Kirker på Gotland

Atlingbo kirke (Gotland)

 

 

 

 

 

 

→ Krusifiks

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner (runestein)

→ Alteroppsatsen

→ Hagioskop

 

 

Krusifiks

Krusifiks uten datering. Det har ikke vært mulig å oppdrive noen informasjon om dette krusifikset.

Portaler

 

 

Døpefonten

Døpefonten fra 1100-tallet er laget av den anonyme steinhuggeren Byzantios. Se Garde, Hejde etc.

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

 

Guds lam med fanen.

 

 

Løve.

 

 

 

 

 

 

Gravminner

 

 

 

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen av tre ble «målad, upmålad och ånyo målad åren 1682, 1750 och 1815».

 

 

Hagioskop

Hagioskop: Fra et lite rom (et bønnekammer)i tårnets søndre mur kunne de som ikke fikk være i kirkerommet, følge messen.

Flere bilder