Stånga kyrka (Gotland)

Stånga kyrka (Gotland)

Stånga, Öja, Rone og Dalhem har Gotlands høyeste kirketårn. Alle disse tårnene er bygget av den anonyme byggmesteren Egypticus, som virket på midten av 1300-tallet. Det er også Egypticus som har bygget skipet.

Stånga kirke er først og fremst kjent for den fantastiske portalen på skipets sørvegg.

Man har funnet spor av en trekirke, som har stått i Stånga frem til senest tidlig på 1100-tallet. I denne trekirken sto den uttrykksfulle døpefonten (Hegvald), som nå er plassert midt i skipet.

På begynnelsen av 1200-tallet ble det oppført en romans steinkirke her med skip, kor og apsis. Kor og apsis ble rekonstruert på 1860 for å få sin opprinnelige form.

På midten av 1200-tallet ble skipet forlenget i vest og nedre del av tårnet ble reist. Tårnets vestportal ble laget samtidig.

På midten av 1300-tallet ble Stånga kirke «radikalt ombyggd» (Anders Andrén). Blant annet ble det høye kirketårnet bygget. Skipet fikk fire hvelv, båret oppe av en midtsøyle. På sørveggen ble det satt inn et stort gotisk vindu og praktportalen ble laget av den anonyme steinmesteren Egypticus.

 

Stånga kyrka, Gotland

Stånga kirke. Ingen kalkmalerier er bevart, bortsett fra et fragment av et skip.

 

Konsoll Stånga kyrka, Gotland: grotesk maske

Konsoll med form av en grotesk maske. Ut av munnen henger et votivskip.

 

→ Krusifiks

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Alteroppsatsen

 

Krusifiks fra 1200-tallet

Krusifiks Stånga kyrka, Gotland

Triumfkrusifikset i Stånga kirke er et såkalt ringkors fra 1200-tallet. Ringkors finnes i en rekke kirker på Gotland.

Kristus-figuren er laget av «Hejnummästarens verkstad».

 

Krusifiks Stånga kyrka, Gotland

Ringkorset i triumfbuen.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Krusifiks Stånga kyrka, Gotland

 

 

Løve

En løve hviler ved krusifiksets fot.

Praktportalen i Stånga kirke

Portal Stånga kyrka, Gotland

Skipets portal er et av Gotlands merkeligste kirkemonumenter. Kapitelfrisene i denne gotiske sørportalen viser barnemordet i Betlehem, frembæringen i tempelet, flukten til Egypt, bebudelsen, Maria og Elisabet og Jesu fødsel.

I tympanon fremstilles Marias kroning og apostler.

I vimpergen fremstilles Kristi oppstandelse. Øst for portalen finnes en unik frise av relieffer som viser nedtagningen av korset, Kristus bespottes og de tre vise menn hos Maria og Jesusbarnet.

Rekonstruksjon: Relieffer Stånga kyrka, Gotland

I Lagerlöf og Stolt: Stånga kyrka (1968) finnes en rekonstruksjon av komposisjonen. De skriver: «Forsök till rekonstruktion av den ursprungligen tilltänkta relief-frisens komposition och uppställning. Enligt det vanliga ikonografiska programmet skulle de ej utförda scenerna ha kunnat vara: - 1. Gravläggningen. - 2. Korsbärandet el törnekröningen. - 3. Flykten till Egypten. Utförd av E Lagerlof och A Tuulse, ritad av J Söderberg 1968.» (Lagerlöf og Stolt: Stånga kyrka, s. 125)

 

Portal Stånga kyrka, Gotland

Skulpturene er uforholdsmessig store i forhold til sammenhengen de står i. Sannsynligvis har de vært planlagt til en mye større portal. Tydeligst blir dette når man ser på Kristus-figuren, som ikke får plass i vimpergen. Ifølge Anders Andrén har sannsynligvis de store figurene vært ment for en stor vestportal, som det aldri ble noe av.

Portalen i Stånga er et av mange eksempler på en drøm som aldri gikk i oppfyllelse.

 

Praktportal. Relieffer Stånga kyrka, Gotland

I tympanon fremstilles Marias kroning og apostler.

 

Tympanon: Maria kroning. Relieff Stånga kyrka, Gotland

I tympanon fremstilles Maria kroning. Til venstre: Johannes og Peter. Til høyre: Johannes døperen og Paulus.

 

Kristi oppstandelse: Relieffer Stånga kyrka, Gotland

I vimpergen vises Kristi oppstandelse.

 

Nedtagningen av korset. Portal Stånga kyrka, Gotland

Nedtagningen av korset.

 

Kristus bespottes: Relieffer Stånga kyrka, Gotland

Kristus bespottes.

 

Relieffer Stånga kyrka, Gotland

Det nederste av de tre store relieffene viser de hellige tre konger hos Maria.

 

Kapitelfrisene

Kapitelfrise: Portal Stånga kyrka, Gotland

Vestre kapitelfrise: Barnemordet i Betlehem.

 

Kapitelfrise: Portal Stånga kyrka, Gotland

Østre kapitelfrise: Bebudelsen, Maria og Elisabeth, Jesu fødsel.

 

Kapitelfrise: Portal Stånga kyrka, Gotland

Flukten til Egypt.

 

Kapitelfrise: Stånga kyrka, Gotland.

 

Demon. Kapitelfrise: Portal Stånga kyrka, Gotland

Konsoll i form av et grotesk demonisk ansikt.

 

Muligens en helgen?

 

Skipsportal Stånga kyrka, Gotland

Skipsportalen er fantastisk - og merkelig.

 

 

Døpefonten i Stånga kirke

Døpefonten er laget av steinmesteren Hegvald på 1100-tallet. Kummen skildrer Jesu barndom i meget ekspressive relieffer.

Døpefont Stånga kyrka

Til venstre: De hellige tre konger kommer med gaver. Til høyre: Gjestebudet hos Herodes.

Malingsrestene stammer fra 1728, da døpefonten og krusifikset ble overmalt.

Se døpefontene i När og Vänge for andre eksempler på Hegvalds arbeider.

 

Døpefont Stånga kyrka

Bebudelsen.

 

Døpefont Stånga kyrka

 

Døpefont Stånga kyrka

«Tuppundret vid Herodes gästabud.»

 

Døpefont Stånga kyrka

 

 

Monster på døpefont Stånga kyrka

Fabeldyr med et offer i kjeften.

 

Døpefont Stånga kyrka

 

Ansikt. Døpefont Stånga kyrka

Kvinnehode (sannsynligvis).

Til toppen av siden

 

Alteroppsatsen

Alteroppsats. Stånga kyrka

Alteroppsatsen ble laget i 1690 og malt i 1728.

 

Prosesjonskrusifiks. Alteroppsats. Stånga kyrka

Prosesjonskrusifikset i alteroppsatsens midtfelt er fra 1400-tallet.

 

 

→ Krusifiks

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Alteroppsatsen

Flere bilder fra Stånga kirke

Konsoll. Grotesk maske. Stånga kyrka

Den vestre konsollen er utformet som en grotesk ansiktsmaske.

 

 

Jernbeslag fra 1300-tallet på en dør fra slutten av 1800-tallet.

 

Kilder

 Anders Andrén: Det medeltida Gotland Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Til toppen av siden

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan