Kirker på Gotland

Guldrupe kyrka (Gotland)

Guldrupe kyrka (Gotland)

Guldrupe kirke på Gotland er (sannsynligvis) viet til St. Dionysos.

Skipet fra midten av 1100-tallet er det som står igjen av den romanske kjernekirken.

Det opprinnelige koret er revet, men korportalen finnes nå som inngang til sakristiet.

 

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Follingbo kirke

Fröjel kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Hejde kirke

Källunge kirke

Lummelunda kirke

Lye kirke

 

Guldrupe kyrka (Gotland)

Guldrupe kyrka (Gotland).

 

Det nåværende tårnet ble bygget omkring 1210 av «Veckkapitäl-mästaren».

 

Portal Guldrupe kyrka (Gotland)

Den gamle portalen i kjernekirken dateres av Roosval til midten av 1100-tallet, som mener at «omtrent 1150» er sannsynlig innvielsesdato.

 

Portal Guldrupe kyrka (Gotland)

Det nåværende unggotiske koret er fra ca. 1250.

 

Østveggen av det forlengede koret.

 

Planke som ble brukt i den gamle Guldrupe trekirke (1000-tallet), nå i Gotlands Museum

Detalj av planke som ble brukt i den gamle Guldrupe trekirke (1000-tallet), nå i Gotlands Museum.

Sigurd Favnesbanes sverd trenger inn i dragens munn. «Ornamentiken visar likhet med Hemseportalen och Ardrestenarna och torde tillhöra 1000-t:s mitt.» (Roosval)

 

Den hellige Olav. Skulptur fra slutten av 1200-tallet (Roosval).

Den hellige Olav. Skulptur fra slutten av 1200-tallet (Roosval).

Døpefonten

Døpefonten er laget av Byzantios. Den «hör till verkstadens senare produkter».

Blant relieffene på døpefonten kan man se fabeldyret Aspis, inntoget i Jerusalem, Samson i kamp mot løven, en bueskytter.

Døpefonter av Byzantios (1100-tallet) finner du i følgende kirker på Gotland: Atlingbo, Eskelhem, Garde, Guldrupe, Hejde, Mästerby og Sanda.

 

Runer på veggen

Guldrupe kirke har flere bemerkelsesverdige runer risset inn i veggen

Runer i Guldrupe kyrka (Gotland)

Runer ved en av nisjene.

 

Runer i Guldrupe kyrka (Gotland)

«Viljen ni hörsamma vad jag vill göra …»

 

Runer i Guldrupe kyrka som forteller om da Botulv Krasse kjøpte en messehagel i Aachen

Denne runerekken forteller om da Botulv Krasse kjøpte en messehagel i Aachen.

 

Sakramentskap forteller om da Botulv Krasse kjøpte en messehagel i Aachen

Sakramentskapet er fra 1200-tallet.

 

Dekorasjonen i buen mellom tårnet og skipet er den eneste veggmalingen som er bevart fra middelalderen.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan