Stenkyrka kirke (Gotland)

Stenkyrka kirke ligger nordvest på Gotland, omtrent tre mil fra Visby. Det er naturlig å anta at navnet stammer fra en tid da de fleste kirkene var laget av tre. Først ble en liten romanske kirke bygget her, og rester av den finnes under kirkegulvet og i skipets gavlvegger.

Kirken ble innviet i på St. Botulfs dag i 1255.

Den hellige Botolf (Botulf, Botulph, Bottolf, Botolph, Botwulf, Badulf; lat: Botulphus) ble født rundt 610 i East Anglia (Norfolk og Suffolk) i England. Han var en meget populær helgen i England i tiden før den normanniske invasjonen i 1066, men man vet ikke mye om ham og hans biografi er innhyllet i mysterier og konflikter. Han var antakelig bror av den hellige Adulf, og de var av adelig saksisk avstamming. Dyrkelsen av Botolf nådde også Norden, og i Ålborg er domkirken, Budolfi Kirke, oppkalt etter ham. I Danmark ble han en folkelig helgen med navnet forvansket til «Skt. Bodil». (Kilde: Katolsk.no)

 

På midten av 1200-tallet ble en ombygning påbegynt. Først ble det nåværende koret bygget. Det har en dyp apsis innvendig, men utvendig er koret rett. Helgeandskyrkan i Visby er bygget på samme vis.

Skipet ble bygget kort tid etter. Skipet er kvadratisk, noe som var typisk for tiden. Kirkerommet har fire krysshvelv og en midtsøyle.

 

På slutten av 1200-tallet ble det store klokketårnet reist, «ett av Gotlands i sitt slag mest imponerande byggnadsverk» (Gunnar Svahnström i Gotlands kyrkor). «Intet torn på Gotland verkar jättemonument så som detta,» skriver Johnny Roosval i Kyrkor i Lummelunda ting (1914).

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

Tidslinje for Stenkyrka kirke

Midten av 1200-tallet: Kvadermalingen i triumfbuen og de stiliserte rankene. På midten av 1200-tallet ble en ombygning påbegynt. Først ble det nåværende koret bygget. Skipet ble bygget kort tid etter.

Ca 1275: tårnbuenes marmorimitasjon og tårnhvelvets baldakinranker. Dessuten de kjempende udyrene over vestinngangen.

På slutten av 1200-tallet ble det store klokketårnet reist.

Første halvdel av 1300-tallet: «ett konstnärligt högtstående krucifix»

Slutten av 1300-tallet: Omfattende utsmykning «som i en delvis nyckfull komposition breder sig över väggarna i kor, låndhus och tornrum».

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier og kvadermaling

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Benker

→ Sakramentskap

 

Krusifiks

«På långhusets nordvägg mitt för ingången hänger ett konstnärligt högtstående krucifix från 1300-talets förra hälft.»

Opprinnelig hang krusifikset i triumfbuen/korbuen. På hver sin side står malte fremstillinger av Maria og Johannes. Sistnevnte mer kvinne enn mann. Se detalj nedenfor.

 

Nærbilde av krusifikset.

 

Johannes i en heller lite maskulin versjon.

 

 

Kalkmalerier og kvadermaling

De malte dekorasjonene på vegg og i hvelvinger stammer fra tre perioder; Først kom kvadermalingen i triumfbuen og de stiliserte rankene (midten av 1200-tallet). Noen tiår senere kom tårnbuenes marmorimitasjon og tårnhvelvets baldakinranker samt de kjempende udyrene over vestinngangen. Mer enn hundre år senere, på slutten av 1300-tallet kom alle bildene av blant annet apostler og helgener i edikulaer.

Nedenfor finner du noen eksempler.

Klikk her for å se alle bildene av kalkmalerier i Stenkyrka kirke; de er samlet på en egen side!

 

Den vakre kvadermalingen i triumfbuen og de stiliserte rankene er eldst av dekorasjonene. De ble laget på midten av 1200-tallet.

 

Klokketårnrommet: Erkeengelen Mikaels sjeleveiing

 

 

 

Klokketårnrommet: Helvetesmonsteret.

Kristus i limbo: Kristus redder Adam og Eva og andre sjeler ut av helvetes gap.

 

Klokketårnrommet: Her ser du to lag med maling. Best bevart er de kjempende udyrene. Over dem, men dårligere bevart, ser du fragmenter av Marias kroning.

 

Riddere med lanser.

 

 

 

Apostler eller hellige personer.

 

Apostler eller hellige personer. Til venstre står (kanskje?) livets tre.

Se flere kalkmalerier i Stenkyrka kirke her!

 

 

Se flere kalkmalerier i Stenkyrka kirke her!

 

Portaler

Korportal på sørveggen

Korportal på sørveggen.

 

Korportalen med vinduet skrått ovenfor så vidt synlig.

Den gotiske tårnportalen

Nedre del av tårnet med den gotiske vestportalen.

 

Nærbilde av den gotiske tårnportalen.

 

Skipsportal på nordveggen

Skipsportal på nordveggen.

Skipsportal på sørveggen

Skipsportal på sørveggen.

 

Skipsportalen på sørveggen.

 

Smijernsbeslag på sørveggens skipsportaldør.

 

Relieff på kolonnefot. Skipsportalen på sørveggen.

 

 

 

Døpefonten

Døpefonten stammer fra andre halvdel av 1100-tallet.

Se alle bildene av døpefonten i Stenkyrka kirke her …

 

Korsfestelsen.

 

Guds lam med korsflagget. Gotlands landskapsvåpen.

 

Elisabeth og Maria.

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.» […] Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem. (Lukas 1,39-56).

 

 

Jesu fødsel.

 

En engel mellom to av billedfeltene.

 

Maria og Jesusbarnet til venstre? En voksendåp til høyre?

 

Bebudelsen?

 

De tre vise menn?

 

Barnemordet i Betlehem.

Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. Barnemordet i Betlehem Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. (Matteus 2, 13-16)

 

 

Nattverden.

 

Jesus fristes av djevelen.

 

Paven?

 

Jesus bæres frem i tempelet.

 

Et av monstrene på skaftet.

 

Et av monstrene på skaftet.

Gravminner

Gravminne fra midten av 1600-tallet.

 

Detalj av gravminne av tre, nå restaurert og plassert i en port. H.H. står for «Här hvilar».

 

Gravminne av tre, nå restaurert og plassert i en port.

 

 

Alteroppsatsen

Altertavlen av sandstein stammer fra slutten av 1600-tallet. Glassmaleriene i apsis er moderne; de ble laget av Erik Lindholm i 1960.

 

Altertavlen fra slutten av 1600-tallet. Bildet viser nattverden.

Benker og 1700-tallmalerier

Korbenken (slutten av 1600-tallet) med de fem forstandige brudepikene på fronten.

 

 

 

 

 

Evangelisten Markus med en bevinget løve ved sine føtter. Det ser ut som om markus har horn i pannen, men det er bare vinduets sprosser som er uheldig plassert.

 

Matteus sitter barfot og skriver med sin fjærpenn når en engel kommer opp bak ham og hvisker ham noe i øret.

 

Her sitter selveste Johannes evangelisten i sitt 1700-tallskammer og skriver. Legg merke til den artige trappen på hver side av hovedbildet.

 

Evangelisten Lukas med sitt symbol, en okse med vinger.

 

En av de forstandige brudepikene i Stenkyrka

En av de kloke og forstandige jomfruene/brudepikene i liknelsen om de fem kloke og fem uforstandige jomfruene i Matteus-evangeliet (25,1-13)

Liknelsen i Matteusevangeliet om de fem kloke og fem uforstandige brudepikene (jomfruene)

Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.
(Matt 25,1-13, 1978/85-utgaven.)

 

 

En av de forstandige brudepikene i Stenkyrka

De forstandige brudepikene i Stenkyrka har fått klær som var på moten i samtiden, det vil si på 1700-tallet.

Diverse

Innfelt kors i fasaden.

 

 

 

Se flere kalkmalerier i Stenkyrka kirke her!

Se alle bildene av døpefonten i Stenkyrka kirke her …

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland må du se?

Gotland har over 90 (!) kirker fra middelalderen. Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bunge kirke og Bungemuseet

Fide kirke

Garde kirke: russisk-bysantinske kalkmalerier, flott døpefont

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lye kirke

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden