Kirker på Gotland

Levide kyrka (Gotland)

Levide kirke på Gotland

Levide kirke er en «helt romansk anläggning med mycket obetydliga ändringar vad murverket beträffar» (Lagerlöf). Hele kirkebygget ble oppført på første halvdel av 1200-tallet og ferdigstilt senest 1260.

Levide kirke på Gotland ligger ca 44 kilometer sør for Visby.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Sakramentskap

→ Den romanske kirken

 

 

Krusifiks

Krusifiks Levide kyrka (Gotland)

Prosesjonskrusifiks fra første halvdel av 1300-tallet. Det har hengt ved et sidealter i skipet.

Kalkmalerier

Kalkmaleri den hellige Kristoffer

Den hellige Kristoffer. Restaurert kalkmaleri fra midten av 1400-tallet, laget av den såkalte Pasjonsmesteren eller hans verksted. Den som så dette bildet, var beskyttet mot en brå død den dagen.

 

Helgenfrise på skipets nordvegg, malt i i middelalderromantisk stil av C.W. Pettersson i 1903. Noen tiår var den overkalket fordi den ikke var fra middelalderen.

Portaler

Sørportalen på skipet har relieffer, ansiktsmasker og vekstornamentikk laget av den anonyme steinmesteren Calcarius, ca. begynnelsen av 1200-tallet.

 

Ansiktsmaske på sørportalens kapitelfrise.

 

Ansiktsmaske på sørportalens kapitelfrise.

 

Ansiktsmaske på sørportalens kapitelfrise.

 

Ørn som biter i en vulst på sørportalens kapitelfrise. Kapitelfrisen tilskrives den anonyme steinmesteren Calcarius.

 

 

 

Tårnportal på sørveggen.

 

Vekstornamentikk og løve på tårnportalens kapitelfrise.

 

Ornamenter på tårnportalens kapitelfrise.

 

Døpefonten

Døpefonten er laget på Gotland på midten av 1600-tallet. Den er sannsynligvis malt av Johan Bartsch d.e.

Til høyre ser du litt av kvadermalingen i triumfbuen, som er de eldste kalkmaleriene i Levide kirke. Kvadermalingen stammer fra ca. 1300 da kirken ble modernisert i gotisk stil og triumfbuen utvidet.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

Gravminner

Epitaf for Petrus Briant

Epitaf for presten Petrus Briant, død 1688. På epitafet står maleren Andreas Hamborgers initialer og årstallet 1689.

 

Epitaf for presten Petrus Briant

Epitaf for presten Petrus Briant, som døde i 1688.

 

Gravstein fra 1654.

 

Gravstein fra 1688.

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen er sannsynligvis malt av Johan Bartsch d.e. i 1662.

På understykkets midtfelt (nesten usynlig på dette bildet, står det blant annet: «Til Guds aere och Kirckens Prydelse er denne Altertafle / opsat och Bekaastet af Peder Brianth och Ane Mortens / D. Anno 1662. 4 Decem.»)

Akantusornamentikken i apsis ble malt på 1700-tallet.

Sakramentskap

 

Den romanske kirken

 

 

 

 

 

Flere bilder fra Levide

 

 

 

 

 

Til toppen av siden

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan