Kirker på Gotland

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Krusifiks Grötlingbo kyrka

Triumfkrusifikset i Grötlingbo kirke.

 

 

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

 

 

Portal og relieffer Grötlingbo kirke, Gotland

Langhusportalen fra ca. 1300 og et utvalg av de ca 60 relieffene fra den første stenkirken (innviet 1199).

 

Grötlingbo kirke: Relieffer i fasaden.

Grötlingbo kirke: Relieffer i fasaden.

 

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Døpefont laget av Sighraf Grötlingbo kyrka

Døpefonten er laget av Sighraf på slutten av 1100-tallet. Den sto i den første stenkirken, innviet i 1199. Relieffene viser fremstillinger av Jesu fødsel og barndom, Maria bebudelse, møtet mellom Maria og Elisabeth, de hellige tre konger, barnemordene i Betlehem og flukten til Egypt.

Sighrafs navn skrives på flere måter: Sigraiv

 

Døpefont laget av Sighraf Grötlingbo kyrka

Detalj av Sighrafs døpefont fra slutten av 1100-tallet.

 

Altertavle Grötlingbo kyrka, Gotland

Altertavlen fra 1669.

 

 

Takmaleri, Grötlingbo.

Takmaleri.

 

Takmaleri Grötlingbo kirke

Dekorasjon i et av hvelvene.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Takmaleri i Grötlingbo kirke

Utsnitt av de restaurerte takmaleriene i Grötlingbo kirke.

 

Maria Lactans (den ammende Maria) i kalkmaleri i Grötlingbo kirke.

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

Det finnes omtrent 60 relieffer fra den gamle steinkirken murt inn i fasaden på nybygget som Egypticus reiste omkring år 1300.

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

Relieffer med jaktmotiv.

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

Relieffer fra den gamle romanske steinkirken er murt inn i veggen.

Gravminne 1660, Grötlingbo kirke

Gravminne i kirkegulvet. Anno 1660.

Her finner du bilder av mange andre gravminner fra 1600-tallet

Her finner du bilder av gravminner fra 1700-tallet

Her finner du bilder av gravminner med hodeskallemotiv

 

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke, Gotland

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke (Sankt Lukas kyrka). Asger Jorn besøkte Gotland kun to ganger, men var meget fascinert av relieffene i Grötlingbo kirke og ble etter eget ønske begravet på Grötlingbo gravlund. Skulpturen er laget av en av hans sønner og er åpenbart inspirert av farens ekspresjonistiske bilder.

 

Asger Jorn: Letter to my son (1956-57) Tate Modern, London

Asger Jorn: Letter to my son (1956-57) Tate Modern, London

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan