Anga kyrka (Gotland)

Anga kyrka (Gotland)

«Anga kyrka är ett klassiskt exempel på en helt romansk kyrka.» (Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.) Kirken ble innviet til St. Dionysos ca. 1286.

 

Krusifiks i Anga kyrka, 1400-tallet

Krusifikset i Anga kirke er fra 1400-tallet.

Se flere krusifikser her!

 

alterskap Anga kyrka

Detalj av alterskapet fra 1370.

 

Jesu blod og nattverdskalken

Pedagogisk fremstilling av sammenhengen mellom Jesu blod og nattverdskalken. I pasjonsfrisen fra 1400-tallet.

 

Korsbæringen i pasjonsfrise i Anga kyrka (Gotland)

Korsbæringen slik den fremstilles i pasjonsmesterens frise fra 1400-tallet.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga kyrka

Boge kirke

Fide kirke

Hamra kirke

Källunge kirke

Rone kirke

Sundre kirke

Öja kirke

 

 

Sankta Margareta. Pasjonsfrise Anga kyrka

Sankta Margareta fremstilles i en rekke bilder på veggen, malt av Pasjonsmesteren (1400-tallet). Her tortureres hun.

Sankta Margareta (289–304) led martyrdøden i Antiokia. Hun ble kastet ut av faren. Da hun avviste «prefekten Olybrius», ble hun kastet i fengsel og torturert. I fengselet skal hun ha møtt djevelen i form av en drage. Djevelen svelget henne, men kastet henne opp fordi hun holdt et kors i hånden. Hun ble etter hvert halshugget.

 

Runer i Anga kyrka

Runer på veggen i Anga kirke.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Anga kyrka

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum