Kirker på Gotland

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Koret og skipet ble innviet i 1196. Det vi ser i dag, er Egypticus utvidelse fra ca 1300. Grötlingbo var en ikonisk kirke med flere titalls relieffer i muren. Disse ble overført til det nye bygget.

Grötlingbo kirke ble reist av steinmesteren som går under navnet Sigraiv (også skrevet Sigraf og Sighraf) og er viet til evangelisten Lukas.

I 1296 nevner pave Bonifacius VIII kirken i en bulle, antakelig i forbindelse med en utvidelse av kirken, som ble utført av steinmesteren Egypticus ca 1300.

Kirkeklokken er en av Gotlands eldste. Den ble støpt i 1384 til den hellige Lukas’ ære, ifølge en inskripsjon i klokken.

 

Grötlingbo kyrka, Gotland

Rundbuefrise med figurer.

 

Kirker på Gotland med bevarte deler av rundbuefriser

Bro kirke, Endre kirke, Eskelhem kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Havdhem kirke, Hejnum kirke, Levide kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

Døpefonten i Bunge kirke er dekorert med rundbuer.

 

Tidslinje

1196: Koret og skipet innvies. Den første, romanske kirken ble laget av Sighraf. Grötlingbo var en ikonisk kirke med flere titalls relieffer i muren.

Første halvdel av 1200-tallet: Det nåværende tårnet oppføres.

1296: pave Bonifacius VIII nevner kirken i en bulle, antakelig i forbindelse med en utvidelse av kirken, som ble utført av steinmesteren Egypticus ca 1300. Relieffene overføres til det nye bygget.

Midten av 1300-tallet: Koret dekoreres med vegg- og hvelvmalerier

1384: Kirkeklokken er en av Gotlands eldste. Den ble støpt i 1384 til den hellige Lukas’ ære, ifølge en inskripsjon i klokken.

1548: Prekestolen lages og settes inn i triumfbuemuren. Gotlands eldste. Baldakinen er fra slutten av 1600-tallet.

1699: Altertavlen lages.

 

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

→ Relieffene

→ Asger Jorns gravsted

 

 

Krusifiks fra 1200-tallet

Krusifiks Grötlingbo kyrka, Gotland

Triumfkrusifikset i Grötlingbo kirke er fra midten av 1200-tallet. Det sto i den første (romanske) kirken.

 

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

 

Kalkmalerier – tak- og veggmalerier

Takmaleri, Grötlingbo.

Takmaleri i Grötlingbo kirke.

 

Takmaleri Grötlingbo kirke

Dekorasjon i et av hvelvene.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Takmaleri i Grötlingbo kirke

Utsnitt av de restaurerte takmaleriene i Grötlingbo kirke.

 

Maria Lactans (den ammende Maria) i kalkmaleri i Grötlingbo kirke.

Grötlingbo var en valfartskirke. Maria nummer 2, Maria Magdalena, nevnes i pavebrevet fra 1296. Der står det at kirken har relikvier fra henne.

Man har funnet 1400 mynter under kirkegulvet.

 

 

 

 

 

Portaler

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Over korets vestportal fremstilles Jesu oppstandelse.

 

Over korets vestportal fremstilles Jesu oppstandelse.

 

Portal og relieffer Grötlingbo kirke, Gotland

Skipsportalen fra ca. 1300 og et utvalg av de ca 60 relieffene fra den første stenkirken (innviet 1199), som «insatts utan ordning» (Svahnström).

 

Grötlingbo kirke: Relieffer i fasaden.

Grötlingbo kirke (skipets portal): Relieffer i fasaden.

 

Egypticus. Grotesk ansikt

Groteske ansikter er et av steinmester Egypticus’ varemerker. Til høyre: relieffer fra den romanske kirken.

 

Grotesk ansikt i kapitelbåndet på skipets vestportal. Til venstre ser du relieffer fra den romanske kirken.

 

Tympanon på skipets vestportal viser Maria og Jesusbarnet samt andre hellige personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen av siden

 

Døpefonten (Sighraf)

Døpefont laget av Sighraf Grötlingbo kyrka

Flukten til Egypt. Detalj av døpefonten, som er laget av Sighraf på slutten av 1100-tallet. Den sto i den første stenkirken, innviet i 1199. Relieffene viser fremstillinger av Jesu fødsel og barndom, Maria bebudelse, møtet mellom Maria og Elisabeth, de hellige tre konger, barnemordene i Betlehem og flukten til Egypt.

 

Døpefont laget av Sighraf Grötlingbo kyrka

Detalj av Sighrafs døpefont fra slutten av 1100-tallet.

 

De hellige tre konger.

 

Flukten til Egypt.

 

Døpefonter på Gotland laget av Sigraf (også skrevet Sigraf (Sighraf, Sighrafr etc., ca.1175–1210)

Bro, Eke, Grötlingbo, Lau, Silte

Vi kjenner Sigrafs navn fordi han signerte en av døpefontene, som står i Aa kirke på Bornholm. Han synes å ha konsentrert sin døpefontproduksjon om eksport.

 

 

Gravminner

Gravminne 1660, Grötlingbo kirke

Gravminne i kirkegulvet. Anno 1660.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Alteroppsatsen

Altertavle Grötlingbo kyrka, Gotland

Altertavlen fra 1669.

 

Sakramentskap

Sakramentskap Grötlingbo kyrka

Sakramentskapet i korets nordvegg.

 

Til toppen av siden

 

Relieffene

Relieffer Grötlingbo kyrka

Det finnes omtrent 60 relieffer fra den gamle steinkirken murt inn i fasaden på nybygget som Egypticus reiste omkring år 1300.

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

Relieffer med jaktmotiv.

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

Relieffer fra den gamle romanske steinkirken er murt inn i veggen.

 

Relieff Grötlingbo kyrka

Krigere i kamp.

 

Relieff Grötlingbo kyrka

 

 

Relieffer Grötlingbo kyrka

 

Relieff Grötlingbo kyrka

 

Relieff Grötlingbo kirke

 

Asger Jorns gravsted

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke, Gotland

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke (Sankt Lukas kyrka). Asger Jorn besøkte Gotland kun to ganger, men var meget fascinert av relieffene i Grötlingbo kirke og ble etter eget ønske begravet på Grötlingbo gravlund. Skulpturen er laget av en av hans sønner og er åpenbart inspirert av farens ekspresjonistiske bilder.

 

Asger Jorn: Letter to my son (1956-57) Tate Modern, London

Asger Jorn: Letter to my son (1956-57) Tate Modern, London

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Detalj av missale (messebok) fra Grötlingbo kirke, nå i Gotlands Museum.

 

Sommerfuglpuppe (?) i kirkens fasade.

 

 

Til toppen av siden