Ardre kyrka (Gotland)

Ardre kirke er en av de minste kirkene på Gotland. Tårnet er bemerkelsesverdig lite sammenliknet med de fleste andre gotlandske kirker. «Kyrkan ter sig därför liksom hopkrupen» (Roosval/Lagerlöf).

 

Roosval og Lagerlöf skriver i Sveriges kyrkor: Kräklinge ting at kor og skip sannsynligvis stammer fra andre halvdel av 1200-tallet.

 

Dekorasjoner i Ardre kirke av Axel Herman Hägg og konservator Carl Wilhelm Pettersson

Under restaureringen i 1902 ble kirkens vegger fylt av Wilhelm Petterssons kalkmalerier etter skisser av restaureringens arkitekt, kunstneren Axel Herman Hägg.

Axel Herman Hägg laget skissene og konservator Carl Wilhelm Pettersson malte disse ut på veggene i Ardre kirke i 1902.

Axel Herman Hägg (1835-1921) sto bak dekorasjonene i store deler av Dalhem kirke også.

 

→ Glassmalerier

→ Krusifiks

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Sakramentskap

 

Glassmalerier

Ardre kyrka: glasmålningar

Disse tre glassmaleriene er fra middelalderen; de øvrige ble laget i forbindelse med restaureringen 1900–1902.

 

Glassmaleri fra ca. 1300 i Ardre kirke

Kalvariegruppe på glassmaleri fra ca. 1300. Kristus i knall rødt lendeklede henger på et lysegrønt kors.

 

Glassmaleri Ardre kirke

Oppstandelsen.

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

Krusifiks

Krusifikset i Ardre kirke er fra midten av 1200-tallet, ifølge Roosval og Lagerlöf. Treverket i Kristus-figuren er godt bevart, men krusifikset ble helt overmalt under restaureringen i 1902. Man regner med at krusifikset ble laget til triumfbuen i en eldre og mindre kirke.

En periode hengte krusifikset på nordveggen, men det ble flyttet tilbake til triumfbuen i forbindelse med restaureringen i 1902.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Triumfkrusifikset i Ardre kirke

Triumfkrusifikset i Ardre kirke, sett delvis bakfra.

 

 

 

 

Portaler

Korportalens østre kapitel.

 

Korportalens østre kapitel.

 

Korportalens østre kapitel.

 

Kapitelbånd som ble nyhugget 1900-1902.

 

Kapitelbåndet til venstre her ble nyhugget 1900-1902.

 

Djevel på skipets søndre portal. Hele kapitelbåndet ble hugget på nytt 1900-1902.

 

 

 

 

 

 

Døpefonten

Døpefonten stammer fra første halvdel av 1200-tallet, ifølge Roosval og Lagerlöf.

«Cuppan är bägarformig och har en fris med kraftigt tecknade hästskobågar. Överst på skaftet en ringformig vulst.» (Roosval)

 

Gravminner

Gravhelle brukt som en del av trappen.

 

Alteroppsatsen

Retabel i Ardre kyrka på Gotland

Retabel fra begynnelsen av 1300-tallet. Roosval og Lagerlöf mener det må være laget på Gotland.

 

Kalvariegruppen på retabel i Ardre kirke.

 

Sakramentskap

 

 

Skulptur

Madonnaen er fra 1500-tallet. Roosval og Lagerlöf tror at skulpturen må være laget av en gotlandsk treskjærer. Det er bevart små rester av den middelalderske polykromien (gull på kappen og blått på foret).

Både madonnaen og Jesusbarnet har mistet høyrearmen. Skulpturen er også forkortet ved føttene. Hvorfor skulle man finne på noe slikt, om ikke det var for at den skulle få plass?

 

Flere bilder fra Ardre kirke

Takmaleri fra 1902.

 

 

Ardre kyrka: Tio tusen röda rosor

Tio tusen röda rosor.

 

En slags vekst nær Ardre kirke.

 

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

Kilder

Sveriges kyrkor: Kräklinge ting. Roosval och Lagerlöf  Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Sveriges kyrkor: konsthistoriskt inventarium. Gotland. Bd 4. Kräklinge ting. Stockholm, 1965.

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor. 2018.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan