Kirker på Gotland

Halla kyrka (Gotland)

Krusifiks Halla kyrka

Krusifikset i Halla kirke er fra midten av 1400-tallet. Lagerlöf og Svahnström mener at krusifikset sannsynligvis er importert.

 

Takmaleri i Halla kirke

Taket ble malt i 1697 «på bekostnad av rådmannen Hindrick Schmidts änka och imiterar skulpterad stuck» (Lagerlöf og Svahnström).

Se Follingbo kirke for et tilsvarende overdådig takmaleri

 

Takmaleri i Halla kirke

Detalj av det praktfulle takmaleriet i Halla kirke. Hovedbildet, som man ser her, viser dommedag.

 

Halla kyrka, Gotland - takmaleri

Detalj av inngangen til helvete. Helvetesmonsteret er sett undenfra.

 

Takmaleri i Halla kirke

Takmalingen er overdådig og full av detaljer. Til venstre ser man Paulus, til høyre Peter.

 

Portal Halla kyrka (Gotland)

Portal på Halla kirke.

 

Runesten Halla kyrka, Gotland

Fragment av en runesten fra 1000-tallet som er murt inn i korveggen.

 

Ridder Halla kyrka (Gotland)

En ridder ved langhusportalen. Antakelig fra ca 1200. Lagerlöf og Svahnström mener at relieffet minner om Sigrafs døpefontfigurer.

 

Døpefont av Hegvald i Halla kirke på Gotland

Relieffene på «en av Gotlands märkligaste dopfuntar» (Lagerlöf og Svahnström) viser Jesu barndom. Den er hugget av Hegvald sent på 1100-tallet.

 

Halla kirkes døpefont

Detalj av relieffene på Halla kirkes døpefont.

 

Et av monstrene på skaftet har et vesen i kjeften.

Mer informasjon om Halla kirke

Skipet (langhuset) av kalkstein ble bygget ca 1200.

Det nåværende koret og sakristiet ble bygget på midten av 1300-tallet.

Veggmaleriene av Peter og Paulus på innsiden av dørene er utført av den såkalte Pasjonsmesteren.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan