Kirker på Gotland

Hangvar kirke (Gotland)

Hangvar kirke ligger nord på Gotland, ca 40 km fra Visby.

I 2012 oppdaget man at tårnet en gang hadde vært malt i blågrått og rosa!

Det opprinnelige krusifikset stammer fra kirken som sto her på 1100-tallet. Muligens ble koret og skipet bygget i det året som nevnes som innvielsesår (1218), men tårnet og sørportalen stammer i det minste fra ca. 1250. Da ble også skipet hvelvet og det ble reist en midtsøyle med fire groteske hoder på søylens fot.

 

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

Se flere kilder her!

 

 

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefont fra ca. 1250

→ Gravminne med runer

→ Alteroppsatsen

→ Sakramentskap

→ Krusifiks (original og kopi)

 

Kalkmalerier

I fasaden har man oppdaget rester etter kalkmalerier.

 

Detalj av kalkmaleri i fasaden.

 

Detalj av kalkmaleri i fasaden.

 

 

Portaler

Over skipsportalen står et kronet mannehode, jf. skipsportalen i Gammelgarn.

 

Kapitelbånd på skipsportalen.

 

Kapitelbånd på skipsportalen.

 

Mannehode med krone over skipsportalen i Hangvar kirke.

 

Skipsportalen i Hangvar kirke.

 

Teglstein var dyrt da portalene ble laget.

Portal med teglstein.

Døpefonten

 

Døpefonten i Hangvar kirke et eksempel på en type som kalles paradisfonter (sv. musselcuppatyp). Disse ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Middelalderens døpefonter i Norge).

Gravminner med runer

 

 

Alteroppsatsen

Et maleri av nattverden på alteroppsatsen.

Krusifiks (original og kopi)

 

Krusifiks Hangvar kyrka

Krusifiks (sent på 1100-tallet) fra Hangvar kyrka, nå i Gotlands Museum. Til venstre ser du en gotlandsk stavkirkeportal.

 

 

Kopi av et gammelt krusifiks.

 

Diverse

 

 

Relieff i fasaden.

 

Fattigbøssen.

 

Midtsøylen

 

Midtsøylen som holder hvelvene oppe, har fire groteske hodet på foten.

 

Hode på søylens fot.

 

Hode på søylens fot.

 

Hode på søylens fot.

 

Kopi av tronende madonna

 

 

 

 

Besøkt 12.7.2020