Kirker på Gotland

Halla kyrka (Gotland)

Halla kyrka (Gotland)

 

Taket fra 1697

Krusifiks

Portaler

Kalkmalerier

Døpefonten

Alteroppsatsen

Sakramentskap

 

Det spektakulære taket i Halla kirke

Takmaleri i Halla kirke

Taket ble malt i 1697 «på bekostnad av rådmannen Hindrick Schmidts änka och imiterar skulpterad stuck» (Lagerlöf og Svahnström).

Se Follingbo kirke for et tilsvarende overdådig takmaleri

 

Takmaleri i Halla kirke

Detalj av det praktfulle takmaleriet i Halla kirke. Hovedbildet, som man ser her, viser dommedag.

 

Halla kyrka, Gotland - takmaleri

Detalj av inngangen til helvete. Helvetesmonsteret er sett undenfra.

 

Takmaleri i Halla kirke

Takmalingen er overdådig og full av detaljer. Til venstre skimter man Paulus, til høyre St. Peter.

 

«Herre wy hafve Syndat.»

«Herre wy hafwe Syndat.»

 

St. Peter.

Krusifiks

Krusifiks Halla kyrka

Krusifikset i Halla kirke er fra midten av 1400-tallet. Lagerlöf og Svahnström mener at krusifikset sannsynligvis er importert.

 

 

 

Portaler

 

Portal Halla kyrka (Gotland)

Portal på Halla kirke.

 

Ridder Halla kyrka (Gotland)

En ridder ved skipsportalen. Antakelig fra ca 1200. Lagerlöf og Svahnström mener at relieffet minner om Sigrafs døpefontfigurer.

 

Kapitelfrise.

 

 

 

Døpefont av Hegvald (aka Hegwaldr)

Døpefont av Hegvald i Halla kirke på Gotland

Relieffene på «en av Gotlands märkligaste dopfuntar» (Lagerlöf og Svahnström) viser Jesu barndom. Den er hugget av Hegvald på 1100-tallet (Roosval har ca. 1120).

 

Døpefont i Halla kirke - Hegwaldr

Detalj av relieffene på Halla kirkes døpefont. To konger med reisevesker.

 

Døpefont i Halla kirke - Hegwaldr

Et av monstrene på skaftet har et vesen i kjeften. Ut av monstrenes ører går et rep/vulst, som løper rundt skaftet.

 

Døpefont i Halla kirke: Kristi fødsel

Kristi fødsel. Hentet fra en scene i Jakobs protoevangelium (kapittel 19-20) ser vi Maria med fletter gripe Salome ved hånden og lar henne berøre Jesusbarnet. Salome betvilte Marias jomfrudom og ville la seg overbevise ved å undersøke selv. For dette ble hun straffet ved at hånden hennes visnet. Hun ble helbredet ved å berøre det hellige barnet.

Til høyre, i felt nummer to, skimtes mirakelet på åkeren (Skördeundret), et mirakel som ikke er nevnt i Bibelen, men som dukker opp i middelalderkunsten her og der. Det er knyttet til Josef og Marias flukt til Egypt.

Dick Harrison skriver: «Enligt historien skall Josef, Maria och Jesusbarnet ha passerat bönder som höll på att så ute på en åker. När de passerat växte säden mirakulöst upp och blev redo att skördas. Kort tid senare kom Herodes soldater inridande på scenen och frågade bönderna om de sett familjen. Ja, blev svaret, vi såg dem när vi höll på att så. Soldaterna drog slutsatsen att detta måste ha hänt för länge sedan, varför familjen kunde fortsätta fly utan att riskera upptäckt.»

Les hva Dick Harrison skriver om Skördeundret

 

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen fra 1686.

Kalkmalerier

 

 

 

Alteroppsats

Alteroppsatsen fra 1686.

Bildesteiner

Bildestein med runer innmurt i fasaden

Bildestein med runer innmurt i fasaden.

 

Runesten Halla kyrka, Gotland

Fragment av en runestein fra 1000-tallet som er murt inn i korveggen.

Se flere runestener her!

Se foto av bildesteiner her

 

Sakramentskap

Sakramentskap

Sakramentskapet i koret.

 

Sakramentskap close-up

 

 

Sakramentskap

 

Mer informasjon om Halla kirke

Skipet (langhuset) av kalkstein ble bygget ca 1200.

Det nåværende koret og sakristiet ble bygget på midten av 1300-tallet.

Veggmaleriene av Peter og Paulus på innsiden av dørene er utført av den såkalte Pasjonsmesteren.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan