Kirker på Gotland

Rone kyrka (Gotland)

Rone kirkes høye tårn kalles «Lang Jaku». Sjøfarere har siden middelalderen navigert med tårnet som veimerke. Tårnet stammer fra midten av 1300-tallet, er 60 meter og er kirkens yngste bygningsdel. Koret og skipet stammer fra ca. 1300.

 

Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Krusifikset i Rone kirke. Det monumentale ringkorset i triumfbuen ble laget ca. 1400.

 

Den sørgende Maria under krusifikset i Rone kirke på Gotland

Den sørgende Maria under krusifikset.

Rankene i korets tak er malt ca. 1300 og er de eldste kalkmaleriene i Rone kirke.

 

Kalvariegruppe Rone kirke, Gotland

Johannes under den korsfestede Kristus i triumfbuen.

 

Det monumentale ringkorset fra ca. 1400 med kalvariegruppen på tverrbjelken.

 

Søyle Rone kirke

De fire takhvelvene holdes oppe av en flott søyle.

 

Glassmaleri 1200-tallet Rone kyrka, Gotland

Jesus døpes. Flere glassmalerier fra midten av 1200-tallet er bevart i koret. De er blant de eldste som finnes på Gotland. De har muligens stått i den romanske kirken.

 

På tårnportalen sees en mann med en øks og en kvinne med en vinkanne. De seiler i et skip med dragehoder. Men hverm er de? Og hvor skal de?

 

Mann som lener seg forover og holder på en fisk.

 

Kalkmaleri

Kalkmaleri av løve (sannsynligvis malt ca. 1300) på korets nordvegg, rett over epitafet til «Hederlig og Vellerd Mand H: Peder Bentsön Norby» fra 1664.

 

 

Torturister trekker ut tennene til Sankta Appollonia i et kalkmaleri på veggen. Appollonia led martyrdøden i år 249.

 

Detalj av pasjonsfrisen fra 1400-tallet.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga, Boge, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Hamra, Källunge, Rone, Rute, Sundre, Öja,

 

Altertavlen i Rone kirke

Altertavlen i Rone kirke. Koret er fra begynnelsen av 1200-tallet.

Steiner fra en tidligere 1100-tallskirke er murt inn i alteret.

 

«Har De noen gang sett en tribune bakfra? Jeg er av den oppfatning at alle mennesker burde gjøre seg fortrolig med tribunens bakside før de samlet seg foran tribunen. Den som en gang har sett, virkelig sett, en tribune bakfra, er fra det øyeblikk av immun mot alle de trolldomskunster, som i en eller annen form blir drevet på tribuner. Noe lignende kan man si om baksiden av alteret i en kirke.» (Fortelleren Oskar i Blikktrommen av Günter Grass)

 

 

Denne innskriften fra 1620 finnes på midtsøylen. Kildene mine forteller ikke hvem som har etterlatt seg dette.

 

Døpefont

Døpefonten fra 1664.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

I et av vinduene stikker det ut et ansikt.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan