Lärbro kyrka (Gotland)

Lärbro kyrka (Gotland)

Lärbro kirke med det åttekantede tårnet og den restaurerte kastalen til venstre.

 

Portal på Lärbro kirke. Til venstre: barnemordet i Betlehem. Til høyre: de tre vise menn gir gull, røkelse og myrra til jomfru Maria.

 

Veggmaleri i Lärbro kirkes kor.

Veggmaleri i Lärbro kirkes kor.

 

Grotesk (opprinnelig en vannkaster?) på det merkelige åttekantede tårnet på Lärbro kirke

 

Runestein i Lärbro kirke, Gotland

Runestein i Lärbro kirke.

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Mästerby kirke

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan