Sjonhem kirke (Gotland)

Det nåværende koret og skipet ble oppført på midten av 1200-tallet. Planen var at det gamle tårnet skulle erstattes, men det ble aldri noe av. Derfor ser tårnet noe avstumpet ut i forhold til resten av kirken.

Det romanske tårnet vi skimter i bakgrunnen ble bygget til den opprinnelige romanske «kjernekirken». Spor av den opprinnelige kirken ble oppdaget under restaurering i 1936. Det viste seg at skipet kun hadde vært 8x5 meter. Man antar at kjernekirken ble oppført i det 12. århundrets andre halvdel og at tårnet kom til på begynnelsen av 1200-tallet.

Sakristiet ble bygget i 1818.

 

Koret sett fra skipet. I taket skimtes et av de ornamentale kalkmaleriene.

 

 

→ Glassmalerier

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Prekestolen

 

Glassmalerier

Jesus vekker Lasarus opp fra de døde.

Johannes 11,1-44 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde. 2 Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var hennes bror. 3 Søstrene sendte bud til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk.» 4 Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.» […] 17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. 18 Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, 19 og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. 20 Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. […] 32 Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 33 Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, 34 og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. 35 Jesus gråt. 36 «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. 37 Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» 38 Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. 39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» 40 Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» 41 Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. 42 Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» 43 Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 44 Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs ham og la ham gå!»

 

Jesus rir inn i Jerusalem.

 

De tre vise menn kommer med gull, røkelse og myrra.

 

Jesu fødsel.

 

Frembæringen i tempelet.

 

Fragment av et ødelagt glassmaleri.

 

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

Krusifiks

Prosesjonskrusifikset som nå er en del av altertavlen stammer fra midten av 1300-tallet.

 

Kalkmalerier

Det er kun bevart ornamentale kalkmalerier i skipets tak.

 

Man antar at kalkmaleriene ble laget i tilknytning til oppføringen av det nye skipet, altså på midten av 1200-tallet.

Tilsvarende takmalerier finnes i Hejde kirke og Rone kirke.

 

Portaler

Portal i koret.

 

 

 

Korportalen.

 

Tårnportalen.

 

Døpefonten er laget av Hegvald på slutten av 1100-tallet

Det er steinmesteren Hegvald som har laget døpefonten av sandstein.

Det er vanskelig å tolke de uttrykksfulle figurene på døpefonten.

 

Døpefonter av Hegvald (1100-tallet) i kirker på Gotland

Etelhem

Halla

Ganthem

När

Sjonhem

Stånga

Dessuten: Viklau (en steinmester som Roosval kaller Hegwaldr Posthumus).

 

 

 

 

 

 

Gravminner

To gravminner av tre er plassert inne i kirken.

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen fra 1735 har et prosesjonskrusifiks fra midten av 1300-tallet.

 

 

Prekestolen

Prekestolen ble laget i andre halvdel av 1600-tallet, men malingen stammer fra 1785

 

Diverse

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

Til toppen av siden