Kristen ikonografi

Bebudelsen (Maria budskapsdag, marimesse, Maria bebudelse)

Bebudelsen. 1200-tallet. Engelens språkbånd lyder, ifølge Mats Bergman: ":AUE:MARIA­:GRACIA:P(LENA)"

 

Bebudelsen på en portal i Norrlanda kirke. Til høyre: Maria og Elisabet.

 

Maria bebudelse: Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. (Lukas 1,26-38)

 

Bebudelsen på forskjellige språk

Norsk: Maria budskapsdag, også kjent som marimesse, marimesse om våren, vårfrumess, Maria bebudelse og Herrens bebudelse

Latin: Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis, Annuntiatio Mariæ

Tysk: Verkündigung des Herrn, Mariä Verkündigung

Engelsk: The Annunciation, the Annunciation to the Blessed Virgin Mary, the Annunciation of Our Lady, the Annunciation of the Lord

Italiensk: L'Annunciazione, Annunciazione, L'Annunciazione del Signore, L'Annunciazione della Beata Vergine Maria

Svensk: Jungfru Marie bebådelsedag

 

 

Døpefonten i Alskogs kirke er laget av mesteren som går under navnet Semi-Byzantios fra slutten av 1100-tallet.

Anonymmesteren Semi-Byzantios (slutten av 1100-tallet) står bak døpefontene i Alskog, Tofta, Hamra, Linde og Jumkil (i Uppland).

Her har vi bebudelsen til venstre, møtet mellom Elisabeth og Maria i midten og Jesu fødsel til høyre.

 

 

Døpefont Stånga kyrka

Bebudelsen. Døpefont i Stånga kirke på Gotland.

 

Bebudelsen på en døpefont i Hogrän kirke på Gotland.