Kirker på Gotland

Hejnum kirke (Gotland)

Hejnum kirke (Gotland)

Hejnum kirke på Gotland.

 

 

 

Hejnum kirke (Gotland)

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Rundbuerelieffer

→ Runer

→ Sakramentskap

 

 

Krusifiks

Krusifikset er fra begynnelsen av 1200-tallet. Det ble plassert i et nytt ringkors på midten av 1200-tallet.

 

Krusifikset er fra begynnelsen av 1200-tallet.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Kristus med krone på krusifikset fra begynnelsen av 1200-tallet.

 

Kristus med parallelle føtter og fire nagler på krusifikset fra begynnelsen av 1200-tallet.

 

Ringkors. Kristus-figuren er fra begynnelsen av 1200-tallet.

 

Kalkmalerier

 

 

 

 

 

 

 

Fragment ved en konsoll.

 

 

 

Planteornamentikk i taket.

 

Portaler

Skipsportal på sørsiden

Skipsportal på sørsiden. Legg merke til rundbuerelieffene, som stammer fra den opprinnelige, romanske kirken.

 

Tårnportalen

Tårnportalen med runer på fasadesteinene.

 

Skipsportalen på nordsiden

Skipsportal på nordsiden.

 

Rundbuerelieffer ved skipsportalen på nordsiden

 

Skipsportal på nordsiden.

 

Kapitelfrise på nordsidens skipsportal.

 

Kapitelfrise på nordsidens skipsportal.

 

Kapitelfrise på nordsidens skipsportal.

 

Skipsportal på nordsiden.

 

Kapiteler på korportalen på sørsiden.

 

Kapiteler på korportalen på sørsiden.

 

Detalj av korportalen på sørsiden.

 

Detalj av korportalen på sørsiden.

 

 

Korportalen på sørsiden.

 

 

 

Døpefonten

Hejnum kirke eier to døpefonter: en enkel fra 1200-tallet samt en fra 1600-tallet.

Døpefont fra 1600-tallet i Hejnum kirke på Gotland

Døpefont fra 1600-tallet i Hejnum kirke.

 

Ansikt på kummen. Døpefont fra 1600-tallet.

 

Ansikt på kummen. Døpefont fra 1600-tallet.

 

Døpefont fra 1200-tallet

Hejnum kirke eier også denne enkle døpefonten fra 1200-tallet.

Gravminner

Stort gravminne med runer, som forteller at det tilhører Gairvatr av Norderby og hans hustru Rudiaud.

 

Stort gravminne med runer

 

Detalj av den store gravhellen.

 

 

Alteroppsatsen

Øverst på altertavlen som ble kjøpt i 1738, troner monogrammet til Fredrik I. Hovedfeltet viser Kristus på korset. Alterbordet er fra middelalderen.

Rundbuerelieffer

Figurrelieffer fra den eldre romanske kirken (ca. 1200) er satt inn i fasaden på den nye kirken fra ca. 1250. Det er også et rundbuerelieff i alterbordet, men det mangler bilde av den her på Gravgaver.no.

 

Guds lam med korsfane.

 

 

Oppstandelsen. Figurrelieff fra ca 1200.

 

 

 

Rundbue med ørn (?) som er plasser på høykant i den nye kirken.

 

To rundbuer med figurrelieff.

 

Hest?

 

Guds lam med korsfane.

 

Løve(?). Figurrelieff.

 

Oppstandelsen. Figurrelieff fra den romanske kirken.

 

Runer

Runer: Til høyre står Botvidr opp ned! Runene er altså ristet i steinen før den ble murt opp. Ordet til venstre skal være hainmaistari (steinhogger)

 

Runer i tårnets fasade.

 

Sakramentskap

Sakramentskap

 

Tårnet

Tårnet ble reist til den lille romanske kirken på begynnelsen av 1200-tallet.

 

Tårnet ble reist til den lille romanske kirken på begynnelsen av 1200-tallet.

 

Tårnet ble reist til den lille romanske kirken på begynnelsen av 1200-tallet.

Fattigbøssen («fattigstocken»)

Fattigbøssen tjente sannsynligvis opprinnelig som pidestall for krusifikset i korbuen.

 

 

Diverse

Guds lamm med korsfane på korbenken.

 

 

Korbenken og inngangen til sakristiet.

 

Hejnum kirke.

 

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden