Kirker på Gotland

Björke kyrka (Gotland)

Björke kyrka (Gotland)

Björke kyrka på Gotland ble innviet til den hellige Katarinas ære. Kor og skip ble bygget på begynnelsen av 1200-tallet, så Strelows innvielsesår (1182) kan gjelde en tidligere kirke.

 

Strelow innvielsesår Björke kirke

Strelow har 1182 som innvielsesår for Björke kirke (som han skriver Bircke).

 

Björke har to krusifikser: Det du ser her henge i triumfbuen, er det eldste (1200-tallet). På nummertavlen til venstre ser du middelalderske trefigurer som opprinnelig sto på et alterskap.

Krusifiksene i Björke kirke

Romansk krusifiks i Björke kyrka på Gotland

Krusifiks fra 1200-tallet.

 

Ringkors Björke kyrka, Gotland

Dette krusifikset ble laget i forbindelse med utvidelsen av kirken på 1300-tallet.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

Døpefonten i Björke kirke

Døpefont Björke kirke

Døpefonten fra 1200-tallet med fire naive mannshoder nederst på skaftet.

 

Døpefont Björke kirke

Døpefonten har fire merkelige hoder nederst på skaftet.

Gravheller på kirkegården

Gravhelle.

 

Middelalderske trefigurer og sakramentskap

Trefigurer Björke kirke

Trefigurene på denne nummertavlen har tidligere stått på et alterskap fra middelalderen.

 

 

Sakramentskap fra 1300-tallet. Björke kirke, Gotland

Sakramentskap fra 1300-tallet.

 

Sakramentskap fra 1300-tallet. Björke kirke, Gotland

Detalj av vekstornamentikken på sakramentskapet i Björke kirke.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan