Kirker på Gotland

Bro kyrka (Gotland)

Bro kyrka, Gotland

Bro kyrka – «en av de mest sevärda på Gotland». (Lagerlöf/Svahnström). Bevart fra den opprinnelige kirken er tårnet og relieffene som er innmurt i fasaden.

På midten av 1200-tallet erstattet det nåværende koret kirken opprinnelige kor. Skipet ble bygget ca. 1300.

 

Interiør i Bro kirke

Interiøret i Bro kirke.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Bildestein

→ Alteroppsatsen

→ Skulpturer

→ Hagioskop

 

 

Krusifiks

krusifiks Bro kyrka

Krusifiks fra andre halvdel av 1100-tallet. Malingen er fra 1700-tallet og selve korset er av nyere dato.

 

 

Kalkmalerier

Dette bildet av Maria, Jesusbarnet og Anna selv tredje (St. Anna, Marias mor) er stort sett det eneste som er synlig av pasjonsfrisen (malt på midten av 1400-tallet av den såkalte pasjonsmesteren). Resten er skjult under gule akantusranker (trolig malt i 1723, det samme året som Bach komponerte Magnificat).

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Takmaleri i Bro kirke.

Takmaleri i Bro kirke.

 

 

Portaler

Skipsportalen med rundbuer og relieffer i fasaden.

Skipsportalen. Legg merke til relieffene og rundbuene som høyst sannsynlig var plassert øverst på den romanske kirkens fasade.

 

Skipsportalen i Bro kirke

Skipsportalen i Bro kirke «representerar höggotiken, när den är som bäst». Til venstre er scener fra Jesu barndom, til høyre vekstornamentikk. I tympanon finnes spor av maling fra middelalderen.

Ca 115 gotlandske kirkedører med smijernsdekorasjoner er kjent (fra midten av 1100-tallet til midten av 1300-tallet). Denne er fra Bro kirke, laget ca 1300, sannsynligvis av en lokal smed.

 

Kapitelfrise Bro kirke: De tre vise menn

Maria med Jesusbarnet mottar de tre vise menn. Vestre kapitelsbånd på skipsportalen i Bro kirke.

 

Kapitelfrise Bro kirke

Detalj av vestre kapitelsbånd fra 1300-tallet på skipsportalen i Bro kirke. Til venstre: Jesu fødsel. Til høyre ses Maria bebudelse.

 

Kristi oppstandelse.

 

Bibelske motiver på gotlandske portaler

Adam og Eva (syndefallet): Gammelgarn

Barnemordet i Betlehem: Hablingbo, Lärbro, Lye, Martebo, Norrlanda, Stånga

Bebudelsen (Maria bebudelse): Lärbro, Martebo, Norrlanda, Stånga. Maria budskapsdag markeres 25. mars.

Bebudelsen til gjeterne: Norrlanda

De tre vise menn: Hablingbo, Lärbro, Lye, Norrlanda,

Flukten til Egypt: Martebo, Stånga

Gravleggingen av Jesus: Martebo,

Jesu fødsel: Lärbro, Lye, Stånga

Jesus fremstilles i tempelet: Martebo, Stånga

Kain og Abel: Gammelgarn, Hablingbo

Korsfestelsen: Martebo, Norrlanda

Kristi oppstandelse: Bro, Stånga

Kristus i Limbo: Martebo

Maria og Elisabet: Martebo, Lye, Norrlanda, Stånga

Marias kroning: Stånga

 

 

 

Kapitel.

 

 

 

Døpefonten (Sighraf)

Døpefont, Bro kyrka (Sigraf, tidlig 1200-tall)

Døpefonten i Bro kyrka er laget av Sighraf tidlig på 1200-tallet. Den ble malt i 1723 av Jöns Wulff. Under malingen fra 1700-tallet finnes det rester av forgylling og maling fra middelalderen.

 

døpefont av Sigraf

Detalj av døpefonten.

 

Døpefonter på Gotland laget av Sigraf (også skrevet Sigraf (Sighraf, Sighrafr etc., ca.1175–1210)

Bro, Eke, Grötlingbo, Lau, Silte

Vi kjenner Sigrafs navn fordi han signerte en av døpefontene, som står i Aa kirke på Bornholm. Han synes å ha konsentrert sin døpefontproduksjon om eksport.

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen av sandstein er fra 1688. Hovedfeltet viser nattverden.

 

 

Orgel

Orgelet.

Bildestein i kirkens fasade

En bildestein fra ca 500 e.Kr.

 

Bildestein Bro kirke, Gotland

Innfelt i muren på ytterveggen til Bro kyrka finnes en bildesten fra ca 500 e.Kr. Virvelhjulet er et solsymbol.

Se foto av bildesteiner her

Se bilder fra Gotlands Museum her

 

Relieffer fra den romanske kirken

Relieffer Bro kirke

Hentet fra den opprinnelige rundbuefrisen som tidligere løp langs langhusets takfot, er relieffer usystematisk murt inn i den sørlige fasaden. Relieffene forestiller dyr og forskjellige symboler. I tympanon sees lammet med korsfanen.

 

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Disse kalles rundbuefriser. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Endre kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Hejnum kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

 

Bro kirkes fasade

Midt i tårnet stikker et tre ut. Ifølge Lagerlöf/Svahnström er treets funksjon å holde murene sammen. Anders Andrén går litt lenger og spør seg om kanskje treet var et hellig tre, kanskje symbolsk for det relikvie av Kristi kors som kirken eide.

Ifølge tradisjonen er kirken bygd på en offerkilde. 250 meter sør for kirken finnes en annen slik kilde.

Skulpturer

Madonna med barnet

Madonna med barnet. Første halvdel av 1400-tallet.

 

Kristus-hode, Bro kirke (Gotland)

Kristus-hode fra (muligens 1230-1240, ref. Uggla). Hodet kan ha tilhørt en kalvariegruppe.

 

Mannlig helgen, ca. 1300

Mannlig helgen, ca. 1300.

Hagioskop

Hagioskop inn til det lille rommet hvorfra folk som ikke fikk være i kirken kunne følge gudstjenesten.

Fra hagioskopet ser man rett inn på alteret.

 

Akantusranker pryder store deler av kirkens vegger.

Interiøret

Korbenken ble malt i 1723, det samme året som Bach komponerte Magnificat.

 

Detalj av maleriet på korbenkens rygg. Adam og Eva i Edens hage.

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan