Kirker på Gotland

Lye kyrka (Gotland)

Lye kyrka (Gotland)

Lye kirke ble, ifølge Strelow, innviet i 1058. Det må sannsynligvis ha vært en trekirke på stedet. Lye er en såkalt kløvsadelkirke.

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Follingbo kirke

Fröjel kirke

Källunge kirke

Lye kirke

Lummelunda kirke

 

 

Feminin Jesus: Takmaleri Lye kirke

Feminin Kristus i taket i Lye kirke.

 

 

korbuekrusifiks i Lye kyrka på Gotland

Triumfkrusifikset i Lye kirke er laget på 1400-tallet en gang. Det er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

 

 

triumfkrusifiks, Lye kyrka

Triumfkrusifikset i Lye kirke.

 

Matteus på triumfkrusifikset.

 

Jesu barndom.

 

kalkmalerier fra 1300–1500-tallet i Lye

Det finnes mange kalkmalerier fra 1300–1500-tallet i Lye.

 

Den hellige Martin av Tours deler kappen sin med et sverd.

 

kollekttavle, Lye kyrka, Gotland

Kollekttavle av eik fra Lye kyrka. Nå i Gotlands Museum. Uten år, men fra middelalderen. Den er 31 cm høy. Den skjeggete helgenen har en glorie markert i gavlen.

Se Medeltida kollekttavlor från Gotland (Pia Bengtsson Melin og Kenneth Jonsson), i Myntstudier 2019:2 for informasjon om Gotlands kollekttavler.

 

 

Gravhelle med runer

Gravhelle med runer fra 1449: «Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man, Jakob i Mannagården, som blev skjuten ihjäl med en bössosten från Visborg, då konung Erik var belägrad på nämnda slott. Och då hade lidit från Guds födelse fjorton hundra år och ett år mindre än femtio år. Vi bedja, att Gud vare nådig mot hans själ och alla kristna själar. Amen.»

Stakkars Jakob ble drept av en kanonkule (bössosten) av stein. Bössosten er et lånord fra lavtysk (nedertysk) «byrsu-sten kanonkula (fsv. byssosten) av mit. büssesten; det förekommer i betydelsen 'kanonkula (av sten)' i källor från 1400- och 1500-talet» (Gotlands runinskrifter).

Om bakgrunnen for Jakobs død skriver Jansson og Wessen: «Den svenska belägringen av Visborg hade pågått från slutet av år 1448 till april 1449. Det är sålunda under de första månaderna av detta år, som den händelse har inträffat, som kostade bonden Jakob i Lye livet. Gravhällens inskrift vittnar om att gotlänningar ha deltagit på den svenska sidan i striden om Visborg.»

Ifølge Gotlands runinskrifter – granskade och tolkade av Sven B.F. Jansson och Elias Wessen (Stockholm, 1962) finnes det fem gravheller med interessante runer i Lye kirke. På et eller annet tidspunkt er de blitt flyttet inn i kirken fra sin opprinnelige plass på kirkegården.

Mer om Lye kirke

Under en reparasjon i 1840 fant man 101 mynter, hvorav 96 var fra middelalderen (SHM 912).

En relikviekiste i stein er datert til 1100-tallet. Den er sannsynligvis laget av Sighraf.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan