Kirker på Gotland

Sundre kyrka og kastal (Gotland)

Sundre kyrka ligger lengst sør på Gotland. Den er bygd av sandstein, som de fleste av kirkene sør på Gotland. Koret og langhuset ble bygd i første halvdel av 1200-tallet, mens tårnet ble reist midt på 1200-tallet en gang.

 

 

Triumfkrusifikset i Sundre kirke

Triumfkrusifikset i Sundre kirke er fra 1400-tallet.

 

Malt epitafium fra ca. 1620 i triumfbuen. I Lagerlöf og Svahnströms oversettelse lyder teksten slik: «Niels Sörensen, gotlänning från Hablingbo, dansk, äger intet utan Guds nåd.»

 

Detalj av pasjonsfrisen i Sundre kirke. Pasjonsfrisen ble laget en eller annen gang på 1400-tallet av pasjonsmesterens skole.

 

Bebudelsen til venstre. Til høyre: Maria og Elisabet over en brennende person, sannsynligvis St. Laurentius (også kalt St. Lavrans (no.), St. Lars (sv.), Saint Lawrence (en.) og San Lorenzo (it.).

 

pasjonsfrise

Pasjonsfrisen i Sundre kirke er usedvanlig godt bevart.

 

St. Anna (Anna selvtredje, Anna Selbdritt), jomfru Marias mor. Skulptur fra slutten av 1200-tallet som opprinnelig sto i Sundre kirke, nå i Gotlands Museum.

 

madonna

Madonnaen (midten av 1200-tallet) sto opprinnelig sammen med en Johannes-skulptur i triumfbuen sammen med krusifikset.

Se flere Maria-skulpturer her

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks.Lye, Väte.

 

Sundre kastal (forsvarstårn)

Sundre kastal

Ordet ’kastal’ (svensk for forsvarstårn) er en variant av ’kastell’, som er en forsvenskning av det latinske ’castellum’ (befestet plass), diminutiv av castrum som betyr borg. En kastal er således en "liten borg".

De første bygningene av stein som ble oppført på Gotland, var kastalene. De fleste ble bygd nær kirker; i dag oppfattes de som en del av kirkemiljøet, men opprinnelig var de tilknyttet de store gårdene. De ble benyttet som lager og som beskyttelse for storgårdenes innbyggere.

 

 

Sundre kastal

 

Kastaler på Gotland

Kruttornet i Visby (1100-tallet)

Fröjels kyrka (ruin)

Gammelgarns kyrka (1100-tallet)

Gothems kyrka (ruin)

Hamra kyrka (ruin)

När kyrka (omgjort til kirketårn)

Lau kyrka (ruin)

Lärbro kyrka (1100-tallet)

Sundre kyrka (rund kastal, tidlig middelalder)

Västergarns kyrka (ruin)

Öja kyrka (ruin)

 

 

Gravminne på Sundre kirkegård. Eksempel på gravminne med foreldete titler: fyrmesterhustru.

Se flere eksempler på gravminner med titler vi ikke lenger bruker

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden