Kirker på Gotland

Östergarn kyrka (Gotland)

Interiøret i Östergarn kirke.

Alt middelalderinventaret ble ødelagt da svenskene gikk i land og brente kirken og fem bondegårder i 1565 under den nordiske sjuårskrigen.

Kirken ble oppført på midten av 1200-tallet. Bådet skipet og koret er nesten kvadratiske.

I 1715 og 1717 ble Östergarn kirke plyndret av russere, men prost Lars Nilsson Neogards restaurerte den og fikk satt inn en ny alteroppsats (med en krusifiks fra middelalderen), prekestolen, galleriet og en del av benkinnredningen.

Døpefont

Døpefont Östergarn kirke, 1600-tallet

Døpefont fra begynnelsen av 1600-tallet. Legg merke til kongens monogram. Christian IVs monogram finnes også på alteroppsatser i Fröjel, Hablingbo, Rute, Klinte, Västergarn, Hogän og Öja.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Døpefont Östergarn kirke, 1600-tallet

Døpefonten med Christian 4.s monogram. Monogrammet er en maktpolitisk manifestasjon av Gotlands danskhet; det finnes også på en rekke gotlandske alteroppsatser (se for eksempel alteroppsatsen i Fröjel kirke).

 

Prester i Östergarn

 

 

Portaler

I vestmuren ser man konturen av en tårnbue; byggingen av det planlagte tårnet ble det imidlertid aldri ble noe av.

 

Sørportalen.

 

St. Ilian (St. Egidius), som levde i Aten på 600-tallet, er en av de 14 nødhjelperne. Östergarn kirke er muligens viet til denne helgenen.

 

Sørportalen Östergarn kirke

Sørportalen.

Se bilder av portaler på Gotland

Se bilder av portaler fra mange land

 

Minnestein for soldater på krigsskipet Albatross

Minnestein for falne soldater da krigsskipet «Albatross»

Minnestein for falne soldater da krigsskipet Albatross ble bombet utenfor Östergarn 2. juli 1915.

Under første verdenskrig ble den tyske minekrysseren Albatross skutt i senk i et sjøslag med et russisk orlogsfartøy utenfor Östergarn.

Albatrossmuseet, et lokalhistorisk museum i Katthammarsvik, skildrer denne episoden.

Les mer om Albatrossmuseet her

Jernkors fra 1838

Jernkors av støpejern fra ca 1838.

Se flere gravminner av støpejern her

 

Gå til forsiden for bilder fra Gotland her

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden