Kirker på Gotland

Linde kyrka (Gotland)

Linde kyrka (Gotland)

Linde kirke «är en helt igenom romansk anläggning» (Lagerlöf).

Slutten av 1100-talet: Kor og apsis bygges. Døpefont av Hegvald.

Første halvdel av 1200-tallet: Toskipet langhus bygges.

1200-tallet: Tårnet bygges.

1300-tallet: kirken moderniseres. Et stort gotisk vindu settes inn i apsis.

Første halvdel av 1300-tallet: Kalkmalerier: Seks apostelfremstillinger laget samt et bilde - nå delvis ødelagt - av Marias kroning. Alle disse ble dessverre hardhendt restaurert i 1906, noe som gjør dateringen usikker, ifølge Lagerlöf, som antyder at de må være laget i første halvdel av 1300-tallet. Lagerlöf mener at det er verkstedet til Egypticus som står bak, stundom kalt Egypticusmaleren. Triumfbuens kvadermaling i grått og rødt ble sannsynligvis også laget av samme verksted.

Andre helvdel av 1400-tallet: Den såkalte pasjonsmesteren eller hans verksted står bak de bevarte scenene fra pasjonshistorien, noen apostel- og helgenbilder på sørveggen og den merkelige «tegneserien» om sladrekjerringene som oppildnes av djevelen og reddes av en svevende engel med en klubbe.

1521: Alterskapet lages.

Fra slutten av 1600-tallet stammer de ornamentale maleriene i skipets hvelv. De ble restaurert i 1906.

 

Linde kyrka (Gotland)

Linde kirke sett fra prestegårdsruinene.

 

Linde kyrka (Gotland)

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

→ Prekestolen

 

 

Krusifiks

Krusifiks fra Linde kirke, nå i Historiska museet

Dette originale 86 cm store krusifikset fra Linde kirke befinner seg nå på Historiska museet i Stockholm. (Foto: Lennart Karlsson, 1995-10-14, Lennart Karlsson. CC)

 

Kopi av krusifikset. Originalen finnes i Historiska museet i Stockholm.

 

Kopi av krusifikset. Originalen finnes i Historiska museet i Stockholm.

Kalkmalerier

Veggene i Linde kirke er dekket av kalkmalerier fra forskjellige tidsepoker.

På 1300-tallet ble seks apostelfremstillinger laget samt et bilde - nå delvis ødelagt - av Marias kroning. Alle disse ble dessverre hardhendt restaurert i 1906, noe som gjør dateringen usikker, ifølge Lagerlöf, som antyder at de må være laget i første halvdel av 1300-tallet. Lagerlöf mener at det er verkstedet til Egypticus som står bak, stundom kalt Egypticusmaleren. Samme maler (eller verksted) står bak malerier i Lojsta, Dalhem og Martebo. Triumfbuens kvadermaling i grått og rødt ble sannsynligvis også laget av samme verksted.

Den såkalte pasjonsmesteren eller hans verksted fra andre halvdel av 1400-tallet står bak de bevarte scenene fra pasjonshistorien, noen apostel- og helgenbilder på sørveggen og den merkelige «tegneserien» om sladrekjerringene som oppildnes av djevelen og reddes av en svevende engel med en klubbe.

Fra slutten av 1600-tallet stammer de ornamentale maleriene i skipets hvelv. De ble restaurert i 1906.

 

Pasjonsmesteren

 

Et utsnitt av pasjonsfrisen: Tornekroningen.

 

 

Pasjonsfrisen.

 

Kalkmaleriene i tårnbuen stammer antakelig fra 1300-tallet.

 

 

 

Kalkmaleriene i tårnbuen stammer antakelig fra 1300-tallet.

 

Til venstre sees et fragment av Martin av Tours, som deler kappen sin med en fattig.

 

I Linde kirke finnes en merkelig «tegneserie» om to sladrekjerringer. Blir de frelst helt til høyre ved hjelp av den svevende engelen med en klubbe?

 

En djevelskikkelse inspirerer kvinnene til sladder og ryktespredning.

 

 

En djevel får opplæring i hvordan han skal lure kvinnene.

 

 

 

Judaskysset.

 

St. Andreas och St. Barbara. Kalkmaleri i tårnbuen laget av pasjonsmesteren.

 

St. Andreas med Andreaskorset og St. Barbara. Kalkmaleri i tårnbuen laget av pasjonsmesteren.

 

Linde kyrka

 

 

Til toppen av siden

 

Portaler

 

 

 

 

 

 

 

Døpefonten

Anonymmesteren Semi-Byzantios (slutten av 1100-tallet) står bak døpefontene i Alskog, Tofta, Hamra, Linde og Jumkil (i Uppland).

 

 

 

 

 

Gravminner

 

Alterskapet

Det praktfulle alterskapet av eik er fra 1521. Det er malt og forgyllet. Trolig laget på Gotland, muligens av en tysk mester.

 

 

Hoveddelen (corpus) viser motivet nådestolen. På hver side av Gud står St. Aegidius og den hellige Olav med øks og ciborium i hendene. I denne versjonen viser Gud frem Kristus som smertemannen; i mange andre fremstillinger holder Gud Jesus på korset.

 

 

Sakramentskap

Døren til en nisje i sørveggen av apsis er fra 1200-tallet.

 

Prekestolen

Prekestolen er fra slutten av 1600-tallet. men malt år 1700.

 

Prestegården

Ruinene av et bygg fra middelalderen, sannsynligvis prestegården. Siden den ikke nevnes i en beskrivelse av kirken i 1594, kan den ha blitt lagt øde allerede i middelalderen.

 

 

Gotland: Noen viktige årstall

  • 400-600: Mange bevarte bildestener, se Gotlands Museum
  • 1100-tallet, medio: Gotland tilhører Linköpings stift
  • 1347-50: Svartedauden
  • 1361: Danskekongen Valdemar Atterdag erobrer Gotland. Nesten 2000 bønder massakreres. Både Historiska Museet i Stockholm og Gotlands Museum i Visby har egne avdelinger om dette grusomme blodbadet der den gotlandske bondehæren ble innestengt mellom bymuren i Visby og de fremadstormende danske troppene.
  • 1530: Gotland kommer under Danmarks styre
  • 1633: Hans Nielsön Strelow utgir Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, Huor udi beskrifuis huorledis Guthiland er opsøgt oc paafundet, med Indbyggera besett
  • 1645: Sverige overtar kontrollen over Gotland ved freden i Brömsebro
  • 1805: Ruinene i Visby blir fredet
  • 1875: Per Arvid Säve grunnlegger Gotlands Fornsal (nå en del av Gotlands Museum)

 

Flere bilder fra Linde kirke

De rødgrønne hvelvmaleriene ble laget på slutten av 1600-tallet.

 

 

 

Apsis.

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland må du se?

Gotland har over 90 (!) kirker fra middelalderen. Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bunge kirke og Bungemuseet

Fide kirke

Garde kirke: russisk-bysantinske kalkmalerier, flott døpefont

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lye kirke

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden