Gravminner fra 1500-tallet

Epitaf i bronse for Bartholomäus Heisegger. Det ble laget i 1517 og befinner seg i St. Annen-Museum i Lübeck

Epitaf i bronse for Bartholomäus Heisegger. Det ble laget i 1517 og befinner seg i St. Annen-Museum i Lübeck. Liket av Heisegger ligger nederst. Til høyre fremstiller den hellige Bartholomeus avdøde Heisegger for Maria og Jesusbarnet, som slår Heiseggers siste time med en liten hammer.

 

Epitaf i bronse for Bartholomäus Heisegger, 1517

Detalj av epitaf (1517) i bronse for Bartholomäus Heisegger, nå i St. Annen-Museum i Lübeck.

 

Gravminne La Magione i Palermo (1567)

Gravminne med liggende mann i La Magione i Palermo. Fra ca. 1567.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Gravminnet til lybekkerbiskopen Johannes Grimholt (d. 27. mai 1523). Domkirken i Lübeck

Gravminnet til lybekkerbiskopen Johannes Grimholt (d. 27. mai 1523). Domkirken i Lübeck.

 

Gravstein 1599/1633 Lübeck katedral

Gravstein fra ca 1559 som ble gjenbrukt et halvt århundre senere til Richard Blanckenheim (1633). Lübeck domkirke.

 

San Giorgio dei Genovesi i Palermo

Gravplate (en av svært mange) i kirken San Giorgio dei Genovesi i Palermo. Årstallet er uleselig, men det er rimelig å gjette på at det stammer fra slutten av 1500-tallet.

 

Gravminnet til biskop Jens Nilssøns kone Magdalena Fransdatter, død 1583

Gravminnet i ruinene av St. Hallvardskatedralen i Oslo av biskop Jens Nilssøns kone Magdalena Fransdatter. Hun skal ha dødd i barsel i 1583 etter å ha fått sitt niende barn. Magdalena Fran(t)sdatter Berg var datter av superintendent Frants Berg.

«ANNO 158? [1583] DEN 1Z FEBRVARII DØDE ERLIG KYSK OC GVDFRØCTIG QUINDE MAGDALENA FRANS-DAATTER MESTER IENS NIELSØNS SUPERINTENDENTIS HØSTRV MED SIT FOSTER OC LIGGER HIR BEGRAFVEN I IT SALIGE HOP OM EN GLEDELIGE OPSTANDELSE PAA DEN YDERSTE DOMME-DAG.»

Gravminnet ligger og forvitrer i Minneparken / St. Hallvardskatedralen i Oslo sentrum.

 

Gravminne (1559) i gulvet i Visby domkirke.

 

Gravsten fra 158? utenfor Kräklingbo kirke på Gotland

Gravsten fra 1580-tallet (siste siffer mangler) utenfor Kräklingbo kirke på Gotland..

 

Soppformet bildestein fra 700-1100-tallet, gjenbrukt som gravstein i 1582. Kräklingbo kirke på Gotland. Teksten i svensk oversettelse: «GUDS ÅR 1582 LÄT MARGARETA GURPA LÄGGA DENNA STEN ÖVER SIN SALIGE HUSBONDE MATS G(AV eller MED) NAMN. GUD GIVE HONOM SALIG UPPSTÅNDELSE///OIHG»

 

 

Gravminnet til Hermann Quastenborch (død 1568) i Lübeck domkirke. Til høyre ser du fragmenter av kalkmalerier.

 

Gravminne fra 1596 på Klinte kirkegård på Gotland.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland