Kirker fra middelalderen på Gotland

Ala kirke (Gotland)

Ala kirkes skip ble bygget på 1100-tallet. På midten av 1200-tallet ble koret – som er like bredt som skipet – bygget. Innvendig skilles skip og kor av triumfbuen; utvendig går de i ett. Kirketårnet kom til en gang mellom 1275 og 1300.

Den opprinnelige kirken kalles kjernekirken i litteraturen. Den hadde apsis (halvsirkelformet endevegg mot øst).

Noe av det mest bemerkelsesverdige med Ala kirke, er de merkelige figurene på portalenes kapiteler.

 

Skipet og koret har samme bredde. Innvendig er de atskilt av triumfbuen, mens utvendig går de i ett.

På nordveggen til venstre ser du pasjonsfrisen og diverse innvielseskors. På korets østvegg ble det på 1700-tallet malt et kjempemessig draperi.

Under den store brannen i 1938 kom deler av de middelalderske veggmaleriene til syne. Det var i 1876 (det samme året Wagner-festspillene i Bayreuth ble åpnet med Nibelungenringen) at menigheten fikk igjennom at veggene skulle overkalkes.

 

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Sakramentskap

 

Kalkmalerier

På 1700-tallet ble dette enorme draperiet malt på korets østvegg. Et enda mer spektakulært draperi finnes i Ekeby kirke, malt av Jonas Gustaf Möller tidlig på 1800-tallet.

 

Draperier i kirker på Gotland

Ala kirke (korets østvegg) - Ekeby kirke (korets østvegg) - Hamra kirke (ved prekestolen)

 

Detalj av draperiet på østveggen.

 

Kalkmaleri av en kronet løve, «likt Folkungavapnets i hotfullt framåtskridande. Svansen, som reser sig styvt, slutar i ett ornament, en sprängd palmett, som liknar en öppen tång i vars mitt en hillebardspets är fästad, erinrande om apokalypsens beskrivning av skorpionen.»

 

Dekorasjon i tårnbuen (ca. 1235), en variant av livets tre.

 

Pasjonsmesteren

Pasjonsmesteren har utført flere veggdekorasjoner i Ala kirke. På nordsiden (t.v.) er pasjonshistorien fremstilt på pasjonsmesterens sedvanlige vis.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

Korsbæringen, korsfestelsen og Jesus gravlegges.

 

Judaskysset i midten.

 

I Ala kirke har den anonyme pasjonsmesteren og hans verksted også malt en sjeleveiingsscene og St Martin som deler sin kappe. St. Martin er en av de fjorten nødhjelperne.

 

Portaler

Ala kirke er verdt et besøk på grunn av de fantastiske figurene som pryder korportalen og tårnportalen. De er «interessanta, men svårfortolkade,» som Erland Lagerlöf skriver i Gotlands kyrkor.

Korportalens vestre kapitel.

 

Korportalens vestre kapitel.

 

Korportalens vestre kapitel.

 

Det er muligens en fremstilling av Kristus vi ser til venstre. Til høyre muligens paven eller en biskop.

 

Er det paven vi ser her?

 

Hode med glorie. Kristus?

 

 

 

Nærbildet av ansiktet som muligens forestiller Kristus.

 

 

Tårnportalen på sørveggen

Tårnportalen på sørveggen.

 

Nærbilde av tårnportalen.

Døpefonten

Denne enkle døpefonten i Ala kirke er fra midten av 1200-tallet.

 

Sakramentskap

 

Diverse

 

 

Gåtefulle riss i muren.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden