Kirker på Gotland

Endre kyrka (Gotland)

Endre kyrka (Gotland)

Triumfkrusifikset i Endre kirke.

 

Triumfkrusifiks Endre kyrka (Gotland)

Krusifikset i Endre kirke er fra tidlig 1200-tall.

 

Krusifiks Endre kirke, Gotland

 

 

Portal - Endre kyrka (Gotland)

Portal og fasade Endre kirke på Gotland.

 

Melketyven - tjuvmjölkerskan

Djevelen («päuken») hjelper en kvinne med å stjele melk fra naboens ku. Kalkmaleriet befinner seg på en søyle i langhusets vestre del.

Bildet ble overkalket og først synlig igjen under restaureringen i 1915-1916.

Tyvmelkersken i Endre kirke har bare én scene; de andre har aldri eksistert eller så er de forsvunnet i tidens gang.

Kirker på Gotland med kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

pasjonsfrise

Detalj av pasjonsfrisen i Endre kirke. Laget av den såkalte pasjonsmesteren.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

Kristus på korset. Pasjonsfrise i Endre kirke.

Kristus på korset. Pasjonsfrise i Endre kirke.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan