Kirker på Gotland

Lojsta kyrka (Gotland)

pasjonsfrise, Lojsta

To bilder fra pasjonsfrisen i Lojsta, malt av den såkalte pasjonsmesteren på midten av 1400-tallet.

16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. (Mark 15,16-20)

 

Lojsta kirke innvendig.

 

 

triumfbuen, Lojsta kyrka

Maleriene over triumfbuen ble utført på midten av 1300-tallet. Kristus troner som dommer over verden omgitt av apostlene Peter og Paulus. Ytterst på hver side ser du dragedreperne erkeengelen Mikael og Sankta Margareta.

 

gravminne i gulvet - Lojsta kirke, Gotland

Gravminne i gulvet i Lojsta kirke over «den fromme dommeren» Botlev (1342*) og hans hustru Buthedis (død 1344). Opprinnelig var dette lokket på en sarkofag som sto på kirkegården. På slutten av 1800-tallet ble gravstenen flyttet inn i kirken. Ifølge Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok er dette den eneste avbildning av en gotlandsk dommer og hans hustru fra middelalderen. Pilen dommeren holder i sin venstre hånd (symbolet på hans dommerverdighet) er nå delvis slitt vekk.

* NB! Hillebrand har 1312 og 1314 som dødsår, noe som ser ut til å skyldes en feil fra tegnerens side. Se hjernet øverst til høyre.

illustrasjon gravsten Lojsta kirke hentet fra Hillebrand: "Sveriges Medeltid"

Illustrasjon fra Hillebrand: Sveriges medeltid s. 545. Hjørnet øverst til høyre er feiltolket av tegneren.

 

 

Psykedelisk rutenett i et av kalkmaleriene (begynnelsen av 1500-tallet) i Lojsta kirke. Opprinnelig var dette et stort maleri av St. Georg som dreper dragen, men det ble ødelagt da man laget det store vinduet. Kun de to tilskuerne, kongen og dronningen, er igjen av maleriet, som ble malt av "Mästaren från 1520" (datering fra Lau).

 

 

En sjelden gang støter man på gravminner av tre. Disse to står på kirkegården ved Lojsta kirke på Gotland og er fra 1897.

 

  • Altertavlen er fra midten av 1300-tallet, men ble nymalt i 1896.
  • Det lille triumkrusifikset er en etterlikning av et 1100-tallskrusifiks laget av en bygdekunstner. Intet år angitt.
  • Kirken ble restaurert senest i 1957.

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden