Väte kyrka (Gotland)

Väte kirke ligger 25 km sør for Visby. Den opprinnelige romanske kirken var en såkalt ikonisk kirke, med en rekke relieffer i fasaden. En del av disse er gjenbrukt i den nåværende kirken (1300-1350).

 

Krusifiks Väte kyrka

Krusifikset i Väte kirke er fra slutten av 1100-tallet.

 

Triumfkrusifiks Väte kyrka

Triumfkrusifiks fra slutten av 1100-tallet.

Døpefonten i Väte kirke

Døpefonti Väte kirke

Døpefontens i Väte kirke.

 

Relieff i døpefontens kum.

 

Tornutdrager på døpefonten i Väte kirke

Tornutdrager på døpefonten i Väte kirke.

 

Relieffer i døpefontens kum.

Kalkmalerier

 

 

 

Man vet ikke hva dette forestiller. En skisse fra byggherren? Den er å finne på korveggen.

 

Den hellige Kristoffer med Jesus-barnet på skulderen. Kristoffer er en av de 14 nødhjelperne.

Les om de 14 nødhjelperne her

 

Tornekronen.

 

Runer i Väte kirke

 

Gravhelle med runer.

 

Detalj av runeinnskriften på et gravminne i gulvet.

 

Relieffer

Relieffer fra den romanske, ikoniske kirken er gjenbrukt.

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Grötlingbo kirke, Hejnum kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

 

Relieffer fra den romanske kirken i Väte.

Relieffer fra den romanske kirken i Väte.

Lagerlöf og Svahnström tror mange av relieffene kan illustrere legenden om Didrik av Bern.

 

Romansk nisje (eller gjenmurt vindu?).

 

Relieff innmurt i veggen.

 

Portaler

 

Nederst til venstre: en merkelig kvinnefigur med kort kjole og åpen bluse. To drager dier henne. Kvinnen kan symbolisere Luxuria, en av de sju dødssynder.

 

 

 

 

 

Relieffer ved en dør i Väte kirke.

 

En vakker dør.

 

Dør fra middelalderen i nordportalen.

 

Merkelige kors i fasaden her og der.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan