Kirker på Gotland

Ganthem kyrka (Gotland)

Ganthem kyrka (Gotland)

Ganthem kirke på Gotland. Koret med det runde apsis stammer fra ca. 1180. Kirken slik den står i dag, sto ferdig på midten av 1200-tallet.

 

Johnny Roosvals rekonstruksjon av de tre byggetrinnene i Sveriges kyrkor - Konsthistoriskt inventarium. Bind IV, hefte 2: Halla ting, norra delen. (Stockholm, 1952)

 

Krusifiks Ganthem kirke

Krusifikset i Ganthem kirke er fra 1200-tallet. Føttene er spikret til korset på en noe uvanlig måte: med en spiker mellom føttene. Fra ca. 1210 ble det standard med tre nagler i krusifiksene. Roosval mener at fattigbøssen har tjent som pidestall for krusifikset.

 

Tjuvmjölkerskan

Tjuvmjölkerskan er et motiv som går igjen i mange middelalderkirker på Gotland. I Ganthem finnes motivet i en tre meter lang serie med bilder. Det er pasjonsmesteren som står bak, og man antar at det stammer fra ca. 1450.

Motivet er malt i langhusets nordvestre hjørne. Bildet ble etter overkalking tatt frem igjen i 1881, men overkalket på nytt. Først i 1967 ble det synlig igjen.

Inngangen til helvete hadde ofte form av et gapende monster i middelalderen.

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

Helvetes port har form av et uhyre som likner på en elefant med museører.

 

Jesus forrådes av Judas i pasjonsfrisen i Ganthem kirke

Jesus forrådes av Judas i pasjonsfrisen i Ganthem kirke.

Jesus piskes i pasjonsmesterens frise, Ganthem kirke, Gotland

Jesus piskes i pasjonsmesterens frise. Pasjonsfrisen på nordveggen har klare farger fordi den aldri har vært overkalket. Hovedfarger: smaragdgrønt og manganbrunt.

 

Pasjonsfrise, Ganthem kirke, Gotland

Pasjonsfrisen på nordveggen har aldri vært overkalket.

I 1881 ønsket menigheten å fjerne alle kalkmaleriene, men Riksantikvaren satte ned foten: «‘Jag kan icke föreställa mig möjligheten af ett sådant tillstånds beviljande. För målningarnas utplånande talar intet skäl, för deras bibehållande tala deremot många.’ Detta räddade målningarna.» (Sitert etter Johnny Roosval: Sveriges kyrkor - Konsthistoriskt inventarium. Bind IV, hefte 2: Halla ting, norra delen.)

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

Ganthem kyrka (Gotland)

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

 

Ganthem kyrka (Gotland)

Om dette relieffet på ytterveggen skal forestille byggmesteren eller St. Jakob strides de lærde. Staven han holder med begge hendene, kan tilhøre pilegrimenes apostel Jakob.

 

Døpefont av Hegvaldr, Ganthem kirke, Gotland

Døpefonten er laget av Hegvaldr på 1100-tallet.

 

fattigbøssen i Ganthem kirke

Fattigbøssen. Roosval mener at fattigbøssen har tjent som pidestall for krusifikset som henger i korbuen.

 

fattigbøssen i Ganthem kirke

Detalj av fattigbøssen i Ganthem kirke.

 

 

Kalkmaleriet av sjeleveiingen var overkalket frem til 1967. Det er forresten for det meste skjult bak prekestolens baldakin.

 

 

Diverse

Ingen glassmalerier er bevart.

I 1699 ble en horepall anskaffet.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

Kilder

Johnny Roosval: Sveriges kyrkor - Konsthistoriskt inventarium. Bind IV, hefte 2: Halla ting, norra delen.

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

 

Til toppen av siden