Kirker på Gotland

Sundre kyrka og kastal (Gotland)

Sundre kyrka ligger lengst sør på Gotland. Den er bygd av sandstein, som de fleste av kirkene sør på Gotland. Koret og langhuset ble bygd i første halvdel av 1200-tallet, mens tårnet ble reist midt på 1200-tallet en gang.

 

 

Triumfkrusifikset i Sundre kirke

Triumfkrusifikset i Sundre kirke er fra 1400-tallet.

 

Detalj av pasjonsfrisen i Sundre kirke. Pasjonsfrisen ble laget en eller annen gang på 1400-tallet av pasjonsmesterens skole.

 

 

pasjonsfrise

Pasjonsfrisen i Sundre kirke er usedvanlig godt bevart.

 

 

madonna

Madonnaen (midten av 1200-tallet) sto opprinnelig sammen med en Johannes-skulptur i triumfbuen sammen med krusifikset.

 

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga, Boge, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Hamra, Källunge, Rone, Rute, Sundre, Öja,

 

Sundre kastal (forsvarstårn)

Sundre kastal

Ordet ’kastal’ (svensk for forsvarstårn) er en variant av ’kastell’, som er en forsvenskning av det latinske ’castellum’ (befestet plass), diminutiv av castrum som betyr borg. En kastal er således en "liten borg".

De første bygningene av stein som ble oppført på Gotland, var kastalene. De fleste ble bygd nær kirker; i dag oppfattes de som en del av kirkemiljøet, men opprinnelig var de tilknyttet de store gårdene. De ble benyttet som lager og som beskyttelse for storgårdenes innbyggere.

 

 

Sundre kastal

Kastaler på Gotland

  • Kruttornet i Visby (1100-tallet)
  • Gammelgarns kyrka (1100-tallet)
  • Lärbro kyrka (1100-tallet)
  • Sundre kyrka (rund kastal, tidlig middelalder)
  • Fröjels kyrka (ruin)
  • Gothems kyrka (ruin)
  • Hamra kyrka (ruin)
  • Lau kyrka (ruin)
  • Västergarns kyrka (ruin)
  • Öja kyrka (ruin)

Oversikten over kastaler på Gotland er hentet fra Wikipedia

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden