Kirker på Gotland

Endre kyrka (Gotland)

Endre kyrka (Gotland)

Sørsiden av Endre kirke på Gotland.

 

Endre kyrka (Gotland)

Skipet er kvadratisk og har fire hvelv, som holdes oppe av en søyle.

Triumfkrusifikset i Endre kirke fra tidlig 1200-tall.

Tidligere hadde kirken mellom tårnet og skipet et bønnekammer med hagioskop der folk som av en eller annen grunn ikke hadde rett til å delta i gudstjenesten, kunne følge med. Eksempel på et slikt hagioskop kan du se i Bro kirke.

 

Triumfkrusifiks Endre kyrka (Gotland)

Krusifikset i Endre kirke er fra tidlig 1200-tall.

 

Krusifiks Endre kirke, Gotland

I triumfbuen henger «ett märkligt krucifix» (Svahnström). Det ble restaurert i 1957.

 

Portal - Endre kyrka (Gotland)

Portal og fasade Endre kirke på Gotland. Den gjenmurte portalen nederst til venstre stammer fra den romanske 1100-tallskirken.

 

Detalj av sørportalen. Legg merke til rundbuene, som stammer fra den første kirken fra slutten av 1100-tallet. De ble gjenbrukt hulter til bulter i den «nye» kirken.

Rundbuene viser at den første kirken var prydet av en rundbuefrise og relieffer som var innmurt i fasaden, se fabelvesenet øverst til venstre.

 

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Disse kalles rundbuefriser. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Endre kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Hejnum kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

Glassmalerier

Noen av glassmaleriene stammer fra korets byggetid (midten av 1200-tallet). På dette bildet gjelder det de to øverste på midtraden (Kristus som verdensdommer, himmelferden) samt de to nederste til høyre (inntoget i Jerusalem, Jesus døpes).

Kalkmalerier

Melketyven - tjuvmjölkerskan

Djevelen («päuken») hjelper en kvinne med å stjele melk fra naboens ku. Kalkmaleriet befinner seg på en søyle i langhusets vestre del.

Bildet ble overkalket og først synlig igjen under restaureringen i 1915-1916.

Tyvmelkersken i Endre kirke har bare én scene; de andre har aldri eksistert eller så er de forsvunnet i tidens gang.

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

Innvielseskors

Innvielseskors med en mystisk hånd.

 

 

pasjonsfrise

Detalj av pasjonsfrisen i Endre kirke. Laget av den såkalte pasjonsmesteren.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

Kristus på korset. Pasjonsfrise i Endre kirke.

Kristus på korset. Pasjonsfrise i Endre kirke.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

 

Alterskap

Alterskapet er fra slutten av 1300-tallet.

 

Endre kyrka: Midtpartiet (corpus) av alterskapet har en kalvariegruppe

Midtpartiet (corpus) av alterskapet har en kalvariegruppe med to apostler på hver side

 

 

Efraim Lundmark: Kyrkor i Endre ting (1931). Inneholder beskrivelser av kirkene i Hejdeby, Endre, Ekeby, Barlingbo.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan