Middelalderkirker på Gotland

Akebäck kyrka (Gotland)

Akebäck kirke er en av de få kirkene som kan gi et godt inntrykk av hvordan en romansk kirke fremsto i middelalderen. Bortsett fra sakristiet (1931) er bygget helt romansk.

Om apsis skriver Efraim Lundmark (Sveriges kyrkor. Kyrkor i Dede ting, 1931): «Särskilt absiden är illa byggd. Sockelstenarna passa . ej riktigt samman och ligga på dålig grundmur (översta skiftet ovan jord); . ytterväggen är ojämn; saknar fönster.»

 

Akebäck kyrka (Gotland)

Det er en intim atmosfære i Akebäck kirke.

Taket med akantusmotiv ble malt på 1700-tallet.

 

Bygningsarbeider på stein i fasaden til Akebäck kyrka

Nærbilde av den mystiske steinen som sannsynligvis viser en bygningsarbeider. Ifølge tradisjonen dreier dette seg om en bygningsarbeider som døde under oppføringen av kirken.

 

 

Akebäck kyrka (Gotland)

Tårnkammeret.

 

I tårnkammeret ser du et korsformet vindu; dette er en særegenhet for cistercienserne.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

 

 

Krusifiks

Krusifiks Akebäck kirke

Krusifikset på alteroppsatsen er fra 1400-tallet.

Kalkmalerier

Ingen kalkmalerier er bevart i Akebäck kirke.

Portaler

Korportal. Legg merke til den merkelige figuren til høyre.

Om denne portalen skriver Efraim Lundmark i Sveriges kyrkor: «Portalen på sydsidan har murhörn, post och förkroppad sockel samt illa lagd rundbåge, vilande på murhörnen, av huggen sten; överliggaren är rak; gulmålad nutida bräddörr.» Lundmark tror den mystiske figuren egentlig skulle vært plassert horisontalt på den andre siden av døren, som på tegningen under.

 

Korportal Akebäck kyrka

Korportalen med nåværende (t.h.) og tenkt (t.v.) plassering av den mystiske bygningsarbeideren.

Døpefonten

Døpefonten av kalkstein «har en sextonsidig musselcuppa med diamantstav». Den stammer fra 1200-tallet. I Norge kalles denne typen paradisfonter.

Paradisfonter på Gotland

Paradisfonter finner du i Akebäck kirke, Dalhem kirke, Hejdeby kirke, Martebo kirke, Hall kirke, Vallstena kirke, Visby domkirke.

 

Gravminner

Denne bildesteinen var tidligere murt inn i fasaden. Bilder og eventuell runeskrift er slitt vekk for lengst. Til venstre ser du en gjenmurt portal.

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen er fra slutten av 1600-tallet.

Diverse

Jeg aner ikke hva dette er og kan ikke huske å ha sett noe liknende verken i gotlandske eller norske kirker.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden