Västergarn kyrka (Gotland)

Västergarn kyrka (Gotland)

Västergarn kirke er Gotlands minste kirke. Den sto ferdig i 1289. Kirken består at et kor, som ble bygget på 1200-tallet da Västergarn konkurrerte med Visby om å være sentrum. Stedet hadde i middelalderen en viktig havn.

Det nåværende, nesten kvadratiske, kirkerommet var opprinnelig tenkt å skulle være koret i en mye større kirke, som det aldri ble noe av.

 

Døpefont (1592) i Västergarn kyrka

 

Detalj av Døpefonten fra 1592 i Västergarn kyrka

Detalj av døpefonten fra 1592.

 

Detalj av Døpefonten fra 1592 i Västergarn kyrka

Detalj av døpefonten fra 1592.

 

Døpefont fra 1592 i Västergarn kyrka

Detalj av døpefonten fra 1592.

 

Votivskip i Västergarn kirke

Votivskipet i Västergarn kirke er fra 1637. Det er Gotlands eldste og største votivskip. Det er rikt dekorert med malinger og har 48 kanoner.

 

Västergarn kirke

 

Västergarn kirke

Konsollen med form av et hode tyder på at det planlagte skipet skulle hvelves, ifølge Lagerlöf og Svahnström,

 

Västergarn kirke

Konsollen med form av et hode.

 

Västergarn kirke

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan