Folkeboken om Fortunatus

Eventyrromanen om Fortunatus ble første gang utgitt i bokform i 1509 i Augsburg. Til tross for mange forsøk på å påvise fransk, spansk eller engelsk opprinnelse, er det mye som tyder på at den ble skrevet i Augsburg omtrent 1450, kanskje av Burk(h)ard Zink. Andre navn som er blitt foreslått, er Johannes Heybler (apotekeren som besørget boken trykket i Augsburg i 1509), Stephan Fridolin (ca. 1430–etter 1500).

På 1500-tallet ble den utgitt hele 30 ganger; på 1600-tallet 10.

Den første danske utgaven vi kjenner, ble utgitt i 1575. Bare fragmenter av denne utgaven er bevart. Se for øvrig utgivelseshistorien.

Romanen er todelt: Første del handler om Fortunatus, andre del om sønnen hans Andolosia.

Første del: Fortunatus' opplevelser
Fortunatus tar tjeneste hos en greve, men lures til å tro at greven vil kastrere ham. Han rømmer, og vikles inn i en mordsak. I siste liten unngår han å bli hengt. Flakkende rundt i skogen møter han jomfru Fortuna, som gir ham en pung som aldri blir tom for penger. Pungen stjeles og vinnes tilbake før Fortunatus atter slår seg ned på fødestedet Kypros. Der gifter han seg med Cassandra, som føder ham to sønner (Ampedo og Andolosia). Etter å ha tilbrakt 12 år med kone og barn, legger Fortunatus ut på reise igjen. I Alexandria stjeler han sultanens magiske ønskehatt. Denne hatten gjør en i stand til å forflytte seg dit en ønsker. Før Fortunatus dør, forteller han sønnene om pungens og hattens hemmelighet.

Fortunatus 1509

Andre del: sønnen Andolosias opplevelser
Fortunatus' yngste sønn Andolosia leser i en bok om farens reiser, og drar selv ut på reise. Pungen og ønskehatten mistes og gjenvinnes et par ganger. Han får også horn da han spiser av en spesiell sort epler, men en eremitt hjelper ham til å finne epler som fjerner hornene. Med disse eplene hevner han seg på kvinnen som stjal hans pung og ønskehatt, og setter horn på henne. For å vinne tilbake pungen og ønskehatten, utgir han seg for å være lege. Andolosia tas til fange og tortureres av to fyrer som vil vite hvor han får alle pengene fra, og til slutt må han fortelle om pungen. Storebroren Ampedo brenner ønskehatten for at ikke uvedkommende skal få tak i den, og dør av sorg mens Andolosia er borte. Andolosia kveles av en av kidnapperne. Da begge brødrene er døde, mister pungen sin kraft.

Typenummeret i Aarne-Thompsons eventyrklassifisering er 566.

 

Noen årstall i utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Fortunatus

For utgaver etter 1700 og mer utfyllende informasjon, se Danske Folkebøger bd.10 (bibliografien s. 275-296).

1440–1453

Historien om Fortunatus skrives. Det er sannsynlig at Augsburg er opprinnelsesstedet for boken, og ifølge Suchsland peker en rekke elementer i retning av Burk(h)ard Zink (1396–1474) som forfatter. Historiske detaljer antyder at historien er skrevet i tidsrommet 1440–1453.

1509

Det første trykket av folkeboken Fortunatus utgis i Augsburg.
Boktrykker: Johann Otmar.
Det er ikke bevart eldre trykk eller håndskrifter.

1575

Fortunatus Bog. En subtilig Historie / om Fortunatus Pung / oc hans Ynske Hat. Nu paa det ny udsæt aff Tyske paa Danske / met skøne Figurer beprydet / Saare lystig at læse / etc.

København

Boktrykker: Mads Vingaard

Kgl. Bibliotek i København

(Etter 1577)

«Visse typografiske Ejendommeligheder kunde tyde paa, at Bladene af Ark B og Ark 1 muligvis kan være trykt efter 1577, men ganske vist ogsaa hos Mads Vingaard (...) I saa Fald repræsenterer det her som Udgave 1 anførte Fragment altsaa i Virkeligheden to Udgaver.» (Danske Folkebøger bd. 10 s. 276)

*1627

Uten sted.

«I De Danske Bibliothek samlet og samenskrevet 1726 af Jochum Halling, Thotts Manuskript-Samling (Kgl. Bibliotek) Nr. 1049 Fol., anføres s. 78 i avsnittet ’Bøgger for Skjemt og Tiid-kort’: Fortunati Pung og Ynske-Hatt. 1627. 8vo.» (Danske Folkebøger bd. 10 s. 278)

*1664

I en auksjonskatalog fra 1700 anføres blant oktavene: «Fortunati Pung oc Ønske-Hat. Kiøb. 1664». Denne utgaven anføres også i Petri Johannis Resenii bibliotheca. Hafn. 1685 s. 139 (nr. 29)

1672-75

En lystig Historie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-Hat.

København
Teksten i denne er brukt i Danske Folkebøger, bd.10

1695

En Lystig Historie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-Hat. KJØBENHAFN / Tryckt af JUST HØG Acad. Bogtr. og findis hos hannem til kiøbs / Anno 1695.

Tresnittet på tittelbladet er det samme som 1672–75-utgaven.
Denne utgaven har samme sideinndeling og linjefall som 1672–75-utgaven
Kgl. Bibliotek i København

 

Kilder:
Danske Folkebøger bd. 10 (bibliografien s. 275-296).
Deutsche Volksbücher 1-3. Utg. av Peter Suchsland. Berlin 1975
En fremstilling av Burkard Zinks liv og forfatterskap finnes i Ottokar Lorenz: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter s. 102ff. Augsburg 1999 (uforandret opptrykk av utgaven fra 1886–1887).

 

Førsteutgaver av Fortunatus på forskjellige språk:

1509

tysk

Augsburg

1570

polsk

 

1575

dansk

København

1577–83

ungarsk

 

1610

nederlandsk

 

1626

fransk

 

1640

engelsk

 

164?

svensk

Se P.O. Bäckström bd. 2 s. 1–30 og Sahlgren bd. 2

1667

islandsk

 

1676

italiensk

 

1699

jiddisk

Se Albrecht Classen: The German Volksbuch s. 65–66 for en kort beskrivelse av folkebøker som ble omsatt til jiddisk eller hebraisk.

beg. 1700-tallet

tsjekkisk

 

Det er påfallende at boken ikke ble oversatt til spansk.

 

Tittelblad

Fortunatus 1575

Fortunatus Bog. En subtilig Historie / om Fortunatus Pung / oc hans Ynske Hat. Nu paa det ny udsæt aff Tyske paa Danske / met skøne Figurer beprydet / Saare lystig at læse / etc.
Tittelblad fra 1575-utgaven.
Boktrykker: Matz Vingaard.

 

Fortunatus 16XX

En lystig Historie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-Hat.
Defekt tittelblad fra utgave med ukjent årstall (1672–75).
Teksten i Danske Folkebøger er hentet fra denne utgaven.

 

Kilder

Danske Folkebøger bd. 10
Antti Aarne og Stith Thompson: The Types of the Folktale. Helsinki 1981. (FF Communications No. 184)
Albrecht Classen: The German Volksbuch. A Critical History of a Late-Medieval Genre. U.st. 1995.
Jörg Jungmayrs bibliografi (s. 323–348) i Fortunatus. Studienausgabe nach der Editio Princeps von 1509. Reclam 1996.
Svenska folkböcker. Utgivna av Jöran Sahlgren, ill. av Einar Norelius. 8 bind. Stockholm 1946–1956.
P.O. Bäckström: Svenska folkböcker. Sagor, legender och äfventyr, efter äldre upplagor och andra källor utgifne, jemte öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. 1-2 (oversikten er i bd. 2). Stockholm 1845-48. Tryckt hos L.J. Hjerta.

 

 

 

Om folkebøker Den evige jøde De syv vise mestre Till Uglespeil Fortunatus Melusina Marcolfus Kong Appolonius Griseldis En doktors datter Keiser Octavian Faust Judas Pilatus Broder Rus