Gravminner på Skedsmo kirkegård

Kalkstensplate (125 cm bred) som for tiden ikke er tilgjengelig for publikum, men som burde vært anbrakt i kirkens våpenhus eller et annet sted slik at alle kunne få se det. Gravminne over foged Michel Christensen. En del av platen er dessverre murt inn som terskel i skipets gjenmurte sydportal.

Platen har beslagornamentikk og dødssymboler samt evangelistsymboler i hjørnene.

 

«Sad [?] ofver Follug Leen End og Nedre Romerige 1628 Blef os vor 1 Barn Maren i tillige 31 ia 1630 af Gud gived. . . . etter mig 13 octobris 1630 ryktis herfra til Himmerig 18 octobris Der ævig vi som her med taare tog afsched samlis i glædens skare»

 

Se flere gravminner med dødninghoder her!

 

Skedsmo kirke

Skedsmo kirke: Etter at den middelalderske stenkirken var blitt kommunens eiendom 1857, ble den omfattende forandret 1858-64 etter tegninger av arkitektene H. Schirmer og A. F. W. v. Hanno. Av middelalderkirken står bare skipets langmurer tilbake i full høyde, men nedre del av kormurene er bevart under gulvet i tilbygget. (Norgeskirker.no)

Gravkapell (ikke bevart) oppført ved kirkens østmur for oberst Brocktorff med familie 1673. I 1760 var likkistene «af Draab meeget spulerede», og i 1820 ble likene satt ned på kirkegården. (Norgeskirker.no)

I 1325 ble Skedsmo skrevet Skiæiszmo, i 1393 Skæidizmo, i 1454 Skeidzmo.

 

 

Gravminne av smijern i Skedsmo kirke

Gravminne av smijern i Skedsmo kirke. Smijernskorset er hengt opp i våpenhuset for å beskytte det mot vær og vind.

Smijernskorset (1664–1667) skal tidligere ha stått på Asak kirkegård (Skedsmo I, s. 97). Det beskrives slik på ifølge Norgeskirker.no som «rikt utbrodert, med ring i krysset og små tverrarmer på korsarmene. Innskrift med versaler på den store korsarm: «Med sin k fader Peder Christoph sin moders s Maren Niels d fædris grafsted til ære set af / Her Niels Peders Guds ords tiener til Trøgstad med sin k hustru Berte Nielsdate[r Muus]». På en av tverrammene leses «1654». (Korset ble reist over Maren Nielsdtr. , som døde på Brånås 1654, av sønnen, Niels Pedersen Brunov som var prest i Trøgstad, gift med Berthe Nielsdtr. Muus, og hans far, lensmann Peder Christophersen Jølsen. (Jfr. N Slektshist. tidsskr. XVIII, s. 296 f. Se også Norsk personalhist. Tidsskr. I, s. 230, 232.) Korset må være reist mellom 1664 da Niels Pedersen og Berthe Nielsdtr. ble gift og 1667, da hun døde. 136×99 cm.»

Se flere slike smijernskors her: Smijernskors på norske kirkegårder

 

Skedsmo kirkegård

Disse spesielle gravminnene av smijern befinner seg på Skedsmo kirkegård.

 

 

Gravminne av støpejern i Skedsmo kirke

Graven til Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier (1849-1889) på Skedsmo kirkegård.

Se flere eksempler på gravmæler av støpejern her!

 

 

Gravminne av støpejern i Skedsmo kirke

Graven til «provstinde» Sara Charlotte Ingier, født Ording, på Skedsmo kirkegård.

 

 

smijernskors i Skedsmo kirke

Nærbilde av smijernskorset som oppbevares i Skedsmo kirke.

Skedsmo kirke

Den gamle kirkeklokken er bevart og står utstilt i våpenhuset.

 

Kirker, kirkegårder og gravminner i Norge

Vår Frelsers gravlund Eidsvoll kirkegård Enebakk kirkegård Skedsmo kirkegård Lørenskog kirke og kirkegård Fet kirkegård Krist kirkegård Nes kirke Demonveggen (Sauherad) Sauherad kirke Seljord kirkegård Tanum kirke Kviteseid gamle kirke

 

 

Litteratur

Aage Jørgensen: Danske gravminder av smedejern (1951). Rikt illustrert.

Tor Hernes: Gravkors i jern i Meråker. Artikkel i Mårråk, Meråker Historielags årbok for 2017. Mange bilder. Oversikt over produsenter.