Folkeboken om Keiser Octavian

Folkeboken om keiser Octavian og hans to sønner, Florens og Lyon har sin opprinnelse i fransk ridderdiktning fra høymiddelalderen. Opplysningen i de første utgavene (se faksimilesnutten «Først dictet paa Latin») om at den er skrevet på latin kan være riktig, men det kan også bare skyldes at den første utgiveren ønsket å sannsynliggjøre sannhetsgestalten i historien ved å vise til en eldre latinsk krønike.

Først dictet paa Latin/der aff udsat paa Frantzøsk/siden paa Tydsk/Oc nu paa det sidste transfererit paa Danske.

Mange av folkebøkene som ble utgitt i det 15. og 16. århundre ble sett på som historieskrivning, ikke fiksjon. At mange av disse historiene bare var fiksjon, var en av de tingene styresmakter og presteskap reagerte så sterkt på. Det ble oppfattet som om utgiverne villedet leserne med dikt og løgn og umoralske handlinger som førte folk bort fra en kristent liv.

Interessant er det også å se hvordan den danske utgiveren med stolthet viser til at hans bok er oversatt fra et tysk forelegg, som igjen er oversatt fra fransk, som igjen er oversatt fra latin. Utgiveren så det altså som et stort pluss at det var en fjerdegenerasjonsoversettelse han la frem for sitt danske publikum. I sannhetens navn skal det dog nevnes at henvisningen til tidligere oversettelser også understreker at dette er en fortelling som har slått rot i mange land, og følgelig har hatt et stort publikum, noe som mange fortsatt ser på som et kvalitetsstempel.

I Keiser Octavian finnes mange kjente motiver fra litteraturen, som for eksempel «den forsmådde elskers hevn» (jf. De syv vise Mestre) og «den uskyldig utstøtte hustru» (jf. Griseldis og En Doctors Datter).

En kronologisk oversikt over utgivelsehistorien til folkeboken Keiser Octavian

*viser til en utgave som bare kjennes av omtale
Utgaver etter 1700 er ikke tatt med

 

*1454

Fransk prosaversjon av historien nevnes i et håndskrift

Begynnelsen av 1500-tallet

L’histoire de Florent et Lyon.
Uten årstall. 4°

1534

Den andre franske utgaven.
Trykt i Troyes.

1535

Den eldste tyske utgaven.
Strassburg.
Boktrykker Wilhelm Salzmann.
Senere på 1500-tallet utgis 7–8 andre utgaver i Tyskland.

1569

Frankfurt-boktrykkeren M. Harder selger 135 eksemplarer av romanen på fastemarkedet.

*1597

København

1658

København

*1662

København

*1677

København

1697

København
Det kongelige bibliotek, København

 

Faksimile av tittelbladet til folkeboken Keiser Octavianus fra 1658

 

 

Om folkebøker Den evige jøde De syv vise mestre Till Uglespeil Fortunatus Melusina Marcolfus Kong Appolonius Griseldis En doktors datter Keiser Octavian Faust Judas Pilatus Broder Rus