Uvdal stavkirke

Uvdal stavkirke, Nore og Uvdal bygdetun

Uvdal stavkirke ligger på Nore og Uvdal bygdetun. Dette familievennlige bygdetunet ligger på den gamle prestegårdens grunn. Tunet inneholder gardstun, setertun, kårstue fra Sønstebø (Sønstebøstugu), kornmagasin (Opdals magasinhus), kvern og "fjølabu" (eksempel på et lite krypinn på vidda), stabbur (Prestegardsburet), skolestue (tidligere prestestue, også skolestue frem til 1965) og utedoen "Kåmmår'n" fra 1800-tallet.

Norgeskirker.no sier følgende om datering av kirken: "I bunnen av det ene stolpehullet ble det funnet to mynter fra tiden 1100—1130. Den ene kan med sikkerhet sies å være lagt ned den gang bygget ble reist og kan gi en antydning om når det skjedde. De øvrige noe over 500 mynter som ble funnet ved utgravningen utgjør en myntrekke som innledes med 35 mynter fra Sverre Sigurdsons tid og kan tyde på at den nåværende kirken er bygget i slutten av 1100-årene."

 

Borgund stavkirke Eidsborg stavkirke Gol stavkirke Hedalen stavkirke Heddal stavkirke Lomen stavkirke Nore stavkirke Reinli stavkirke Rollag stavkirke Torpo stavkirke Uvdal stavkirke Stavkirker

 

 

 

Alterkors fra Uvdal stavkirke

Alterkors fra Uvdal stavkirke. Nå befinner det seg i middelaldersalen i Kulturhistorisk museum i Oslo.

 

Smijernsbeslag Uvdal stavkirke

Dør på sørsiden med smijernbeslag. Uvdal stavkirke på Nore og Uvdal bygdetun.

 

Blåmaleren, Uvdal stavkirke

Den ukjente «Blåmaleren» setter sitt preg på galleribrystningene i Uvdal stavkirke.

 

Altertavle i Uvdal stavkirke

Altertavlen i Uvdal stavkirke, visstnok fra 1700-tallet. Den går antakeligvis rett til finalen når Norges dårligst malte altertavle skal kåres.

 

Veggmaleri av Adam og Eva i Uvdal stavkirke

Adam og Eva på veggmaleri i buen inn til den tidligere apsisåpningen.

 

Uvdal stavkirke i 1930

Uvdal stavkirke i 1930. Bildet er offentlig eiendom (public domain).

 

 

 

 

Fakta om Uvdal stavkirke

 • Tidlig 1100-tall: En kirke bygges der hvor stavkirken nå står.
 • Sent på 1100-tallet: Den gamle kirken rives og stavkirken bygges.
 • 1537: Skipet forlenges mot vest (inngangspartiet). Apsis rives og koret utvides i lengderetningen
 • 1620: De første vinduene settes inn.
 • 1624: Benker for menigheten settes inn
 • 1656: Kirken dekoreres innvendig for første gang (i oker, rødt, grått og hvitt). Prekestol "er på plass".
 • 1720-34: Kirken bygges om til korskirke. "Blåmaleren" dekorerer innvendig. Svalgangen rives
 • 1770: "Grønnmaleren" dekorerer prekestolen og benkevangene
 • 1819: Sakristiet bygges
 • 1901: Kirken overdras til Fortidsminneforeningen.

 

 

Kilder og litteratur

 • Levende fortid: De utrolige stavkirkene (Eva Valebrokk og Thomas Thiis-Evensen, 1994)
 • Uvdal stavkirke (informasjonsbrosjyre utgitt av Fortidsminneforeningen)
 • Den fargerike middelalderen (Kaja Kollandsruds fagblogg om middelalderens maleteknikker)
 • Video om rekonstruksjonen av Madonna fra Hedalen
 • Kulturhistorisk museum
 • Norgeskirker.no
 • To artikler om anbudsprosessen rundt Haltdalen stavkirke :
  • Lar ufaglærte fikse stavkirke fra 1170: "Trøndelag Folkemuseum og Riksantikvaren ga rehabiliteringen av Haltdalen stavkirke til ufaglærte håndverkere fra utlandet. Det reagerer byggmestere i Trøndelag sterkt på." (Fagtidsskriftet Byggmesteren)
  • Avdelingsleder ved Antikvarisk rehabilitering hos Høyer Finseth, Ellen M. Devold, sier at anbudsprosessen rundt Haltdalen stavkirke gikk ordentlig for seg. (Fagtidsskriftet Byggmesteren)
 • Tidenes løft for stavkirkene Riksantikvaren bruker 130 millioner kroner på å sette i stand alle landets 28 stavkirker slik at de kan holdes åpne i årene framover (NTB)