Kirker på Gotland

Östergarn kyrka (Gotland)

Interiøret i Östergarn kirke.

Alt middelalderinventaret ble ødelagt da svenskene gikk i land og brente kirken og fem bondegårder i 1565 under den nordiske sjuårskrigen.

 

Døpefont Östergarn kirke, 1600-tallet

Døpefont fra begynnelsen av 1600-tallet.

 

Døpefont Östergarn kirke, 1600-tallet

Døpefonten med Christian 4.s monogram.

 

 

 

 

I vestmuren ser man konturen av en tårnbue; byggingen av det planlagte tårnet ble det imidlertid aldri ble noe av.

 

Sørportalen.

 

St. Ilian (St. Egidius), som levde i Aten på 600-tallet, er en av de 14 nødhjelperne. Östergarn kirke er muligens viet til denne helgenen.

 

Sørportalen Östergarn kirke

Sørportalen.

 

Minnestein for falne soldater da krigsskipet «Albatross»

Minnestein for falne soldater da krigsskipet «Albatross» ble bombet utenfor Östergarn 2. juli 1915.

 

Jernkors av støpejern fra ca 1838.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Anga kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan