Middelalderkirker på Gotland

Fide kyrka (Gotland)

Fide kirkes interiør. På veggen til venstre (nordveggen) er den karakteristiske pasjonsfrisen vi ser i flere av Gotlands kirker. Ifølge Strelows krønike (1633) ble Fide kirke innviet i 1166. Krusifikset er fra slutten av 1200-tallet. Legg merke til sitatet på gresk over en av buene i taket.

Fide kirke er oppført i sandsten i første halvdel av 1200-tallet. Alle vinduene er opprinnelige, noe som er uvanlig, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

 

pasjonsfrisen, Fide kirke

Utsnitt av pasjonsfrisen på nordveggen.

1 Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. 2 Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham. 3 Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. 4 Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: «Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.»
5 Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem: «Se det mennesket!» 6 Men da overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de: «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa: «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Joh 19,1-6 (1978/85)

 

 

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Denne fremstillingen av den korsfestede Kristus er fra slutten av 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

 

 

Kalkmaleri av Marias kroning, Fide kyrka

Kalkmaleriet av Marias kroning er blant de eldste maleriene i kirken.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

H.V. SVEN 1711-1731. H.V. er en forkortelse for "här vilar".

 

Det er interessant å sammenlikne dette 1700-tallsgravminne med gravminner fra samme tid i New York:

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York.

 

 

Smertemannen, Fide kirke

Smertemannen. I informasjonsbrosjyren som kirken har utgitt, står det om innskriften på bildet: "Ur denna inskrift kan årtalet 1361 (skrivet med romerska siffror) utläsas. Inskriften är ett s.k. kronogram. Enligt tidens språkbruk är den avfattad på latin: Aedes succense. Gens Caesa Dolores ruit ense. I svensk översättning: Brända ligga gårdarna (husen, byggnaderna) och folket faller sörjande (med smärta) för svärdet."

Lagerlöf/Svahnströms oversettelse lyder litt annerledes: «Bränd är gården, människorna skrika slagna i smärta under svärdet.»

1361 var året danskekongen Valdemar Atterdag erobret Gotland.

 

 

alterskap, Fide kyrka

Alterskapet er fra 1400-tallets begynnelse.

 

Fakta

  • Kirkens interiør ble restaurert i 1950-51
  • Kirkens eksteriør ble restaurert i 1986-87
  • Prekestolen fra 1587 er en av Gotlands eldste.
  • Døpefonten av sandsten er fra 1738.

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin Öja kyrka Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan