Kirker på Gotland

Rone kyrka (Gotland)

Rone kirke ligger sørøst på Gotland, ca. 60 kilometer fra Visby.

Rone kirkes høye tårn kalles «Lang Jaku». Sjøfarere har siden middelalderen navigert med tårnet som veimerke.

Kor, sakristi, skip og tårnets nedre del er sannsynligvis bygget samtidig omkring 1300. På midten v 1300-tallet ble tårnet utvidet av bygghytten som går under navnet Egypticus (som også står bak de høye tårnene i Dalhem, Gothem, Stånga og Öja).

Den opprinnelige romanske kirken «har lämnat mycket få spår efter sig. Några reliefer inmurade på altarets baksida samt några sockelstenar är allt som bevarats. Ett för Rone antecknat årtal, 1236, kunde gälla denna första stenkyrka. Man har även anledning att förmoda att den i sin tur föregåtts av en träkyrka från missionstiden, Rone sockens första kyrka.» (Lagerlöf/Stolt)

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Interiør

 

 

Krusifiks

Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Krusifikset i Rone kirke. Det monumentale ringkorset i triumfbuen ble laget ca. 1400. Lagerlöf og Stolt har «tidigast i slutet av 1300-talet, Maria och Johannesfigurerna sannolikt senare än kompositionen i övrigt».

Den gretne biskopen som besøkte kirken i 1802 og 1832, fremholdt at triumfkrusifiksgruppen «genom sin uppställning mitt i kyrkan, vanpryder» og ville at det skulle flyttes til en sidevegg og at man skulle fjerne tverrbjelken. «Efter stämmobeslut den 18 februari 1838 placerades krucifixet på korets norra vägg, medan Maria och Johannes hamnade på kyrkvinden. Vid restaureringen 1913 återuppsattes triumfkrucifixgruppen, varvid ny trabes tillverkades efter märken i triumfbågen och nya kedjor smiddes efter mönster av bevarade länkar. Färgerna, som påbättrats under 1700-talet, renoverades dels 1913 av C Wilhelm Pettersson, dels 1955 av Erik Olsson.» (Lagerlöf og Stolt)

 

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Den sørgende Maria under krusifikset i Rone kirke på Gotland

Den sørgende Maria under krusifikset.

I årene 1838–1913 var kalvariegruppens skulpturer av Maria og Johannes utrolig nok plassert på kirkeloftet.

Rankene i korets tak er malt ca. 1300 og er de eldste kalkmaleriene i Rone kirke.

 

Kalvariegruppe Rone kirke, Gotland

Johannes under den korsfestede Kristus i triumfbuen.

 

Ringkors: Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Det monumentale ringkorset fra ca. 1400 med kalvariegruppen på tverrbjelken.

 

 

Kalvariegruppe: Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Ringkors og kalvariegruppe i triumfbuen.

 

Ringkors: Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Krusifiks og kalvariegruppe fra en annen vinkel.

 

Den korsfestedes føtter: Krusifiks i Rone kyrka på Gotland

Naglen gjennom den korsfestedes føtter.

 

Kristus i triumfbuen, Rone kirke

Jomfru Maria og Johannes i sorg ved den korsfestede Kristus i triumfbuen.

Kalkmaleriene i koret er fra ca. 1300.

 

Kalkmalerier

Kalkmaleri Rone kyrka

Kalkmaleri av løve (sannsynligvis malt ca. 1300) på korets nordvegg, rett over epitafet til «Hederlig og Vellerd Mand H: Peder Bentsön Norby» fra 1664.

Alle kalkmaleriene fra middelalderen ble dekket av kalk i 1724. Maleren Anders Duckarve fra Linde brukte ni uker på jobben. Under restaureringen i 1913-1915 ble kalkmaleriene tatt frem igjen.

 

Kalkmaleri Rone kyrka

Den hellige Appollonias martyrdom: Bøddelen og hans medhjelper trekker ut tennene til Sankta Appollonia av Alexandria (også skrevet Apollonia, S. Polonia) i et kalkmaleri på veggen. Appollonia led martyrdøden i år 249.

Les mer om den hellige Apollonia av Alexandria (død år 249 e.Kr.) på Katolsk.no

 

Kalkmaleri Rone kyrka

Detalj av pasjonsfrisen fra 1400-tallet.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks.Lye, Väte.

 

Kalkmaleri og innvielseskors i Rone kyrka

 

Kalkmaleri Rone kyrka

 

Kalkmaleri Rone kyrka

Pasjonsmesterens kalkmalerier av pasjonshistorien avbrytes av helgenbilder fire steder: en uidentifiserbar helgen eller apostel, sankt Bartolomeus, sankta Barbara og sankt Andreas.

 

Pasjonsfrise og St. Bartolomeus,  Rone kyrka

 

St. Johannes. Kalkmaleri Rone kyrka

Portaler

På tårnportalens vestside sees en mann med en øks og en kvinne med en vinkanne. De seiler i et skip med dragehoder. Men hvem er de? Mannen kan være St. Botvid. Og hvor skal de? Fra midten av 1300-tallet.

 

Mann (St. Botvid?) som lener seg forover og holder på en fisk(!).

 

 

 

Døpefonten

Døpefont

Døpefonten er laget i Burgsvik på midten av 1600-tallet, malt i 1664.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Gravminner

Epitaf over presten Peder Bentzön Norby, malt av Johan Bartsch i 1664. Epitafet befinner seg ved inngangen til sakristiet.

 

 

Alteroppsatsen

Altertavlen i Rone kirke

Altertavlen i Rone kirke er laget av sandstein, utført av Jesper Gertsson Smitt i 1690, malt i 1694 och 1732.

Koret er fra begynnelsen av 1200-tallet. Steiner fra en tidligere 1100-tallskirke er murt inn i alteret.

På baksiden av alteret finnes tre figurer som kan tilskrives «Hegwalds posthuma verkstad»

 

«Har De noen gang sett en tribune bakfra? Jeg er av den oppfatning at alle mennesker burde gjøre seg fortrolig med tribunens bakside før de samlet seg foran tribunen. Den som en gang har sett, virkelig sett, en tribune bakfra, er fra det øyeblikk av immun mot alle de trolldomskunster, som i en eller annen form blir drevet på tribuner. Noe lignende kan man si om baksiden av alteret i en kirke.» (Fortelleren Oskar i Blikktrommen av Günter Grass)

 

Glassmalerier

Glassmaleri 1200-tallet Rone kyrka, Gotland

Jesus døpes. Flere glassmalerier fra midten av 1200-tallet er bevart i koret. De er blant de eldste som finnes på Gotland. De har muligens stått i den romanske kirken.

 

Glasmålning Rone kyrka

Tre glassmalerier fra 1200-tallet.

 

Glasmålning Rone kyrka

 

 

Glassmaleri Rone kirke

Frembæringen i tempelet. Glassmaleri fra 1200-tallet.

 

Kristi fødsel. Glassmaleri fra 1200-tallet.

 

 

Glasmålning Rone kyrka

Bebudelsen. Glassmaleri fra 1913 av C.W. Pettersson, laget i samme stil som middelaldermaleriene forbindelse med restaureringen.

 

Glassmaleri Rone kirke

 

Se eksempler på glassmalerier i Gotlands middelalderkirker: Gerum - Lau - Rone - Hörsne -

 

Interiør

 

Hvelvmaleriene er fra ca. 1300. Denne dekorasjonen finnes i korhvelvet.

 

Søyle Rone kirke

De fire takhvelvene holdes oppe av en flott søyle.

 

 

Denne innskriften fra 1620 finnes på midtsøylen. Kildene mine forteller ikke hvem som har etterlatt seg dette.

 

 

I et av vinduene i koret stikker det ut et munkehode av sandstein. Sannsynligvis senmiddelaldersk.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan