Kirker på Gotland

Lärbro kyrka (Gotland)

Lärbro kyrka (Gotland)

Lärbro kirke med det åttekantede tårnet og den restaurerte kastalen til venstre.

 

Tårn Lärbro kyrka (Gotland)

 

Grotesk Lärbro kyrka (Gotland)

Grotesk (opprinnelig en vannkaster?) på det merkelige åttekantede tårnet på Lärbro kirke.

Kastaler på Gotland

 

Ifølge Strelow er Lärbro kirke bygget i 1086

Ifølge Strelow er Lärbro kirke bygget i 1086. Sakristiportalens tympanon kan være fra denne tiden. Som student fikk forresten Strelow penger (3 mk) av fattigkassen i Lärbro (1604), noe som viser at det ikke bare var fattige som nøt godt av pengene som ble innsamlet. Samme år fikk han 2 mk av fattigkassen i Martebo. Om Gotlands-patrioten Strelow kan man lese mer i Tryggve Siltberg omfattende kildegjennomgang og -samling Gotlandskyrkan under dansktiden och dens förspel (Visby 2015).

 

Hopp rett til:

Portaler

Alterskap

Kalkmalerier

Døpefonten

Gravminner

Sakramentskap

 

Portaler

Portal Lärbro kyrka (Gotland)

Tårnportalen på Lärbro kirke. Til venstre: barnemordet i Betlehem. Til høyre: de tre vise menn gir gull, røkelse og myrra til jomfru Maria.

Se bilder av portaler på Gotland

 

Bibelske motiver på gotlandske portaler

Adam og Eva (syndefallet): Gammelgarn

Barnemordet i Betlehem: Hablingbo, Lärbro, Lye, Martebo, Norrlanda, Stånga

Bebudelsen (Maria bebudelse): Lärbro, Martebo, Norrlanda, Stånga. Maria budskapsdag markeres 25. mars.

Bebudelsen til gjeterne: Norrlanda

De tre vise menn: Hablingbo, Lärbro, Lye, Norrlanda,

Flukten til Egypt: Martebo, Stånga

Gravleggingen av Jesus: Martebo,

Jesu fødsel: Lärbro, Lye, Stånga

Jesus fremstilles i tempelet: Martebo, Stånga

Kain og Abel: Gammelgarn, Hablingbo

Korsfestelsen: Martebo, Norrlanda

Kristi oppstandelse: Bro, Stånga

Kristus i Limbo: Martebo

Maria og Elisabet: Martebo, Lye, Norrlanda, Stånga

Marias kroning: Stånga

 

Tårnportal Lärbro kyrka (Gotland)

Portal i det åttekantede tårnet.

 

Tårnportalen. Faksimile av tegning i Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2 (utg. 1935).

 

Relieff i portal Lärbro kyrka (Gotland)

Hellig biskop. Relieff på tårnportalen.

 

Relieff i portal Lärbro kyrka (Gotland)

 

Relieff i portal Lärbro kyrka (Gotland)

 

Relieff i portal Lärbro kyrka (Gotland)

Maria og Jesusbarnet. Detalj av kapitelfrise.

 

Barnemordet i Betlehem (Herodes til høyre for soldat som dreper spedbarn med sverdet sitt). Detalj av kapitelfrise.

 

Korportal Lärbro kyrka (Gotland)

Korportalen.

 

Lärbro kyrka (Gotland)

Bebudelsen.

 

Skipsportalen. Etter en tegning i Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2 (utg. 1935)

Skipsportalen. Etter en tegning i Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2 (utg. 1935).

 

Tympanon over sakristidøren, Lärbro kyrka

Relieff på tympanon over sakristidøren. Det viser Kristus som verdensdommer. Ifølge Strelow er Lärbro kirke bygget i 1086. Sakristiportalens tympanon kan være fra denne tiden. Opprinnelig hørte den sannsynligvis til den eldste kirkens korportal, ifølge Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2 (utg. 1935) s. 107.

 

Alterskap

Alterskap Lärbro kyrka (Gotland)

Alterskapet er fra ca. år 1400. Det ble renovert i 1746. Da ble flere av apostlene forvekslet og satt på feil plass.

 

Alterskap Lärbro kyrka (Gotland)

Madonna med Jesusbarnet.

Kalkmalerier fra 1200-tallet

Drage (ifølge Svahnström). En merkeverdig og uvanlig kombinasjon av skulptur (hodet er i relieff) og maling på nordveggen. (Legg merke til tympanon over sakristidøren nede til høyre for dragen.)

 

Kalkmaleri Lärbro kyrka (Gotland)

Korsfestelsen. Veggmaleri i Lärbro kirkes kor som viser St. Peter og korsfestelsen. Under: sakramentnisje.

 

 

Korsfestelsen. Kalkmaleri i Lärbro kirke.

 

 

 

Hvelvmalingen kan være eldst av alle kalkmaleriene. Muligens midten av 1200-tallet?

 

 

Kalkmaleri Lärbro kirke

Kalkmaleri Lärbro kirke. Til høyre ser du en bit av prekestolen fra 1718. I skipet er kun få kalkmalerier bevart, men enkelte apostelnavn finnes: S(anctus) IACOB MAIOR, S(anctus) IACOB MINOR, S(anctus) ANDREAS.

 

Døpefonten

Dopfunt av sandsten med tunga fruktgirlander

«Dopfunt av sandsten med tunga fruktgirlander.» (Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2, utg. 1935)

Døpefonten i Lärbro kirke er fra slutten av 1600-tallet.

 

Dopfunt av sandsten med tunga fruktgirlander

 

 

 

Gravminner

Runestein i Lärbro kirke: «Be vel for Butaids sjel fra Bjärs, som hviler her.»
Butaid var en kvinne som levde på 1300-tallet. Hun bodde på gården Bjärs, sør for Lärbro på Gotland.

 

Lokket til en sarkofag for en sokneprest ved navn Botvid. Fra første halvdel av 1300-tallet.

 

 

Kyrkoherden Botvids sarkofag (1300-tallet) på Lärbro kirkegård. Tegning i Sveriges kyrkor - Gotland bd. 2 (utg. 1935).

Innskriften lyder i svensk oversettelse: «Jag Botvid, kyrkoherde i Lärbro, tror att min förlossare lever, och på den yttersta dagen skall jag uppstå från jorden och i mitt kött skall jag se min Gud.»

 

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

 

Bildestein Lärbro kirke

Bildestein med motiver fra forskjellige tider. Midt på steinen er det en båt, men den er ikke synlig. Dette er det eldste motivet. Øverst er det et flettemønster.

Se foto av bildesteiner her

Sakramentskap

Sakramentskap i korets nordvegg.

 

Sakramentskap i korets østvegg.

 

 

Flere bilder av kastalen og Lärbro kirke

 

 

 

 

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lärbro kirke har et av Gotlands vakreste kirkerom. Dessuten et merkverdig åttekantet tårn.

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke har usedvanlig mange kalkmalerier. Korbuene er også svært vakre. En egen side om kalkmaleriene (dekorasjonene) finner du her. En egen side om døpefonten finner du her.

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

 

Maria-fly-fly på gravminne ved Lärbro kirke.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden