Middelalderkirker på Gotland

Fide kyrka (Gotland)

Fide kirke ble, ifølge Erland Lagerlöf, bygget i to etapper. Under første halvdel av 1200-tallet kom kor og skip, senere på 1200-tallet kom tårnet.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Smertemannen

 

 

Fakta om Fide

Kirkens interiør ble restaurert i 1950-51.

Kirkens eksteriør ble restaurert i 1986-87.

Prekestolen fra 1587 er en av Gotlands eldste.

Døpefonten av sandsten er fra 1738.

 

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

 

Fide kirke

Fide kirkes interiør. På veggen til venstre (nordveggen) er den karakteristiske pasjonsfrisen vi ser i flere av Gotlands kirker. Ifølge Strelows krønike (1633) ble Fide kirke innviet i 1166. Krusifikset er fra slutten av 1200-tallet. Legg merke til sitatet på gresk («Til den kjente guden») over en av buene i taket. Det skal være prosten Jakob Toftenius’ sønn – en «utomordentligt korpulent» mann – som er opphavsmannen til sitatet. Toftenius-familien må ha vært en driftig gjeng: Jakob Toftenius III tok doktorgraden i Greifswald og ble prost i Havdem. Han skrev også en gotlandsk grammatikk.

 

Koret.

 

Krusifikset – et ringkors fra slutten av 1200-tallet

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Denne fremstillingen av den korsfestede Kristus er fra slutten av 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

Fremstillinger av Kristus

 

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Baksiden av ringkorset i Fide kirke.

 

Til høyre for ringkorset ser du kalkmaleriet av Jesus som «smertemannen» (1361) og prekestolen fra 1587.

 

 

Kalkmalerier

Kalkmaleriet av Marias kroning er blant de eldste maleriene i kirken.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks.Lye, Väte.

 

pasjonsfrisen, Fide kirke

Utsnitt av pasjonsfrisen på nordveggen.

1 Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. 2 Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham. 3 Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. 4 Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: «Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.»
5 Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem: «Se det mennesket!» 6 Men da overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de: «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa: «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Joh 19,1-6 (1978/85)

 

Korsnedtagningen, nesten skjult av prekestolen fra 1587. Prekestolen i Fide kirke er en av Gotlands eldste. Den ble opprinnelig laget for Grötlingbo kirke. Fide kjøpte den i 1699

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

 

 

Fide kirke er oppført i sandsten i første halvdel av 1200-tallet. Alle vinduene er opprinnelige, noe som er uvanlig, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

 

 

 

 

 

Maria og Jesusbarnet. Språkbånd, som på dette bildet, hører med til sjeldenhetene på gotlandske kalkmalerier.

 

 

Portaler

 

 

Døpefonten

døpefonten i Fide kirke

Døpefonten av sandstein ble laget i 1738.

 

 

Gravminner

H.V. SVEN 1711-1731. H.V. er en forkortelse for "här vilar".

 

Det er interessant å sammenlikne dette 1700-tallsgravminne med gravminner fra samme tid i New York:

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York.

Alterskap

Alterskap Fide kirke

Alterskapet er fra 1400-tallets begynnelse.

Se flere Maria-fremstillinger her!

 

 

 

 

 

 

Smertemannen

Smertemannen, Fide kirke

Smertemannen. I informasjonsbrosjyren som kirken har utgitt, står det om innskriften på bildet: "Ur denna inskrift kan årtalet 1361 (skrivet med romerska siffror) utläsas. Inskriften är ett s.k. kronogram. Enligt tidens språkbruk är den avfattad på latin: Aedes succense. Gens Caesa Dolores ruit ense. I svensk översättning: Brända ligga gårdarna (husen, byggnaderna) och folket faller sörjande (med smärta) för svärdet."

Lagerlöf/Svahnströms oversettelse lyder litt annerledes: «Bränd är gården, människorna skrika slagna i smärta under svärdet.»

Se flere fremstillinger av motivet smertemannen her

1361 var året danskekongen Valdemar Atterdag erobret Gotland og den grufulle massakren utenfor Visby skjedde.

 

Porter fra middelalderen (sv. stigluckor)

Port fra middelalderen. Fide kirke har en «ovanligt väl bevarad medeltida kyrkogård med tre små stigluckor» (Erland Lagerlöf i Gotlands kyrkor - en vägledning)

 

Port fra middelalderen.

 

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lärbro kirke har et av Gotlands vakreste kirkerom. Dessuten et merkverdig åttekantet tårn.

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke har usedvanlig mange kalkmalerier. Korbuene er også svært vakre. En egen side om kalkmaleriene (dekorasjonene) finner du her. En egen side om døpefonten finner du her.

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

Flere bilder av Fide kirke

Kirketårnet ble sannsynligvis bygget under andre halvdel av 1200-tallet.

 

Koret og skipet ble, ifølge Lagerlöf, bygget under første halvdel av 1200-tallet.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden