oskar i Blikktrommen av Günter Grass)

 

 

Denne innskriften fra 1620 finnes på midtsøylen. Kildene mine forteller ikke hvem som har etterlatt seg dette.

 

Døpefont

Døpefonten fra 1664.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan