Gravstøtter i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York. Kirkegården ligger rett overfor Broadway 75 ved siden av Trinity Church (1846, men grunnlagt allerede 1697).

 

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York.

 

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York.

 

«Here lies, in expectation of a joyful rising, the body of HANNAH, wife of James Welsh; who died 13th Octr. 1795, aged 40 years 10 mons. 12d.»

Gravstøtte fra 1795 på Trinity Churchyard i New York.

 

Gravstøtte fra 1795 på Trinity Churchyard i New York.

Gravstøtte fra 1747 på Trinity Churchyard i New York.

 

Bamberg Lübeck Napoli New York Oslo Praha Ravenna Regensburg Rothenburg Trier Trondheim Nidarosdomen Erkebispegården Würzburg

 

 

 

Sammenlikn toppfeltet med 1700-tallsgravminnet som står på kirkegården ved Fide kyrka på Gotland.