Ardre kyrka (Gotland)

Ardre kirke er en av de minste kirkene på Gotland. Tårnet er bemerkelsesverdig lite sammenliknet med de fleste andre gotlandske kirker. «Kyrkan ter sig därför liksom hopkrupen» (Roosval/Lagerlöf).

 

Roosval og Lagerlöf skriver i Sveriges kyrkor: Kräklinge ting at kor og skip sannsynligvis stammer fra andre halvdel av 1200-tallet.

Under restaureringen i 1902 ble kirkens vegger fylt av Wilhelm Petterssons kalkmalerier etter skisser av restaureringens arkitekt, kunstneren Axel Herman Hägg.

 

Ardre kyrka: glasmålningar

Disse tre glassmaleriene er fra middelalderen; de øvrige ble laget i forbindelse med restaureringen 1900–1902.

 

Glassmaleri fra ca. 1300 i Ardre kirke

Kalvariegruppe på glassmaleri fra ca. 1300. Kristus i knall rødt lendeklede henger på et lysegrønt kors.

 

Glassmaleri Ardre kirke

Oppstandelsen.

 

Krusifikset i Ardre kirke er fra midten avf 1200-tallet, ifølge Roosval og Lagerlöf. Treverket i Kristus-figuren er godt bevart, men krusifikset ble helt overmalt under restaureringen i 1902. Man regner med at krusifikset ble laget til triumfbuen i en eldre og mindre kirke.

En periode hengte krusifikset på nordveggen, men det ble flyttet tilbake til triumfbuen i forbindelse med restaureringen i 1902.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte, Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Triumfkrusifikset i Ardre kirke

Triumfkrusifikset i Ardre kirke, sett delvis bakfra.

 

Ardre kyrka: Tio tusen röda rosor

Tio tusen röda rosor.

 

Korportalens østre kapitel.

 

Korportalens østre kapitel.

 

Korportalens østre kapitel.

 

 

Gravhelle brukt som en del av trappen.

 

Retabel i Ardre kyrka på Gotland

Retabel fra begynnelsen av 1300-tallet. Roosval og Lagerlöf mener det må være laget på Gotland.

 

Kalvariegruppen på retabel i Ardre kirke.

 

Dekorasjoner i Ardre kirke av Axel Herman Hägg og konservator Carl Wilhelm Pettersson

Under restaureringen i 1902 ble kirkens vegger fylt av Wilhelm Petterssons kalkmalerier etter skisser av restaureringens arkitekt, kunstneren Axel Herman Hägg.

Axel Herman Hägg laget skissene og konservator Carl Wilhelm Pettersson malte disse ut på veggene i Ardre kirke i 1902. Fåglarna vet hva de tenkte …

Axel Herman Hägg (1835-1921) sto bak dekorasjonene i store deler av Dalhem kirke også.

 

Madonnaen er fra 1500-tallet. Roosval og Lagerlöf tror at skulpturen må være laget av en gotlandsk treskjærer. Det er bevart små rester av den middelalderske polykromien (gull på kappen og blått på foret).

Både madonnaen og Jesus-barnet har mistet høyrearmen. Skulpturen er også forkortet ved føttene. Hvorfor skulle man finne på noe slikt, om ikke det var for at den skulle få plass?

 

Døpefonten stammer fra første halvdel av 1200-tallet, ifølge Roosval og Lagerlöf.

«Cuppan är bägarformig och har en fris med kraftigt tecknade hästskobågar. Överst på skaftet en ringformig vulst.» (Roosval)

 

Kapitelbånd som ble nyhugget 1900-1902.

 

Kapitelbåndet til venstre her ble nyhugget 1900-1902.

 

Djevel på skipets søndre portal. Hele kapitelbåndet ble hugget på nytt 1900-1902.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

Kilder

Sveriges kyrkor: Kräklinge ting. Roosval och Lagerlöf  Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Sveriges kyrkor: konsthistoriskt inventarium. Gotland. Bd 4. Kräklinge ting. Stockholm, 1965.

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor. 2018.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Endre kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan