Kirker på Gotland

Bro kyrka (Gotland)

Bro kyrka, Gotland

Bro kyrka – "en av de mest sevärda på Gotland" (Lagerlöf/Svahnström).

 

krusifiks Bro kyrka

Krusifiks fra andre halvdel av 1100-tallet. Malingen er fra 1700-tallet og selve korset er av nyere dato.

 

 

Dette bildet av Maria, Jesusbarnet og Anna selv tredje (St. Anna, Marias mor) er stort sett det eneste som er synlig av pasjonsfrisen (malt på midten av 1400-tallet av den såkalte pasjonsmesteren). Resten er skjult under gule akantusranker (trolig malt i 1723, det samme året som Bach komponerte Magnificat).

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Ca 115 gotlandske kirkedører med smijernsdekorasjoner er kjent (fra midten av 1100-tallet til midten av 1300-tallet). Denne er fra Bro kirke, laget ca 1300, sannsynligvis av en lokal smed.

 

 

Innfelt i muren på ytterveggen til Bro kyrka finnes en bildesten fra ca 500 e.Kr. Den er selvsagt mindre "polert" enn bildestenene på Gotlands Museum. Virvelhjulet er et solsymbol.

 

 

døpefont, Bro kyrka

Døpefonten i Bro kyrka er laget av Sighraf tidlig på 1200-tallet. Den ble malt 1723. Under malingen fra 1700-tallet finnes det rester av forgylling og maling fra middelalderen.

 

 

takmaleri i Bro kirke

Takmaleri i Bro kirke.

 

 

Hentet fra den opprinnelige rundbuefrisen som tidligere løp langs langhusets takfot, er relieffer usystematisk murt inn i den sørlige fasaden. Relieffene forestiller dyr og forskjellige symboler.

 

 

Midt i tårnet stikker et tre ut. Ifølge Lagerlöf/Svahnström er treets funksjon å holde murene sammen. Anders Andrén går litt lenger og spør seg om kanskje treet var et hellig tre, kanskje symbolsk for det relikvie av Kristi kors som kirken eide.

 

  • Ifølge tradisjonen er kirken bygd på en offerkilde. 250 meter sør for kirken finnes en annen slik kilde.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland 

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Anga kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan