Kirker på Gotland

Väte kyrka (Gotland)

Väte kyrka (Gotland)

Väte kirke sett fra koret. Väte kirke ligger 25 km sør for Visby. Den opprinnelige romanske kirken var en såkalt ikonisk kirke, med en rekke relieffer i fasaden. En del av disse er gjenbrukt i den nåværende kirken (1300-1350).

 

Tidslinje i stikkord

Andre halvdel av 1100-tallet: Kjernekirken bygges. Døpefonten lages av Byzantios

Ca. 1200: Triumfkrusifikset. Har opprinnelig tilhørt kjernekirken (en «ikonisk» romansk kirke). Er sannsynligvis laget av den samme mesteren som står bak Viklaumadonnaen

Ca. 1300: Velvene lages og males med ornamentdekorasjoner

1300-1350: Kirken vi ser i dag

Midten av 1300-tallet: Ornamentale dekorasjoner samt innvielseskors i koret. Kristoffer oppdager Jesusbarnet på sin skulder

Midten av 1400-tallet: Apostelfigurer i rammer utført av Pasjonsmesteren

1500-tallet: Pasjonsfrise laget av Mesteren fra 1520 (se også Alva og Lau)

1699: Alteroppsats av sandstein med nattverdsscenen i hovedfeltet

1781: Prekestolen har en innskrift fra dette året, men er antakelig laget før.

1956: Kirken restaureres

 

Väte kyrka (Gotland)

Den gjenmurte tårnportalen vitner om planer som aldri ble utført.

 

Väte kyrka (Gotland)

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Prekestolen

→ Sakramentskap

→ Romanske relieffer

 

 

Krusifiks

Krusifiks Väte kyrka

Krusifikset i Väte kirke er fra slutten av 1100-tallet.

 

Triumfkrusifiks Väte kyrka

Triumfkrusifiks fra slutten av 1100-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se flere krusifikser fra flere land her

Se krusifikser på Sicilia her

 

Kalkmalerier

 

 

 

Man vet ikke hva dette forestiller. En skisse fra byggherren? Den er å finne på korveggen.

 

Den hellige Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen. Kristoffer er en av de 14 nødhjelperne. Fra midten av 1300-tallet.

Les om de 14 nødhjelperne her

 

Tornekronen. Pasjonsfrisen i Väte kirke er malt av den såkalte Mesteren fra 1520. (Se kirkene i Alva og Lau.)

 

De innrammete apostelfigurene er malt av pasjonsmesteren

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

 

Portaler

 

Nederst til venstre: en merkelig kvinnefigur med kort kjole og åpen bluse. To drager dier henne. Kvinnen kan symbolisere Luxuria, en av de sju dødssynder.

 

 

 

 

 

Relieffer ved en dør i Väte kirke.

 

Døpefonten

Døpefonti Väte kirke

Døpefontens i Väte kirke.

 

Relieff i døpefontens kum.

 

Tornutdrager på døpefonten i Väte kirke

Tornutdrager på døpefonten i Väte kirke.

 

Relieffer i døpefontens kum.

Gravminner

Runer i Väte kirke

Gravhelle med runer.

 

Detalj av runeinnskriften på et gravminne i gulvet.

 

Alteroppsatsen

 

 

Prekestolen

Prekestolen er plassert på nordsiden. Den har en innskrift fra 1781, men er antakelig laget før.

Sakramentskap

Bilde kommer!

 

Romanske relieffer

Relieffer fra den romanske, ikoniske kirken er gjenbrukt.

 

 

Relieffer fra den romanske kirken i Väte.

Relieffer fra den romanske kirken i Väte.

Lagerlöf og Svahnström tror mange av relieffene kan illustrere legenden om Didrik av Bern.

 

Jesus og apostlene fremstilt i en romansk nisje (eller gjenmurt vindu?). Til vnstre: to fugler; til høyre: en rytter.

 

Relieff innmurt i veggen.

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Disse kalles rundbuefriser. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Endre kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Hejnum kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

Flere bilder fra Väte kirke

Rundbuerelieff fra den romanske kirken er gjenbrukt i vestveggen.

 

En vakker dør.

 

Dør fra middelalderen i nordportalen.

 

Merkelige kors i fasaden her og der.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan