Kirker på Gotland

Vall kirke (Gotland)

Vall kirke på Gotland.

Vall kirke.

Koret med apsis og skipet ble sannsynligvis bygget først – på begynnelsen av 1200-tallet. Tårnet ble sannsynligvis påbegynt på midten av 1200-tallet og avsluttet i sin nåværende høyde på slutten av 1200-tallet.

Kirken ble restaurert i 1955.

 

 

Vall kirke på Gotland.

Vall kirke på Gotland.

 

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Sakramentskap

 

Kalkmalerier

Kalkmalerier i det hvelvede taket.

 

 

Portaler

Skipets sørportal.

Alle portalene i Vall kirke er romanske.

 

Tårnets nordportal har fine kapitelbånd.

 

Tårnets nordportal.

 

Kapitel med relieffer på tårnets nordportal.

Døpefonten

Døpefonten av sandstein er laget av den anonyme steinmesteren Majestatis på slutten av 1100-tallet.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravminner

Den såkalte Hardingsstenen med Guds lamm. Slutten av 1200-tallet.

 

Hardingsstenens latinske innskrift i svensk oversettelse: «Här Harding, kallad Petrus, l¨mnad åt dig gravhäll. Han var en klippa för sit folk med sitt sinnes ståndaktighet. Jag bedre Kristus, att det förfärliga dödsriket ej må skada honom i graven. Amen.»

Harding var bøndenes leder i striden mot Visby i 1288.

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

Guds lamm med fane.

 

 

Alteroppsatsen

Alteroppsats Vall kyrka.

Alteroppsatsen (1684) i sandstein viser et relieff av syndefallet i midtfeltet.

Vakkerts sakramentskap

Nisje av livstreet med rike utskjæringer. På den samme søndre korveggen finnes en runeinnskrift i sirkel, men den har jeg ikke noe bilde av.

Interiør

Skipets søylekapitel.

Hagioskop

Gjennom denne gluggen (hagioskop) kunne personer som var avstengt fra å delta i kirkerommet, følge messen. Rommet innenfor kan også ha tjent som bønnekammer.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden