Kirker på Gotland

Vallstena kyrka (Gotland)

Vallstena kyrka (Gotland)

Vallstena kirke ligger omtrent 25 km fra Visby.

Innvielsesår (ifølge Strelow): 1091 (Strelow kaller den «Valstede»), muligens en stavkirke (?), men dette er ikke nevnt i Riksantikvarieämbetet bebyggelsesregister.

På begynnelsen av 1200-tallet: Skipet og mesteparten av tårnet bygges, deretter et kvadratisk kor med apsis. Grunnmurene til det første koret er funnet under kirkegulvet.

På midten av 1200-tallet: Triumfbuen og tårnbuen utvides. Triumfbuen får avtrappende buer og dekoreres med en «rundstav av trä». Original farge i abstrakte mønstre er bevart på rundstaven.

På slutten av 1200-tallet: En omfattende ombygning av kirken innledes. Koret forstørres og får rett altervegg. Arbeidet med skipet avbrytes brått.

 

Korbue Vallstena kirke, Gotland

Vallstena kirke har Gotlands vakreste korbue.

 

→ Triumfbuen

→ Fattigbøssen

→ Døpefonten

→ Kalkmalerier

→ Alteret

→ Figurer på alteret

→ Gravminner med runer

→ Sakramentskapet

Triumfbuen

Triumfbuen Vallstena kirke, Gotland

Triumfbuen i Vallstena kirke er meget vakker og spesiell. Rundstaven i de avtrappede buene har rester av den originale malingen med abstrakte ornamenter.

Dekoren med kvadermaling fra 1200-tallet har aldri vært overkalket.

 

Detalj av korbuen Vallstena kyrka, Gotland

Detalj av triumfbuen i Vallstena kirke

 

Detalj av korbuen Vallstena kyrka, Gotland

Detalj av de abstrakte dekorasjonene i korbuen.

 

Detalj av triumfbuen Vallstena kyrka, Gotland

Detalj av de abstrakte dekorasjonene i korbuen.

 

Detalj av triumfbuen Vallstena kyrka, Gotland

Detalj av de abstrakte dekorasjonene i korbuen.

 

Kvadermaling i triumfbuen Vallstena kyrka, Gotland

Detalj av de abstrakte dekorasjonene i korbuen.

 

 

Fattigbøssen

Fattigbøsse (sv. fattigstock) i Vallstena kirke

Detalj av fattigbøssen (sv. fattigstocken) i Vallstena kirke.

 

Fattigbøsse (sv. fattigstock) i Vallstena kirke, Gotland

Fattigbøssen kan tidligere ha tjent som pidestall for et krusifiks. Den er muligens laget av Öjamesteren eller noen fra hans skole.

 

Fattigbøssen (sv. fattigstocken) i Vallstena kirke

 

Jesus som seierherre: Fattigbøsse (sv. fattigstock) i Vallstena kirke

Jesus som seierherre.

 

Fattigbøsse (sv. fattigstock) i Vallstena kirke

 

 

Til toppen av siden

Døpefonten

Døpefont Vallstena kirke

Døpefonten i Vallstena kirke er et eksempel på en såkalt paradisfont. Disse ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Middelalderens døpefonter i Norge).

Paradisfonter finner du i Dalhem kirke, Hejdeby kirke, Martebo kirke, Hall kirke, Vallstena kirke, Visby domkirke.

 

Kalkmalerier

Kalkmaleri Vallstena kirke (Gotland)

Under restaureringen i 1957 ble kalkmaleriene tatt frem igjen. Det finnes flere kalkmalerier av helgener i kirken.

 

Kalkmaleri Vallstena kirke (Gotland)

Bildet av de to menneskene, den ene med kors, regnes som det eldste av kalkmaleriene i Vallstena kirke. Det ser ut som om de går i prosesjon. Er avskrapingen av malingen på ansiktet til personen som bærer korset, gjort av en spøkefugl? Det gjør i hvert fall at personen får et grotesk smil.

 

Kalkmaleri Vallstena kirke (Gotland)

Fragmenter av kalkmalerier. Til høyre er runer risset inn i muren.

Les om runer på Riksantikvarieämbetets hjemmeside

 

 

Til toppen av siden

 

Alteret

Detalj av altertavlen, som ble malt i 1907.

 

Rankene bak alteret er opprinnelig fra ca. 1700, men de ble overmalt i 1900. Heldigvis ble de fotografert før det skjedde. Det vi ser nå, er en kopi malt på bakgrunn av fotografiene.

Figurer på alteret

Figur på altertavlen i Vallstena kirke

Nederst på altertavlen stikker det frem merkelige utskårne hoder.

 

Figur på altertavlen i Vallstena kirke

 

Figur på altertavlen i Vallstena kirke

 

Figur på altertavlen i Vallstena kirke

 

 

Til toppen av siden

Gravminner med runer

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

I Vallstena kirke finnes det fem gravheller.

Les om runer på Riksantikvarieämbetets hjemmeside

 

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Nærbilde av gravplate med runer.

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Gravhelle i gulvet med runer. På latin forteller innskriften skrevet med majuskelskrift om en prest som døde i 1350.

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Gravminne fra 1300-tallet.

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Runer på gravminne fra 1300-tallet.

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Runer på gravminne fra ca. 1326. Utenfor bildet går det en bord med skrift på latin, se neste bilde.

 

Runer på gravminne fra ca. 1326.

Til høyre på bildet ser du litt av den latinske teksten som er skrevet ytterst langs kanten: «Herrens år 1326 dogo Audlaiv och Botlikn i Norrgarde och dotter till Sigfried. Deras själar må vila i frid.»

Kilde: Gotlands runinskrifter 3: Vallstena socken. G231-G237. Forfatter: Helmer Gustavson. Riksantikvarieämbetet. (PDF via Arild-hauge.com)

 

 

Faksimile fra informasjonen om runeinnskrifter i Vallstena i Carl Säve: Gutniska urkunder, Stockholm 1859

 

Se flere runestener her!

Sakramentskapet

Sakramentskap Vallstena kirke

Sakramentskapet i koret (usikker på datering).

De gule rankene er kopier av dekorasjonene som ble laget ca. 1700. I 1900 ble veggen fotografert og overmalt, men så malt opp igjen etter disse fotografiene under en senere restaurering (1957, se Riksantikvarieämbetet bebyggelsesregister).

 

Sakramentskap: lås av smijern, Vallstena

Detalj av sakramentskapets lås og smijernsdekorasjoner.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Stol fra høymiddelalderen. Den er laget av eik og har tilhørt Vallstena kirke. Historiska museet i Stockholm.

Foto: SHM, 1995-09-14, SHM Upphovsrätt. SHM Licens: Licens

 

Timeglass på prekestolen.

 

 

→ Triumfbuen

→ Fattigbøssen

→ Døpefonten

→ Kalkmalerier

→ Alteret

→ Figurer på alteret

→ Gravminner med runer

→ Sakramentskapet

 

Til toppen av siden