Middelalderkirker på Gotland

Fide kyrka (Gotland)

Fide kirke

Fide kirkes interiør. På veggen til venstre (nordveggen) er den karakteristiske pasjonsfrisen vi ser i flere av Gotlands kirker. Ifølge Strelows krønike (1633) ble Fide kirke innviet i 1166. Krusifikset er fra slutten av 1200-tallet. Legg merke til sitatet på gresk over en av buene i taket.

Fide kirke er oppført i sandsten i første halvdel av 1200-tallet. Alle vinduene er opprinnelige, noe som er uvanlig, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga, Boge, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Hamra, Källunge, Rone, Rute, Sundre, Öja,

 

 

pasjonsfrisen, Fide kirke

Utsnitt av pasjonsfrisen på nordveggen.

1 Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. 2 Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham. 3 Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. 4 Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: «Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.»
5 Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem: «Se det mennesket!» 6 Men da overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de: «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa: «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Joh 19,1-6 (1978/85)

 

 

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Denne fremstillingen av den korsfestede Kristus er fra slutten av 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte, Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Kalkmaleri av Marias kroning, Fide kyrka

Kalkmaleriet av Marias kroning er blant de eldste maleriene i kirken.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

H.V. SVEN 1711-1731. H.V. er en forkortelse for "här vilar".

 

Det er interessant å sammenlikne dette 1700-tallsgravminne med gravminner fra samme tid i New York:

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York.

 

 

Smertemannen, Fide kirke

Smertemannen. I informasjonsbrosjyren som kirken har utgitt, står det om innskriften på bildet: "Ur denna inskrift kan årtalet 1361 (skrivet med romerska siffror) utläsas. Inskriften är ett s.k. kronogram. Enligt tidens språkbruk är den avfattad på latin: Aedes succense. Gens Caesa Dolores ruit ense. I svensk översättning: Brända ligga gårdarna (husen, byggnaderna) och folket faller sörjande (med smärta) för svärdet."

Lagerlöf/Svahnströms oversettelse lyder litt annerledes: «Bränd är gården, människorna skrika slagna i smärta under svärdet.»

Se flere fremstillinger av motivet smertemannen her

1361 var året danskekongen Valdemar Atterdag erobret Gotland og den grufulle massakren utenfor Visby hendte.

 

 

Alterskap Fide kirke

Alterskapet er fra 1400-tallets begynnelse.

Se flere Maria-fremstillinger her!

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lärbro kirke har et av Gotlands vakreste kirkerom. Dessuten et merkverdig åttekantet tårn.

Mästerby kirke

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

Fakta

Kirkens interiør ble restaurert i 1950-51.

Kirkens eksteriør ble restaurert i 1986-87.

Prekestolen fra 1587 er en av Gotlands eldste.

Døpefonten av sandsten er fra 1738.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Endre kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan