Kirker på Gotland

Hellvi kirke (Gotland)

Hellvi kyrka, Gotland

Hellvi kirke ligger nordøst på Gotland, omtrent 43 kilometer fra Visby.

Det romanske tårnet raste sammen i 1534 og ser nå temmelig impotent ut. Koret er unggotisk, og skipet ble bygget omtrent samtidig med koret.

Korbuen har en innskrift skrevet med runer. Den forteller at Lafrans Botvidarson, sønnen til mester Botvid av Eskelhem, bygget kirken. Skipet og koret som Lafrans bygget, ble (sannsynligvis) innviet i 1239.

Ved St. Olofsholmen i Hellvi gikk den hellige Olav i land for å kristne Gotland. Først ble Akergarns kirke bygget, men den forfalt allerede i middelalderen.

 

Hellvi kyrka, Gotland

 

Hellvi kyrka, Gotland

 

 

 

korbue Hellvi kyrka, Gotland

Triumfbuen og koret.

 

kirkerom Hellvi kyrka, Gotland

To søyler deler skipet i to. Prekestolen på nordveggen stammer fra 1633.

 

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Fra interiøret

→ Diverse

 

Kalkmalerier

kalkmålning Hellvi kyrka, Gotland

 

kalkmålning Hellvi kyrka, Gotland

 

Portaler

portal Hellvi kyrka, Gotland

 

portal Hellvi kyrka, Gotland

 

portal Hellvi kyrka, Gotland

kapitelfrise på portal Hellvi kyrka, Gotland

kapitelfrise portal Hellvi kyrka, Gotland

 

 

kapitelfrise portal Hellvi kyrka, Gotland

 

portal Hellvi kyrka, Gotland

 

portal Hellvi kyrka, Gotland

 

Døpefonten

dopfunt Hellvi kyrka, Gotland

Døpefonten ble laget på slutten av 1600-tallet.

 

dopfunt Hellvi kyrka, Gotland

 

Gravminner

Sarkofag fra middelalderen med bilde av sognepresten (kyrkoherden) Halvatus.

 

 

 

Bilde av sognepresten (kyrkoherden) Halvatus.

 

 

 

gravminne med runer - Hellvi kyrka, Gotland

Gravminne med runer i kirkegulvet.

Alteroppsatsen

Alteroppsats Hellvi kirke

Alteroppsatsen med Karl XIIs monogram er laget av sandstein. Den ble malt i 1726.

 

 

Fra interiøret

 

 

 

Votivskipet i Hellvi kirke.

 

La det bli musikk!

 

Katekismetavlen fra 1627 har lange bibelsitater og trosbekjennelsen. Katekismetavlen sto opprinnelig på alteret; nå henger den på veggen. Katekismetavlen er et minne fra bildestormen på 1500-tallet.

 

Søylefot med planteornamentikk.

 

Kapitel på en av søylene som deler skipet i to.

 

Kapitel.

 

Kirkegårdsporter (sv. «stigluckor»)

Kirkegårdsporten ved sarkofagen fra middelalderen.

 

Kirkegårdsport på sørvestsiden av kirken. Fra middelalderen?

Diverse

Tistel i nærheten av kirken.

 

Forplantningsvirksomhet i nærheten av Hellvi kirke.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden