Eidsborg stavkirke

Eidsborg stavkirke

Vakre Eidsborg stavkirke.

Ifølge Øystein Morten (Stavkyrkja i Eidsborg) var stavkirken mindre enn 40 kvadratmeter stor. Skipet var på 6,3x5,3 meter. Koret var et tilbygg som bare var 2,2 meter bredt; det ble revet på 1600-tallet. På 1200-tallet bodde det om lag 200 innbyggere i Eidsborg.

Stavkyrkja i Eidsborg (Øystein Morten) Leif Anker: De norske stavkirkene 

 

Borgund stavkirke Eidsborg stavkirke Gol stavkirke Hedalen stavkirke Heddal stavkirke Lomen stavkirke Nore stavkirke Reinli stavkirke Rollag stavkirke Torpo stavkirke Uvdal stavkirke Stavkirker

 

krusifiks Eidsborg stavkirke

Krusifiks, sannsynligvis fra 1200-tallet.

 

Innvielseskors i Eidsborg stavkirke

Innvielseskors i Eidsborg stavkirke.

 

de dårlige jomfruene

Veggmaleri i Eidsborg stavkirke. Bildet viser et utsnitt av veggmaleriet om de gode og de uforstandige jomfruene (brudepikene) på sørveggen i Eidsborg stavkirke. Dette skal vere den eldste bevarte framstilling av denne bibelske fortellingen i Norge. Maleriet ble laget i 1649 av en ukjent kunstner, trolig fra Østlandet. Det er ikke så lett å se det, men "de dårlige jomfruene" (som de ofte kalles) bærer sine tomme oljelamper opp-ned.

 

Liknelsen i Matteusevangeliet om de fem kloke og fem uforstandige brudepikene (jomfruene)

Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.
(Matt 25,1-13, 1978/85-utgaven.)

 

 

Eidsborg kirke er viet til St. Nikolas, lokalt kjent som St. Nikuls. St. Nikolas er de reisendes vernehelgen. Produksjon av brynesteiner var viktig for Eidsborg, og det kan være årsaken til at St. Nikolas ble så viktig.

 

Svalgang på Eidsborg stavkirke

Svalgang på Eidsborg stavkirke.

 

Innsiden av taket med feste for spon. I dag har stavkirken ca. 17.200 spon på taket. Regnskapsbøkene viser at spon ble byttet ut omtrent hvert tredje år.

 

Veggspon med trespiker. Eidsborg stavkirke

Veggspon med trespiker. Det er blitt et problem at turister stjeler trespiker med fare for at veggsponene kan falle av.

Gravminner på Eidsborg kirkegård

jernkors, Eidsborg stavkirke

Jernkors ved Eidsborg stavkirke.

Her kan du se flere gravminner av støpejern!

 

 

Støpejernskors på Eidsborg kirkegård. Sommerfugl som symboliserer sjelens løsrivelse fra det jordiske legemet.

 

Støpejernskors fra ca. 1878 på Eidsborg gravlund

Støpejernskors fra ca. 1878 på Eidsborg gravlund.

 

Bondeøks fra ca. 1660. Vest-Telemark Museum

Bondeøks fra ca. 1660. Vest-Telemark Museum, som ligger nær Eidsborg stavkirke. På lån fra NFM da bildet ble tatt.

 

Bondeøks, Vest-Telemark Museum, Eidsborg

Ornamenter på en bondeøks fra ca. 1660. Vest-Telemark Museum, som ligger nær stavkirken.

 

 

 

 

Apropos St Nikolas og brynestein fra Eidsborg

Brynestein fra Eidsborg holdt en svært høy kvalitet og ble derfor en viktig eksportartikkel. Allerede på 700-tallet e.Kr. begynte man å ta ut stein fra bruddet. Emnene ble fraktet med hest ned til Lastein i Dalen, og gikk videre med båt ned kanalen til Skien. Om vinteren ble emnene lastet om på kjerrer og dratt over isen. I Skien ble emnene fraktet med skip til store deler av Nord-Europa. Steinen ble lastet om til utenlandske skip fra Hjellevannet.

Flere steder i Telemarkskanalen er det funnet vrak med last av brynestein fra Eidsborg. Det mest kjente av disse er kanskje Bølevraket i Skienselva. Dette er et klinkbygd skip, trolig en holk, datert til 1300-tallet.

Bryner fra Eidsborg er funnet på flere utgravninger utenlands. Steinen var populær i hele Europa, og dominerte markedet i landene rundt Nordsjøen. Også i Nord-Norge er det vanlig å finne brynestein fra Eidsborg.

 

 

Kilder

Øystein Morten: Stavkyrkja i Eidsborg. Ein biografi, 2008.

Takk til Tilman Hartenstein ved Vest-Telemark Museum for informasjon!

 

Leif Anker: De norske stavkirkene Stavkyrkja i Eidsborg (Øystein Morten)