Kirker på Gotland

Öja kirke på Gotland - kjent som gra gasi (grågåsa)

Öja kyrka, Gotland

Öja kirke. Tårnet, som kalles «gra gasi» (grågåsa) er fra midten av 1300-tallet.

Öja kirke på Storsudret er en av Gotlands mest kjente middelalderkirker. I nærheten finnes også ruinene av et forsvarsverk fra middelalderen (kastal).

Byggingen av den nåværende Öja kyrka startet på 1200-tallet, men tårnet sto først ferdig ca 1370. Man har funnet spor av to tidligere kirker i området. Navnet må peke tilbake på en tid da Storsudret var en øy en gang under eldre jernalder.

Öja kirke ble restauret i 1938-39 (da ble kalkmaleriene tatt frem), 1984-86 og 1988-89.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Öjamadonnaen

→ Tårnet

→ Öja kastal

 

Krusifikset - et ringkors - et av de mest berømte kunstverk på Gotland

Krusifiks i Öja kyrka, Gotland - ringkors

Krusifikset i Öja kirke er et av de mest berømte kunstverk på Gotland. Ringkorset er plassert i "triumfbuen" mellom koret og skipet, hvor det også opprinnelig var plassert.

Man vet ikke om krusifikset ble laget på Gotland eller om det er importert fra Tyskland eller Frankrike. Det har særtrekk som peker i retning av import.

Krusifikset er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

Se flere krusifikser på Gotland her

Se flere krusifikser fra flere land her

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Kalkmalerier

Öjamannen - memento mori

Kalkmaleri (1400-tallet) i Öja kirke på Gotland som viser Døden i ferd med å sage ned livstreet til «Öjamannen».

Memento mori: Veggmaleri (1400-tallet) i Öja kirke som viser Døden i ferd med å sage ned livstreet til «Öjamannen». Hans velfylte pengepunger hjelper ikke.

St. Georg dreper dragen

St. Georg dreper dragen og redder prinsessen. Til høyre står kongen og dronningen og skjelver av skrekk. Kommer den hellige Georg til å klare brasene?

Den hellige Georg er en av de 14 nødhjelperne.

Den katolske kirkes 14 nødhjelpere i kirker på Gotland: den hellige Dionysius av Paris (f.eks. Othem kirke), den hellige Georg av Kappadokia (sv. Göran, it. Giorgio, en. George, lat. Georgius, da. Jørgen, se f.eks. Norrlanda kirke og Hemse kirke), den hellige Katarina av Alexandria (f.eks. Norrlanda kirke og Rute kirke), den hellige Margareta av Antiokia (f.eks. Anga kirke).

 

Melketyven (Tjuvmjölkerskan)

Tjuvmjölkerskan, Öja kyrka

Horror anno middelalderen: En ku melkes av et firbent vesen mens den blir holdt av to djevler. En kvinne kjerner melken til smør, godt hjulpet av to djevler. Kvinnen får sin velfortjente straff og kastes inn i sluket til en drage. En liknende fremstilling finnes i Linde kyrka på Gotland.

Alle middelalderske bildefremstillinger av motivet melketyven på Gotland er al secco-kalkmalerier som ble laget på 1400-tallet (Johannes Daun: Tjuvmjölkerskan - folktro i medeltida kalkmåleri i Gotländsk Arkiv 2010).

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

På vei inn i helvete

Helvete illustrert som et monster med kjempestor munn var et motiv som ofte ble brukt i middelalderens billedkunst.

Her en variant som viser en demon føre tre nakne, sammenlenkede sjeler inn i helvetesgapet på dommedag. Den er laget av alabast på 1400-tallet, og har rester av den originale malingen/forgyllingen.
British Museum, objekt #1872,0520.32. Høyde: 30 cm. Laget i England.

Se flere helvetesmonstre her!

 

 

Her en fremstilling fra 1485. Det befinner seg i fantastiske Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg.

Halshugging av ukjent kvinne

Halshugging. Veggmaleri Öja kirke på Gotland 1400-tallet

Ukjent kvinne som blir halshugd. Teksten på latin lyder: "O Pater in caelis me tecum pascere velis." (Ubekreftet oversettelse: Vær min hyrde, å Far i himmelen.)

Les mer om henrettelser i middelalderen og tidlig nytid her

Pasjonsfrisen (verksted: Passionsmästaren)

Pasjonfrise i Öja kirke (1400-tallet), Gotland

Detalj av pasjonsfrisen i Öja kirke (1400-tallet). Pasjonsfrisene i de gotlandske kirker ble laget av et verksted som går under betegnelsen Passionsmästaren. Dette verkstedet står også bak de fleste veggmaleriene som viser «tjuvmjölkerskan» og hennes ferd mot helvete.

 

pasjonsfrisen i Öja kirke

Korsbæringen. korsfestelsen og Kristi gravlegging på pasjonsfrisen i Öja kirke.

 

 

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

Portaler

Demon på portal, Öja kyrka, Gotland

Demon på portal i Öja kirke.

Se flere portaler her

Døpefonten

Den opprinnelige døpefonten

Døpefont (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby

Døpefont (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Døpefonter laget på Gotland var en stor eksportvare. De fleste ble solgt til det svenske fastlandet, Danmark og Nord-Tyskland, men noen også også til Norge, Estland, Litauen og Finland.

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

Døpefont (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby

Detalj av døpefonten.

Den «nye» døpefonten i sandsten (1600-tallet)

døpefonten i sandsten

Den «nye» døpefonten i sandsten er fra 1600-tallet. Det er denne som nå står i kirken.

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

Gravminner

Gravminner i gulvet

Gravminne fra 1704 i Öja kyrka på Gotland

Gravminne i gulvet (1704).

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Andre gravminner

Gravminne fra 1656 med hodeskalle og orm som kryper gjennom øyenhulene.

Öjamadonnaen (sent 1200-tall, nå i Gotlands Museum)

Öjamadonnaen, Gotlands Museum

Öjamadonnaen (sent 1200-tall) står nå i Gotlands Museum i Visby. Madonnaen som står i selve kirken, er en kopi laget av Bertil Nyström.

Det kan være Öjamesteren eller noen fra hans skole, som har laget den fantastiske fattigbøssen i Vallstena kirke.

Se flere Maria-fremstillinger her!

Tårnet

Öja kyrka, Gotland

Det mektige tårnet er laget av steinhuggeren «Egypticus». Vannkasterne er originale.

Öja kastal

Öja kastal, Gotland

Öja kastal, ikke langt fra Öja kirke, var et forsvarstårn. Murene er svært tykke.

Kastaler på Gotland

 

Öja kastal, Gotland

 

Öja kastal, Gotland

 

Öja kastal, Gotland

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

Til toppen av siden