Kirker på Gotland

Alva kirke (Gotland)

Alva kirke har et bredt, lavt tårn. Etter planen skulle det ha vært dobbelt så høyt, men noe må ha stoppet byggingen. Kor og apsis stammer fra begynnelsen av 1200-tallet. Senere på 1200-tallet kom skipet, og omtrent hundre år senere ble det ufullførte tårnet påbegynt.

 

Kirkerommet i Alva kirke. Kalkmaleriene er fra senmiddelalderen; de er sannsynligvis laget av mesteren fra 1520, jf. Lau kirke.

 

Triumfkrusifiks

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte, Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Krusifikset er fra midten av 1200-tallet.

Nattverdsring kledd i ull

Nattverdsringen er kledd i sølvskimrende ull.

 

 

Kalkmalerier

Kalkmaleriene er fra senmiddelalderen; de er sannsynligvis laget av mesteren fra 1520, jf. Lau kirke.

 

 

Døpefonten

Døpefont fra 1673.

Portaler

 

 

Ørn som biter i en vulst gjenkjennes fra andre kirker på Gotland.

Altertavlen

Altertavlen fra 1671.

 

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan